МІЦНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОНУ В РОЗРАХУНКАХ ЗГИНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Ключові слова: розрахунковий опір залізобетону, згинання, балка

Анотація

Запропоновано поняття розрахункового опору залізобетону в елементах, що зазнають згинання. Це поняття дозволяє розглядати узагальнену характеристику залізобетону. Такий підхід дає змогу враховувати не тільки окремо міцність бетону та арматури, а і їх взаємодію. Розрахунковий опір залізобетону визначається відношенням зусилля, при якому руйнується еталонний залізобетонний зразок, до відповідної геометричної характеристики. З’ясовано, що, використовуючи введене поняття, розрахунок залізобетонних елементів можна звести до загальновідомих формул опору матеріалів. У його основу покладено загальноприйняті гіпотези та діаграми деформування матеріалів. Розроблено інженерний метод, котрий дозволяє виконувати розрахунки міцності однаково просто згинальних залізобетонних елементів прямокутного та круглого поперечних перерізів.

Посилання

1. ДБН В.2.6–98:2009. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. – К. : Мінрегіонбуд України, 2011. – 71 с.

2. ДСТУ Б В.2.6-156:2010. Бетонні та залізобетонні конструкції. Правила проектування. – К. : Мінрегіонбуд, 2010. – 166 с.

3. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84) / ЦНИИпромзданий Госстроя СССР, НИИЖБ Госстроя СССР. – М. : ЦИТП Госстроя СССР, 1989. – 192 с.

4. Митрофанов В. П. Екстремальний критерій міцності залізобетонних елементів у деформаційній моделі / В.П. Митрофанов, А.М. Павліков // «Будівельні конструкції» : збірник наукових праць. – К. : НДІБК, 2005. – Вип. 62, т. 1. – С. 205 – 213.

5. Бондаренко В. М. Расчётные модели силового сопротивления железобетона / В. М. Бондаренко, В. И. Колчунов. – М. : Издательство «АСВ», 2004. – 472 с.
ISBN 5-93093-279-4.

6. Дорофеев В. С., Барданов В. Ю. Расчёт изгибаемых элементов с учётом полной диаграммы деформирования бетона : монография / В. С. Дорофеев, В. Ю. Барданов. – Одесса : ОГАСА, 2003. – 210 с.

7. Павліков А. М. Нелінійна модель напружено-деформованого стану косозавантажених залізобетонних елементів у закритичній стадії: монографія / А. М. Павліков. – Полтава : ПолтНТУ, 2007. – 259 с. ISBN 966-616-047-1.

8. Кочкарьов Д. В. Нелінійний опір залізобетонних елементів і конструкцій силовим впливам: монографія / Д. В. Кочкарьов. – Рівне : О. Зень, 2015. – 384 с. ISBN 978-617-601-125-5.
Опубліковано
2017-03-27
Як цитувати
Pavlikov A. Міцність залізобетону в розрахунках згинальних елементів / A. Pavlikov, D. Kochkarev, O. Garkava // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 1 (48). – С. 62-71. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2017.48.227.