Дослідження динаміки дебалансного вібратора зі змінним статичним моментом

Ключові слова: динаміка, математична модель, коливання, статичний момент, дебалансний вібратор, віброзаглиблювач, вібромолот, вібрація

Анотація

З кожним роком все більше набуває використання вібраційного та віброударного обладнання. Ця техніка успішно
використовується при спорудженні надійних фундаментів під різні споруди. Основним елементом цих вібраційних
машин являється дебалансний вібратор. В даний час, при проектуванні дебалансних вібраторів динамічні фактори при
їх експлуатації не враховуються. Тому надійність можна підвищити, якщо на стадії їх проектування враховувати хвильовий характер навантажень. Робота дебалансного вібратора нами розглядалася у взаємодії механічних і електромагнітних процесів і в результаті була отримана математична модель динамічних процесів при роботі вібратора, котра
включала нелінійні диференціальні рівняння руху мас вібратора і лінійне диференціальне рівняння електромагнітних
явищ в двигуні його приводу. Можна акцентувати, що вібраційному а також віброударному методу мало приділено
уваги і широка інформація практично відсутня. Тому являється актуальним створення продуктивних зразків вібраторів, методик їх розрахунків і проведення наукових досліджень динаміки робочих процесів цих машин на що і направлена дана робота. При розрахунку вібраторів на статичну й утомлену міцність коливальні процеси конструкцій та їх
динамічні навантаження, в цей час, не враховуються. Однак їх несучу здатність можна значно підвищити, якщо у
розрахунках при їх проектуванні враховувати їхні амплітудно-частотні характеристики. Відсутність ж уточненої методики розрахунку дебалансних вібраторів сучасних вібраційних машин ускладнює їхнє проектування і експлуатацію.
Метою статті є висвітлення результатів математичного моделювання коливальних процесів при дослідженні дебалансного вібратора зі змінним статичним моментом та визначення динамічних навантажень на його елементи. В роботі
теоретично досліджено, з використанням математичного програмного застосунку MathCAD, динаміку механізму привода дебалансного вібратора і отримано результати які можуть бути використані при проектуванні, розрахунку та
визначенні динамічних навантажень подібних вібраторів вібраційних машин.

Посилання

[1]. Poturaev V.N., Franchuk V.P., Nadutyi V.P. (2002). Vibration technology and technologies of energy-intensive industries. Dnepropetrovsk
[2]. Nazarenko І.І. (1999). Machines for the production of building maretials. Kyiv: KNUBA
[3]. Povіdailo V.O. (2004). Vіbration processes and equipment. Lvіv: Lviv Polytechnic National University
[4]. Kollatc L. (1968). Eigenvalue problems. Moscow: Science
[5]. Tondl A. (1979). Self-oscillations of mechanical systems. Moscow: World
[6]. Chaban V.I. (2010). Mathematical modeling in electrical engineering. Lvіv: Publication Taras Soroka
[7]. Kliuchev V.I. (1976). Limiting the dynamic loads of electric drive. Moscow: Energy
[8]. Jagadish H.P. & Kodad S.F. (2011). Robust Sensorless Speed Control of Induction Motor with DTFC and Fuzzy peed Regulator. International Journal of Electrical and Electronics Engineering, 5, 17-27.
[9]. Kaplan D. & Glass L. (1995). Understanding Nonlinear Dynamics. New York: Springer-Verlag
[10]. Ter-Martirosyan Z.G., Ter-Martirosyan A.Z. & Sobolev E.S. (2018). Interaction of the pile and surrounding soil during vibration driving. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 456, 1-7
doi.org/10.1088/1757-899X/456/1/012093
[11]. Beards C.F. (1995). Engineering vibration analysis with application to control systems. Edward Arnold
[12]. Bulatov G.Ya & Kolosova N.B. (2011). Criteria for selecting the vibratory pile drivers. Magazine of Civil Engineering, 25(7), 71-75.
doi.org/10.5862/MCE.25.10
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Lyutenko Vasyl Дослідження динаміки дебалансного вібратора зі змінним статичним моментом / Vasyl Lyutenko, Rostyslav Rudyk, Shahrom Nasulloev // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 1 (54). – С. 5-11. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2020.54.2257.