ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМИ РІВНОВАГИ СТИСНУТИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗІ ЗМІННОЮ ПО ДОВЖИНІ ЖОРСТКІСТЮ

Ключові слова: форма рівноваги, стиснуті залізобетонні колони, програмний комплекс, рівняння втрати стійкості

Анотація

Одним з найбільш потужних сучасних методів розрахунку складних будівельних конструкцій є метод скінченних
елементів в формі методу переміщень для дискретних систем, який передбачає створення скінченно-елементної моделі, тобто розбиття конструкції на окремі елементи у межах кожного з яких відомі функції переміщень та напружень. Метод скінченних елементів також передбачає формування та розв’язування системи лінійних алгебраїчних
рівнянь порядок якої обумовлений кількістю невідомих вузлових переміщень. Розроблено алгоритм розрахунку стійкості першого роду форми рівноваги стиснутих залізобетонних колон з шарнірним закріпленням на кінцях, з урахуванням зміни жорсткості, на основі методу переміщень разом з методами ітерацій і повинного ділення. Використання
вищеописаних методів дозволяє визначити мінімальне критичне навантаження або напруження при першій біфуркації та їх втрати стійкості відповідної форми. Використання матричних форм сприяє спрощенню рівняння втрат стійкості високого порядку. Такий підхід дозволяє отримати форму втрат стійкості, що відповідає критичному навантаженню. Описані вище особливості розрахунку таких конструкцій обумовлюють необхідність у використанні потужностей сучасних ПК, що у свою чергу потребує автоматизації розрахункових процесів у вигляді закінчених програмних комплексів та систем. На базі кафедри будівельної та теоретичної механіки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка були розроблені програмні утиліти, які реалізують взаємопов’язані задачі
оцінювання міцності та надійності будівельних конструкцій та їх елементів.

Посилання

1. Hartmann, F. (1985). The Mathematical Foundation of Structural Mechanics. Berlin, Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-82401-2
2. Lacarbonara, W. (2013). Nonlinear Structural Mechanics. Boston: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1276-3
3. Hjelmstad, K.D. (2005). Fundamentals of Structural Mechanics. Boston: Springer. https://doi.org/10.1007/b101129
4. Hulse, R. & Cain, J. (1991). Structural Mechanics. London: Palgrave. https://doi.org/10.1007/978-1-349-11897-7
Shkurupiy, O., Mytrofanov, P. & Masiuk, V. (2018). Calculation of The Stability of the Form of Equilibrium of Discrete Systems. International Journal of Engineering & Technology, 7(3.2), 401-407. http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14561
6. Shkurupiy, O.A. (2015). Stability of equilibrium and dynamics of discrete systems. Poltava: PoltNTU.
7. Kyselev, V.A. (1980). Structural mechanics. Special course. Moscow: Stroyizdat.
8. Smyrnov, A.F., Aleksandrov, A.V. & Lashchenikov, B.Y. & Shaposhnikov N.N. (1981). Structural mechanics. Dynamics and stability of structures. Moscow: Stroyyzdat.
9. Bazhenov, V.A., Perel'muter, A.V. & Shyshov, O.V. (2008). Structural Mechanics. Computer Technology. Kyiv: Karavela.
10. Faddeev, D.K. & Faddeeva, V.N. (1960). Computational methods of linear algebra. Moscow: Fyzmatlyt.
11. Bazhenov, V.A. Dekhtyarnik, V.A. & Dekhtyarnik, Ye.S. (1998). Structural Mechanics. Dynamics of structures. Kyiv: IZMN.
12. Smith, P. (2001). An Introduction to Structural Mechanics. Palgrave Macmillan.
13. Severyn, V., Pashchenko, A. & Mytrofanov, P. (2018). Probabilistic Analysis of Structures Under Snow Load.
International Journal of Engineering & Technology, 7(3.2), 339-342.
Опубліковано
2019-10-31
Як цитувати
Shkurupiy Oleksandr Визначення форми рівноваги стиснутих залізобетонних елементів зі змінною по довжині жорсткістю / Oleksandr Shkurupiy, Pavlo Mytrofanov, Yuriy Davydenko, Muhlis Hajiyev // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 2 (53). – С. 30-36. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2019.53.1886.