Оцінювання ефективності герметизуючих матеріалів при ремонті асфальтобетонного покриття з поперечними тріщинами

Ключові слова: асфальтобетонне покриття, температурна поперечна тріщина, герметизуючий матеріал, термонапружений стан

Анотація

Проведено аналіз негативних наслідків від утворенням температурних поперечних тріщин у асфальтобетонному по-
критті для конструкції дорожнього одягу. Показано, що поперечні тріщини призводять до потрапляння води з атмо-
сферних опадів у конструкцію дорожнього одягу та ґрунт земляного полотна, викликаючи ослаблення в зоні тріщин
основи і спричиняючи прискореному руйнуванню всієї конструкції дорожнього одягу. ці обставини потребують за-
безпечення ефективної герметизації покриття з поперечними тріщинами. Відмічено, що найбільш поширений метод
ремонту асфальтобетонного покриття з поперечними температурними тріщинами полягає у застосовуванні гермети-
зуючих матеріалів, якими заповнюють порожнини цих тріщин. Зазначено, що умови роботи герметизуючих матеріа-
лів залежать як від геометричних параметрів асфальтобетонних плит між тріщинами, так і від розмірів тріщин, що
заповнюються герметиком. Запропоновано метод оцінювання ефективності герметизуючих матеріалів при ремонті
асфальтобетонного покриття конструкції дорожнього одягу з поперечними тріщинами. Розроблено розрахункові
схеми роботи асфальтобетонного покриття та математичні моделі на основі застосування теорії термо-в’язко пруж-
ності для прогнозування температурних напружень в герметизуючому матеріалі на контакті з асфальтобетонним по-
криттям з урахуванням тепло-технічних та термо-реологічних властивостей матеріалів і геометричних параметрів
асфальтобетонних плит та поперечної тріщини. Отримано аналітичні залежності дозволяють оцінювати термін слу-
жби до втрати суцільності герметиків або адгезійної міцності їх зчеплення з асфальтобетонним покриттям з ураху-
ванням річних та добових коливань температури на базі використання основних положень кінетичної теорії міцності
твердих тіл. Використання запропонованого методу потребує експериментального встановлення таких характерис-
тик матеріалів як: коефіцієнта лінійного температурного розширення, коефіцієнта температуропровідності, функції
повзучості, функції релаксації, функції температурно-часової аналогії, функції довготривалої міцності.

Посилання

1. Мozgovy, V.V. (1986). Assessment of thermal crack
strength of bitume and tar concrete in highways.
(PhD in Engineering). Kyiv Automobile and Road Institute,
Kyiv.
2. Zolotarev, V.A. (1977). Durability of road bituminous –
concrete. Kharkov: Vyscha shcola.
3. Sheppery, R.A. (1978). Viscoelastic behavior of composite
materials. Mechanics of composite materials.
Moscow: Mir.
4. Eremin, P.P., Korsunsky, M.B., Krivissky, A.M.,
Melnikova, M.G. & Nadezhko, A.A. (1959). Investigation
of bituminous – concrete surface service on operated roads.
Road pavement strength research. Moscow: Avtotransizdat.
5. Privarnikov, A.K. & Shevlyakov, Yu.A. (1964).
Solution of basic limit value problems of elasticity theory
for multilayer bases. Annotations of the reports of the II AllUnion
Congress on Theoretical and Applied Mechanics.
Moscow.
6. Deters, R. (1975). Wirtschaftliche Aspekte zur Entwicklung
der bituminosen Strapenbefestigungen. Stat.
Mischwerk, 3, 10-13.
7. Teltayev, B. & Radovskiy, B. (2017). Predicting thermal
cracking of asphalt pavements from bitumen and mix
properties. Road Materials and Pavement Design, 19, 1832-
1847.
https://doi.org/10.1080/14680629.2017.1350598
Опубліковано
2019-07-05
Як цитувати
GustielievОleksandr Оцінювання ефективності герметизуючих матеріалів при ремонті асфальтобетонного покриття з поперечними тріщинами / GustielievОleksandr // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 1 (52). – С. 166-169. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2019.52.1703.