Нафтогазовий комплекс України: аналіз і профілактика електротравматизму

Ключові слова: електробезпека, травматизм, електротравматизм, промисловість нафтогазовий комплекс, управління безпекою

Анотація

Проведено аналіз випадків травматизму від дії електричного струму на об'єктах нафтогазового комплексу України.
У статті представлені принципи, основні положення системного аналізу і класифікація випадків електротравматизму
на енергетичних підприємствах та визначені основні причини і закономірності виникнення електротравм у залежно-
сті від різноманітних особливостей виробництва, а також для різних категорій робітників. Виявлені основні органі-
заційно-технічні, технічні, організаційні, санітарно-гігієнічні та психофізичні причини виникнення нещасних випад-
ків і професійних захворювань у робітників нафтогазового комплексу. Системний аналіз випадків електротравмати-
зму дозволив сформулювати основні принципи системного підходу до проблеми наукового обґрунтування системи
управління електробезпекою на промислових підприємствах. Розглянуті основні етапи розробки, погодження, за-
твердження і функціонування системи управління електробезпеко. Приведена структурна схема взаємозв’язку між
елементами системи «людина – електротехніка – виробниче середовище» і запропоновано комплекс профілактичних
заходів і практичних рекомендацій які можуть бути успішно застосовані для оцінювання професійного ризику та
зменшення рівня травматизму від дії електричного струму в енергетичному секторі України. Запропонована методо-
логія аналізу та оцінки ризиків аварій на об'єктах нафтової та газової промисловості, що дозволяє порівнювати дію
небезпечних чинників різної природи, визначати, з урахуванням вкладу кожного окремого фактора, інтегральну сту-
пінь небезпеки будь-якого промислового об'єкта. Застосування даної методології оцінки ризику дає можливість роз-
робляти механізми і стратегії різних заходів щодо підвищення безпеки об'єктів нафтової і газової промисловості;
встановлювати межі величин ризику і невизначеностей, пов'язаних з обмеженістю вихідних даних або з невирішені-
стю наукових проблем.

Посилання

1. Ukraine's Energy Strategy for the period until 2035 "Security,
Energy Efficiency, Competitiveness". (2017). Retrieved
from http://mpe.kmu.gov.ua.
2. Batlak, V.A. & Gogitashvili, G.G. (2006). Labor
protection in the construction industry. Kyiv: Znannya.
3. Knyazevsky, B.A. & Chekalin, N.A. (1973). Safety and
fire protection equipment in electrical installations.
Moscow: Energy.
4. Gordon, G.Yu., Filishov, V.I. & Yarochenko, Z.A.
(1973). Electrical injuries at work. Leningrad: Lenizdat.
5. Salehi, S.H., Fatemi, M.J., Aśadi, К. and others (2014).
Electrical injury in construction workers: a special focus on
injury with electrical power. Journal of the International society
for Burn Injuries, 40, 300-304.
6. Campbell, R.B. & Dini, D.A. (2016). Occupational Injuries
From Electrical Shock and Arc Flash Events. New
York: Springer.
7. Ore, T. & Casini, V. (1996). Electrical fatalities among
US construction workers. Journal of Occupational and Environmental
Medicine, 38, 587-592.
8. Analytical review of the state of technogenic and natural security
for 2016 (2016). Retrieved from http://www.dsns.gov.ua.
9. Analytical review of the state of technogenic and natural security
for 2015 (2015). Retrieved from http://www.dsns.gov.ua.
10. US Bureau of Labor Statistics. Occupational safety and
health statistics. (2018). Retrieved from https://www.bls.gov.
11. Pichuev, A.V. & Lyakhomskyi, A.V. (2016). Principles of
a systematic approach to the analysis of electrical safety in mining
enterprises. Retrieved from http://www.giab-online.ru.
12. Bondarenko, E.A. (2013). Methods of analysis and
risk assessment of electrial traumatism. Bulletin of Vinnitsa
Polytechnic Institute, 2, 52-56.
Опубліковано
2019-07-05
Як цитувати
Pahomov Roman Нафтогазовий комплекс україни: аналіз і профілактика електротравматизму / Roman Pahomov, Oleksandr Zyma, Evgen Dyachenko // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 1 (52). – С. 210-215. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2019.52.1700.