Оптимізація моделі будівництва торгово-розважального центру при організаційно-фінансових обмеженнях

Ключові слова: організація будівництва, цивільне будівництво, торговельно-розважальний центр, тривалість, інтенсивність фінансування

Анотація

Представлено результати оптимізації тривалості зведення об'єкта і середньомісячної інтенсивності фінансування бу-
дівництва торговельно-розважального центру в умовах організаційно-фінансових обмежень, а саме: сумісність про-
цесів – 68-76%; максимальна місячна інтенсивність фінансування – 40 млн. грн.; кількість бригад – 1-2; максимальна
тривалість робіт – 360 днів. Аналіз інформаційних джерел показав, що умови житлового будівництва надзвичайно
мінливі, тому важливо дослідити вплив зміни організаційних рішень на основні показники, насамперед на тривалість
будівництва та інтенсивність фінансування. Розроблено методику оптимізації організаційних рішень будівництва
торговельно-розважального центру із використанням сучасних програмних продуктів з галузі управління проектами.
Шляхом організаційного моделювання у програмі MS Project та економіко-математичного моделювання у пакеті MS
Excel побудовані достовірні моделі процесу будівництва. Згідно плану експерименту зафіксовані значення наступ-
них показників: тривалість виконання будівельно-монтажних робіт, максимальна місячна інтенсивність фінансуван-
ня проекту та середньомісячна інтенсивність фінансування будівельних робіт.Для подальших досліджень була виб-
рана поліноміальна модель другого ступеню, що відповідає плану експериментів. На цій основі побудовані експери-
ментально-статистичні моделі зміни показників від факторів, що варіюються: інтенсивність використання робочого
часу, кількість робочих бригад та суміщення робіт. Графічним способом визначені найбільш ефективні моделі буді-
вництва в обмежених умовах їх реалізації: «тривалість виконання будівельно-монтажних робіт» дорівнює 244 дні (60
робочих годин у тиждень, 2 робочі бригади, суміщення робіт 68%); «середньомісячна інтенсивність фінансування»
дорівнює 15000 тис. грн. (80 робочих годин на тиждень, 1 робоча бригада, суміщення робіт 68%).

Посилання

1. The official website of the organization «ICSC:
International Council of Shopping Centers». (2019).
Retrieved from https://www.icsc.org
2. ICSC: Study of the Ukrainian real estate market.
(2019).
Retrieved from https://commercialproperty.ua.
3. ICSC presented the classification of shopping centers in
Ukraine. (2019).
Retrieved from https://commercialproperty.ua.
4. The official website of Gagarinn Plaza. (2019).
Retrieved from http://gagarinnplaza.com/
5. Lobakova, L. (2016). Organizational modeling of
buildings reconstruction during their redevelopment
(Master’s thesis). Odessa State Academy of Civil
Engineering and Architecture, Odessa.
6. Menejljuk, A., Ershov, M., Nikiforov, A., &
Menejljuk, I. (2016). Optimization of organizational and
technological solutions of high-rise engineering structures
reconstruction. Odessa: Іnterservіs.
7. Chernov, І. (2013). Choice of effective models of
residential buildings construction at the changing financial
situation. (Master’s thesis). Odessa State Academy of Civil
Engineering and Architecture, Odessa.
8. Zadgenidze, I. G. (1976). Planning the experiment for
the study of polycomponent systems. Moscow:
Nauka.
9. Anderson, M.J. & Whitcomb, P.J. (2010). Design of
Experiments. Kirk‐Othmer Encyclopedia of Chemical Technology.
New York: John Wiley & Sons.
https://doi.org/10.1002/0471238961.0405190908010814.a
01.pub3
10. Nalimov, V.V. & Golikova, T.I. (1980). The logical
base for the design of experiment. Moscow:
Metallurgija.
11. Kumar, R. & Vrat, P. (1989). Using computer models
in corporate planning. Long Range Planning, 22, 114-120.
https://doi.org/10.1016/0024-6301(89)90130-1
12. Finni, D. (1970). Introduction to design of
experiments. Moscow: Nauka.
13. Kempthorne, O. (1952). The Design and Analysis of
Experiments. N New York: John Wiley & Sons.
https://doi.org/10.1111/j.1469-1809.1952.tb02500.x
Опубліковано
2019-07-05
Як цитувати
Meneiliuk Ivan Оптимізація моделі будівництва торгово-розважального центру при організаційно-фінансових обмеженнях / Ivan Meneiliuk, Oleksiy Nikiforov // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 1 (52). – С. 205-209. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2019.52.1699.