Дослідження існуючого стану розміщення об’єктів сервісу доріг Єгипту

Ключові слова: автомагістраль, об’єкт сервісу, автозаправна станція, функціональна потреба, просторовий коридор

Анотація

За даними Всесвітної організації охорони здоров'я щорічно майже 1,24 мільйона людей гине в результаті дорож-
ньо-транспортних подій на автомобільних дорогах, а 50 мільйонів – отримують серйозні травми. Майже 90% смер-
тельних випадків трапляються на автомобільних дорогах слаборозвиненних країн, зокрема Єгипту. Враховуючи ці
обставини, в роботі проведено аналіз стану та рівня забезпечення учасників дорожнього руху об'єктами сервісу на
дорогах Єгипту. Виокремлено ряд істотних недоліків щодо системного підходу в обґрунтуванні та стандартизації
відстаней розташування дорожніх послуг з урахуванням вимог користувачів доріг. За допомогою програми Google
Earth та натурних вишукувань обстежено існуючий стан розміщення об'єктів сервісу вздовж автомобільних доріг
Єгипту та інших країнах світу, зокрема Австралії. В результаті натурного обстеження виявлено наступні недоліки
розташування об’єктів сервісу на дорогах Єгипту: погане облаштування, низька якість утримання, відсутність туале-
тів, використання місць відпочинку як складських територій, відсутність місць для стоянки вантажівок, заборонено
в’їзд на багато зон для відпочинку, недостатній розмір місць відпочинку (недостатньо пропускної спроможності для
необхідної кількості вантажних автомобілів). Фактичний стан об'єктів сервісу в Єгипті характеризується невідповід-
ністю нормативним вимогам, відсутністю комплексого підходу до структури та нерівномірністю розташування (від-
стань між об’єктами змінюється від 5 до 25 км, середнє значення – 7 км). Натомість стан обєктів сервісу Австралії
характеризується більш комплексною структурою та рівномірним розташуванням вздовж автомобільних доріг (сере-
дня відстань між об’єктами сервісу – 24 м). У результаті проведеного аналізу визначено рекомендації щодо поліп-
шення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та обєктів сервісу Єгипту, що має позитивно впли-
нути на рівень аварійності на автомобільних дорогах.

Посилання

1. World Health Organization Egypt (2015). Retrieved
from: https://www.who.int
2. Central Agency Public Mobilization and Statistics
(2013). Retrieved from: http://ghdx.healthdata.org
3. The Egyptian Code of Roads 2008.
4. A Policy on the Geometric Design of Highways and
Streets (2011). American Association of State Highway and
Transportation Officials.
5. Taylor, Th.F. & Chanda, M. (2016). Sichinsambwe and
Blessings Chansa. Public Perceptions on Location of Filling
Stations in the City of Kitwe in Zambia. Developing Country
Studies, 6, 133-151.
6. Fowler, D.W., Malina, J.F.Jr., Perry, K.W. & Vliet, G.C.
(1987). Design recommendations for rest areas. FHWA/TX-
88+442-4.
7. Zapolskyj, Yu.I. Formation of the buildings and
structures system in the highways landscapes (Dis. D.Sc.).
Voronezh, 1994. – 285 p.
8. Lytvynenko, T.P. & Tkachenko, I.V. (2017). Principles
of road, street and urban road beautification elements of
placing. Poltava: Shevchenko R.
9. Australian road research board (2005). Retrieved from:
https://www.arrb.com.au.
10. Roadway design manual, department of Transportation
New Jersey. (2015). Retrieved from: https://www.state.nj.us.
11. Rest Areas and Stopping Places, Queensland government,
(2014). Retrieved from:
https://www.tmr.qld.gov.au.
Опубліковано
2019-07-05
Як цитувати
Tkachenko Iryna Дослідження існуючого стану розміщення об’єктів сервісу доріг єгипту / Iryna Tkachenko, Tetyana Lytvynenko, Volodymyr Ilchenko, Mohamed Elgandour // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 1 (52). – С. 170-178. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2019.52.1693.