Дослідження динамічної дії міського транспорту на будівлі

Ключові слова: вібрація, будівля, віброприскорення, віброшвидкість, вимірювання

Анотація

Експериментально досліджено величини коливань нежитлової будівлі, що знаходиться в м. Полтава й оцінено їх ди-
намічний вплив на конструкції будівлі та людей, які там періодично перебувають. Для цього проведено вимірювання
вертикального віброприскорення покриття будівлі, де очікувалися найбільші значення вимірюваної величини. Для
точної оцінки впливу транспортної вібрації на будівлю проведено вимірювання у різні години доби.
Коливання виміряно в тій точці конструкції, де їх амплітуда найбільша, і при такому режимі джерела вібрації, при
якому відбуваються найбільш інтенсивні коливання цієї конструкції. Виникнення явища резонансу виключається,
так як частота вимушених коливань покриття будівлі від впливу транспорту знаходиться у між резонансній області з
мінімальним перевищенням 10%. Для оцінювання впливу вібрації на будівлю необхідно порівняно виміряні дані з
допустимим рівнем вібрації в громадських будівлях. Для вибору точок і напряму вібрації використовувалася наступ-
на схема вимірів: спочатку регіструються коливання при будь-якому визначеному динамічному впливі, які забезпе-
чують виявлення форми коливань конструкції і спектра частот коливань. Кріплення акселерометра на покриття
будівлі, проводилося за допомогою магніту тобто забезпечується верхня межа робочого частотного діапазону. Для
житлових і громадських будівель найбільш несприятливим зовнішнім джерелом вібрацій є рейкові транспортні
магістралі: метрополітен, трамвайні лінії і залізниці. Надано рекомендації щодо подальшої експлуатації будівлі, ви-
ходячи із результатів вимірювань віброприскорення конструкцій будівлі.

Посилання

1. Nesmashny, E.O. Zdeschits, V.M. & Bondurivska, O.I.
(2006). Methods and results of determining the level of
seismic load on residential buildings during blasting
operations at Kryvbas quarries. Bulletin of the KTU, 14,
187-191.
2. Boyko, V.V., Kuzmenko, A.A. & Hlevnyuk, T.V.
(2008). Estimation of seismic safety of structures when exposed
to explosive waves, taking into account their spectral
characteristics. Bulletin of NTUU "KPI". Series: Mining,
16, 3-13.
3. Perelmuter, A.V., Karpilovsky, V.S., Fialko, S.Yu. &
Egupov, K.V. (2003). Experience in implementing the CIS
MSN project “Construction in seismic areas” in the SCAD
software system. ODABA Bulletin, 9, 147-159.
4. Tyshchenko, S.V. (2004). Investigation of the explosion
effect an on the process of velocity field occurrence in a
destructive medium. NSU Scientific Bulletin, 12, 3-5.
5. Shvets, V.B., Shapoval, V.G. & Petrenko, V.D. [and
etc.]. (2008). Foundations of industrial, civil and transport
structures on layered soil foundations. Dnepropetrovsk:
New Ideology.
6. Holmansky, M.L. (1997). Calculation of oscillations of
structures interacting with soil as systems with random
parameters. Soil mechanics and foundation: materials of the
third Ukr. scientific-technical Conf. in soil mechanics and
foundations. Odessa: ODABA.
7. Chernyy, G.I. & Chernyy, V.G. (2003). Deformation of
the soil under static and dynamic loading. Academic journal.
Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering, 12,
241-247.
8. ISO 4866-90. Vibration and impact. Vibration of
buildings. Carrying out the vibration measurement and
evaluation of its effect on the building.
http://vsegost.com/Catalog/11/11007.shtml
9. SanPiN 1304-75. Sanitary norms of allowable vibrations
in residential buildings.
http://base.safework.ru/law?print&nd=33300758&nh=0.
10. Smith, I.M. (1994). Numerical methods in geotechnical
engineering. Proceedings of the third European conference,
Manchester. Rotterdam: Balkema.
11. Svinkin, M.R. (2004). Minimizing construction vibration
effects. Practice Periodical on Structural Design and
Construction, 9(2), 108-115.
12. Svinkin, M.R. (2002). Predicting soil and structure vibrations
from impact machine. Geotechnical and Geoenvironmental
Engineering, 128(7), 602-612.
Опубліковано
2019-07-05
Як цитувати
Mykhailovska Olena Дослідження динамічної дії міського транспорту на будівлі / Olena Mykhailovska, Tetiana Nesterenko // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 1 (52). – С. 154-159. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2019.52.1690.