Обґрунтування вибору моделі складчастого фундаменту із застосуванням методики проведення лабораторного експерименту

Ключові слова: складчастий фундамент-оболонка, методика проведення експерименту, ґрунт

Анотація

В статті проаналізовано дослідження вітчизняних та закордонних вчених, що займалися вивченням роботи фундаме-
нтів-оболонок при різних ґрунтових умовах, та їх контактної взаємодії з основою. Наведено приклади останніх роз-
робок фундаментних тонкостінних конструкцій та сфери їх використання. Зазначено, що метою є розробка методики
проведення експериментальних досліджень контактної взаємодії складчастого фундаменту-оболонки і деформованої
основи. Метою лабораторних лоткових досліджень було визначення оптимальних характеристик запропонованої
конструкції фундаменту. В статті було запропоновано методику проведення лабораторного лоткового експерименту
для порівняння роботи двох моделей складчастих фундаментів-оболонок. Було описано основні етапи проведення
наукового експерименту і розглянуто основні принципи при виборі матеріалів для виконання експерименту, прила-
дів та устаткування. Було описано безпосередньо проведення експерименту із фіксацією даних по кожній із моделей
фундаментів. В результаті було отримано дані осідань по кожній із моделей фундаментів, проаналізовано результати
та побудовано графіки осідань для кожної фундаментної конструкції. Зроблено висновок, що завдяки застосуванню
шарнірного з’єднання призматичних складок з опорними балками досягається більш рівномірне розподілення зовні-
шнього навантаження на елементи фундаментної системи. Встановлено, що обрані параметри другої моделі фунда-
менту у відповідності до результатів оптимізації планування експерименту дозволили більш повноцінно проявити
властивості перерозподілу навантаження фундаментної системи.

Посилання

1. Pronozin, Ya.A. (2001). Study of square foundations in
the form of flat shells. (PhD thesis abstract).
Tyumen State Architectural Academy, Tyumen.
2. Poroshin, O.S. (2011). Interaction between cylindrical
binary shell foundations and clay subsoil. (PhD thesis abstract).
Tyumen State Architectural Academy, Tyumen.
3. Tetior, A.N. (1975). Design and construction of costeffective
foundations. Kiev: Budіvelnyk.
4. Tetior, A.H. & Litvinenko, A.G. (1975). Shell foundations.
Moscow: Stroyizdat.
5. Vanyushkin, S.G. (1985). Peculiarities of interaction
between folded shell foundations and base. (PhD thesis abstract).
Dnipropetrovsk Civil Engineering Institute, Dnipropetrovsk.

6. Govorov, D.V. (2011). Spatial shell foundations. Proceedings
of the VII Russian Scientific and Technical Conference,
Krasnoyarsk.
7. El-kady, M.S. & Badrawi, E.F. (2017). Performance of
isolated and folded footings. Journal of Computational Design
and Engineering, 4(2), 150-157,
https://doi.org/10.1016/j.jcde.2016.09.001
8. Kurian, N.P. (1994). Behaviour of shell foundations
under subsidence of core soil. Proc. 13 Int. Conf. Soil
Mechanics and Foundation Eng. New Delhi, India.
9. Thilakan, S., Naik, N. & Naik, N.P. (2015).
Geotechnical behavior of shell foundations. Indian
Geotechnical Conference, At Pune, Maharashtra, India
10. Timchenko, R.A., Krishko, D. A., Khoruzhenko, I.V.
(2017). Construction solution of folded-plate shell foundation
for power transmission towers. Academic Journal. Industrial
Machine Building. Civil Engineering, vol. 2 (49),
pp. 207-214.
11. Manual for investigation of building properties of soils
at a site laboratory. (1973). Kiev: Budivelnyk.
12. Goldfeld, I.Z. (1975). Use of stamp test results to
predict foundation subsidence. Base and Foundation, 3,
38-42.
13. Ershova, N.M., Derevyanko, V.N., Timchenko, R.A. &
Shapovalova, O.V. (2012). Data processing via Excel when
experiment planning. Dnepropetrovsk: PGASA.
Опубліковано
2019-07-05
Як цитувати
Timchenko Radomir Обґрунтування вибору моделі складчастого фундаменту із застосуванням методики проведення лабораторного експерименту / Radomir Timchenko, Dmytro Krishko, Iryna Khoruzhenko // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 1 (52). – С. 139-145. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2019.52.1688.