Армування основи фундаментів будівлі горизонтальними елементами підвищеної жорсткості

Ключові слова: армування ґрунту, ґрунтоцементний елемент, закріплення, бурозмішувальна технологія

Анотація

Підтверджено, що за час експлуатації будівлі, зведені на просадочних ґрунтах, отримують нерівномірні деформації, причиною яких, як правило, є замокання з мереж водогінних комунікацій ґрунтів основи.  Описано ефективний спосіб зменшення потенційних нерівномірних деформацій двоповерхового адміністративного будинку. З’ясовано, що цей спосіб передбачає поліпшення будівельних властивостей слабких ґрунтів, котрі залягають в основі будівлі, шляхом їх армування горизонтальними елементами підвищеної жорсткості, що виконуються за бурозмішувальною технологією. Ґрунтоцементні елементи (ГЦЕ) створюються в масиві безпосередньо під підошвою фундаментів й утворюються в результаті руйнування природної структури ґрунту з одночасним його перемішуванням і нагнітанням під тиском цементного розчину. Доведено, що після твердіння суміш перетворюється в армуючий елемент високої міцності та жорсткості, яка регулюється за рахунок процентного співвідношення «цемент – ґрунт».  Установлено, що виготовлення ГЦЕ має ряд переваг: використання як матеріалу для їх виготовлення місцевого ґрунту; додавання в ґрунт лише води й в’яжучого без додаткового заповнювача; улаштування елементів на місці; уникнення виймання ґрунту з масиву; виключення динамічного впливу на навколишні споруди; можливість створення як вертикальних, так і похилих та горизонтальних елементів; можливість створення елементів різної довжини та діаметра, а також з різним кроком і схемою розміщення; досить низька собівартість робіт; екологічна безпека цього матеріалу. Установлено, що завдяки включенню в основу армуючих елементів відбувається поліпшення параметрів міцності та деформаційних властивостей ґрунту, підвищується опір основи до динамічних і статичних впливів.

Посилання

[1]. Друкований, М.Ф., Матвєєв, С.В., Корчевський, Б.Б. та ін. (2006). Армовані основи будівель та споруд. Він-ниця: УНІВЕРСУМ.
[2]. Тимофеева, Л.М. (1991). Армирование грунтов. Тео-рия и практика. Армированные основания и армогрун-товые подпорные стены. Пермь: Пермский политехни-ческий институт.
[3]. Зоценко, М.Л. (2011). Ґрунтоцементні основи та фу-ндаменти. Будівельні конструкції: міжвідомчий наук.-техн. зб. наук. праць (будівництво), 75-1, 447-456.
[4]. Denies, N. & Lysebetten, G.V. (2012). Summary of the short courses of the IS-GI 2012 latest advances in deep mix-ing. Proc. of the Intern. Symposium on Ground Improvement IS-GI. Brussels.
[5]. Zotsenko, N., Vynnykov, Yu. & Zotsenko V. (2015). Soil-cement piles by boring-mixing technology. Energy, en-ergy saving and rational nature use. Oradea University Press.
[6]. Зоценко, Н.Л. & Тимофеева, Е.А. (2015). Шламовый амбар для отходов нефтегазовых скважин с грунтоце-ментным противофильтрационным экраном. Вестник Пермского национального исследовательского политех-нического университета. Строительство и архитек-тура, 1, 7-20. doi:10.15593/2224-9826/2015.1.01.
[7]. Винников, Ю.Л. & Веденисов, А.В. (2015). Модель-ные исследования эффективности грунтоцементных разделительных экранов для защиты зданий от влияния нового строительства. Вестник Пермского национально-го исследовательского политехнического университета. Строительство и архитектура, 1, 51-63. doi:10.15593/2224-9826/2015.1.04.
[8]. Vynnykov, Yu., Voskobiinyk, O., Kharchenko, M. & Marchenko, V. (2017). Probabilistic analysis of deformed mode of engineering constructions soil-cement grounds, MATEC Web of Conf. Proc. of the 6th Intern. Scientific Conf. «Reliability and Durability of Railway Transport En-gineering Structures and Buildings» (Transbud-2017). https://doi.org/10.1051/matecconf/201711602038.
[9]. Kryvosheiev, P., Farenyuk, G., Tytarenko, V., Boyko, I., Kornienko, M., Zotsenko, M., Vynnykov, Yu., Siedin, V., Shokarev, V. & Krysan, V. (2017). Innovative projects in difficult soil conditions using artificial foundation and base, arranged without soil excavation, Proc. of the 19th Intern. Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (Sep. 17 – 22, 2017 / COEX, Seoul, Korea). Retrieved from https://www.issmge.org.
[10]. Ezaoui, A., Tatsuoka, F., Furusawa, S., Yirao, K. & Kataoka, T. (2013). Strength properties of densely compacted cement-mixed gravelly soil, Proc. of the 18th Intern. Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (Paris, 2013).
[11]. Шокарев, Е.А., Шаповал, А.В., Шаповал, В.Г., & Шокарев, А.С. (2012). Опыт устранения неравномерных деформаций здания на лессовых просадочных грунтах. Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобуду-вання, будівництво, 4(34)-2, 291-295.
[12]. Самченко, Р.В., Щербина, Л.В., Степура, И.В., Шокарев, А.С., Юхименко, А.И. & Шокарев, Е.А. (2013). О проблемах реконструкции зданий и способах их решения. Известия высших учебных заведений. Строительство, 9(657), 115-122.
[13]. ДБН А.2.1-1-2014. (2014). Інженерні вишукування для будівництва. Київ: Мінрегіонбуд України.
[14]. ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013. (2013). Настанова щодо проведення земляних робіт, улаштування основ та спо-рудження фундаментів (СНиП 3.02.01-87, MOD). Київ: Нацстандарт України.
[15]. ДСТУ Б В.2.7-239:2010. (2010). Розчини будівельні. Методи випробувань. – Київ: Нацстандарт України.
Опубліковано
2018-10-12
Як цитувати
Zotsenko Mykola Армування основи фундаментів будівлі горизонтальними елементами підвищеної жорсткості / Mykola Zotsenko, Yuriy Vynnykov, Yevheniy Shokarev, ShokarevАndriy // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (51). – С. 156-160. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.51.1308.