Вплив будівництва житлового комплексу по вул. А. Барбюса в Києві на стан каналізаційного колектора та підземного водогону

Ключові слова: колектор, водогін, напружено-деформований стан, будівля, проектування, будівництво

Анотація

Наведено особливості проектування житлового комплексу, розташованого по вул. А. Барбюса в м. Києві. Зазначено, що особливістю проектування житлового комплексу є те, що в ґрунтовій основі комплексу, котрий проектується, на глибині 39,0...42,0 м (від поверхні землі) проходить головний міський каналізаційний колектор, а на глибині 55,5 м – напірний водогін Деснянського водопроводу. При проектуванні житлового комплексу було передбачено конструктивні заходи у вигляді відсічних стінок зі зменшення впливу нового будівництва на каналізаційний колектор та напірний водогін. Необхідно було враховувати можливий вплив нового будівництва житлового комплексу на каналізаційний колектор і водогін з урахуванням ужитих конструктивних заходів та за необхідності надати рекомендації щодо зменшення негативного впливу. Для оцінювання цього впливу було розроблено розрахункову модель системи «будівля – фундамент – ґрунтова основа», в якій оцінювалася зміна напружено-деформованого стану ( далі – НДС) у ґрунті навколо колектора і водогону, а також у несучих конструкціях колектора й водогону, та відповідні деформації й зусилля, що створюють НДС і виникають у конструктивних елементах колектора, водогону та в ґрунті. Зроблено висновки щодо зміни технічного стану каналізаційного колектора та водогону після будівництва житлового комплексу та його подальшої експлуатації і наведено рекомендації щодо виключення можливого виникнення аварійної ситуації на колекторі та/або водогоні й необхідності оцінювання впливу будівництва житлового комплексу на існуючу оточуючу забудову.

Посилання

[1]. ДБН В.2.1-10:2009. (2009). Основи та фундаменти споруд.Основні положення проектування. Kиїв: Мінре-гіонбуд України, ДП «Укрархбудінформ».
[2]. ДБН В.2.1-10:2009. (2011). Основи та фундаменти споруд.Основні положення проектування. Зміна №1. Kиїв: Мінрегіонбуд України, ДП «Укрархбудінформ».
[3]. ДБН В.2.1-10:2009. (2012). Основи та фундаменти споруд.Основні положення проектування. Зміна №2. Kиїв: Мінрегіонбуд України, ДП «Укрархбудінформ».
[4]. ДБН В.1.1-45:2017. (2017). Будівлі і споруди в склад-них інженерно-геологічних умовах. Загальні положення. Київ: Мінрегіонбуд України, ДП «Укрархбудінформ».
[5]. ДСТУ-Н Б В.1.1-39:2016. (2017). Настанова щодо інженерної підготовки грунтової основи будівель і спо-руд. Київ: Мінрегіонбуд України, ДП «Укрархбудін-форм».
[6]. ДСТУ-Н Б В.1.1-40:2016. (2017). Настанова щодо проектування будівель і споруд на слабких грунтах. Київ: Мінрегіонбуд України, ДП «Укрархбудінформ».
[7]. ДСТУ-Н Б В.1.1-44:2016. (2017). Настанова щодо проектування будівель і споруд на просідаючих грунтах. Київ: Мінрегіонбуд України, ДП «Укрархбудінформ».
[8]. Будівництво житлово-адміністративного комплек-сту з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського і торгівельного призначення та надзем-ним і підземним паркінгами по вул. Анрі Барбюса, 39/2 в Печерському районі м. Києва. Стадія проект. (2011). Kиїв: ТОВ «BIP - PM».
[9]. Звіт про інженерно-геологічні вишукування майдан-чику під будівництво житлово-адміністративного ком-плексту по вул. Анрі Барбюса, 39/2 в Печерському районі м. Києва. І етап. Стадія «П». Об’єкт: «Бдівництво житлово-адміністративного комплексту по вул. Анрі Барбюса, 39/2 в Печерському районі м. Києва . Арх. №12212. (2008). Kyiv: ДП Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут».
[10]. ДБН В.2.1-5:2007. (2009). Науково-технічний су-провід будівництва об’єкту. Київ: Мінрегіонбуд України, ДП «Укрархбудінформ».
[11]. ДСТУ-Н Б В.1.2-17:2016. (2017). Настанова щодо науково-технічного моніторингу будівель і споруд. Київ: Мінрегіонбуд України, ДП «Укрархбудінформ».
[12]. Kryvosheiev, P., Farenyuk, G., Tytarenko, V., Boy-ko, I., Kornienko, M., Zotsenko, M., Vynnykov, Yu., Siedin, V., Shokarev, V. & Krysan, V. (2017). Innovative projects in difficult soil conditions using artificial foundation and base, arranged without soil excavation, Proc. of the 19th Intern. Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (Sep. 17 – 22, 2017 / COEX, Seoul, Korea). Retrieved from https://www.issmge.org.
[13]. Dvornyk, A. (2018). Numerical modeling of structures fencing deep excavations of complex configuration. Proc. of the 26th European Young Geotechnical Engineers Conf. (Sep. 11 – 14, 2018 / NAWI Graz Geocenter, Austria).
[14]. EN 1997-1:2004. Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules .
Опубліковано
2018-10-12
Як цитувати
Shuminskiy Valerii Вплив будівництва житлового комплексу по вул. а. барбюса в києві на стан каналізаційного колектора та підземного водогону / Valerii Shuminskiy, Serhiy Stepanchuk, Yaroslav Dombrovskyi, Svitlana Kostetzkay, Yegor Kostochka // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (51). – С. 115-123. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.51.1302.