Особливості проектування фундаментів висотної будівлі з розвиненою стилобатною частиною з використанням даних випробувань паль

Ключові слова: буронабивна паля, розрахунок системи «основа – фундамент – надфундаментна частина будівлі», випробування статичним вдавлювальним навантаженням, стилобат

Анотація

Подано результати дослідження двох конструктивних рішень пальового фундаменту для висотної будівлі, в якої стилобат та висотна частина не розділені деформаційним швом. З’ясовано, що основна відмінність конструктивних рішень полягає у використанні різних довжин паль: перший варіант – усі палі однакової довжини (реалізований у натурі); другий варіант (перспективний) – використання різної довжини паль і їх обпирання на різні інженерно-геологічні елементи: під висотну частину – довші палі з обпиранням на міцніший ІГЕ, стилобатна частина – коротші палі з обпиранням на слабший ІГЕ. При розрахунку прийнятих варіантів ураховано результати випробування паль та дані геодезичних спостережень для верифікації використаних розрахункових методів. Результати розрахунку показали, що більш економічним та раціональним з точки зору роботи конструкцій виявився другий варіант. У середньому матеріалоємкість фундаментів та технологічних процесів зменшилася на 10%, а величина осадок і їх нерівномірність у 2,5 раза  порівняно з першим варіантом фундаментів. Крім того, підтверджено можливість використання розробленої методики з визначення осадок будівлі з використанням даних випробувань паль. Розходження виміряних осадок будівлі та прогнозних розрахункових у середньому складало не більше 10%, що є цілком прийнятним для прогнозування осадок будівель на стадії проектування.

Посилання

[1]. Dunaievskyi, R.A. (2008). «TOP-DOWN» method of construction. New technologies in construction. 1(15). 53-56.
[2]. Katzenbach, R. (2006). The experience of geotechnical design: Presentation
[3]. DSTU B V.2.1-1-95. (1997). Soils. Field tests methods by piles. Kyiv: Minregionbud Ukraine.
[4]. ASTM D 1143/D 1143M-07. (2007). Static Axial Compressive Load. Standard Test Methods for Deep Foundations Under Static Axial Compressive Load. Barr Harbor Drive, PO Box, USA.
[5]. Sisa, T. (2014). Static load test analysis for 600 mm bored pile in stiff soil. Proceding of the 23rd European Young Geotechnical Engineers Conference. Barcelona.
[6]. DBN V.2.1-10-2009. (2011). Amendment №1. Bases and foundations of buildings. Kyiv: Minregionbud Ukraine.
[7]. Kovalskyy, R. (2016). The settlements determination during the calculation of the «base – pile foundation – building» system based on the calculation scheme of the conditional foundation taking into. account the data of piles tests. Civil structures, 83, 28-37.
[8]. Kovalskyy, R. (2014). The determination of the «base – pile foundation – building» system settlements taking into account the data of piles tests. Svit Geotekhniky, 4(44),
26-30.
Опубліковано
2018-10-12
Як цитувати
Kovalskyy Ruslan Особливості проектування фундаментів висотної будівлі з розвиненою стилобатною частиною з використанням даних випробувань паль / Ruslan Kovalskyy // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (51). – С. 59-67. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.51.1293.