Безпека і розвиток морських транспортно-технологічних систем

Ключові слова: гідротехнічні споруди, перевантажувальне устаткування, сейсмічні, льодові та хвильові навантаження

Анотація

У статті розглянуті питання проектування і експлуатації морських гідротехнічних споруд з урахуванням впливу різних надбудов і перевантажувального обладнання. Аналіз сейсмостійкості гідротехнічних споруд зведених в сейсмічних районах України показав, що фактичні сейсмічні навантаження на споруди значно перевищують розрахункові навантаження, які були визначені нормативними документами до 2006року. Проектування гідротехнічних споруд повинно здійснюватися з урахуванням знаходяться на причалі перевантажувальних комплексів, при належному науковому супроводі. Світовий досвід дозволяє визначити розвиток портів як одну з найважливіших складових розвитку економіки держави. В епоху глобалізації, трансформації вантажних потоків, зміни їх структури особливо важливим стає питання про планування розвитку портів, що припускає збалансований розвиток портових потужностей, а саме: розвиток морської зони, портової зони, сухопутної зони. Так, за статистичними даними, загальна тенденція зростання перевалки вантажів у всіх портах Чорноморського регіону до 2016 року, для портів України в 2016 році показала різке скорочення перевалки транзитних вантажів з Росії і Білорусі - нафти і нафтопродуктів, вугілля, руд, металів при нарощуванні переробки імпортно -експортних вантажів - контейнерів і зерна. Інфраструктура морських портів являє собою складний симбіоз будинків, будівель, споруд, механізмів, конструкцій, розташованих на території і (або) акваторії морського порту і забезпечують роботу транспортної інфраструктури країни в цілому. Сам по собі морський порт залежний елемент транспортної інфраструктури. Вирішення питання стратегічного планування комплексного розвитку складної інфраструктури можливо тільки на підставі аналізу та прогнозу довгострокового розвитку вантажної бази. В українських портах працює більше 500 портальних кранів, середній вік яких становить понад 37 років, деякі портальні крани працюють по 50 років. Зазначений вік перевищує європейські стандарти практично в два рази. Виробничі потужності портів представлені в основному парком портальних кранів імпортованих за програмою Мінморфлот СРСР, балансова вартість яких через багатократні індексації значно перевищує ринкову

Посилання

[1]. DBN V.2.4-3:2010. (2010). Hydrotechnical building. Basic statements. Kyiv: Minregionbud Ukraine.
[2]. DBN В.1.1-12:2014. (2014). Construction in seismic regions oа Ukraine. The official version. Kyiv: Minre-gionbud Ukraine
[3]. Kendzera, A., Iegupov, K., Semenova, Y., Iegupov, S. & Lisovyi Y. (2018). Use of seismological information for the design of multistory buildings. 16th European conference on earthquake engineering (Thessaloniki).
[4]. Nemchynov, Ju. (2008). Seismic buildings and structures. Kyiv.
[5]. Nemchynov, Ju., Maryenko, N.G., Khavkin, A.K. & Babik, K.N. (2012). Design of structures with a given level of seismic resistance. Kyiv.
[6]. Patinski, V. (2012). Status port hydraulic structures of Ukraine. Ports of Ukraine Journal, 05(117), 5-9.
[7]. Nemchinov, Y., Havkіn, D., Marenkov, M., Dunіn, V., Babіk, K., Yegupov, K., Kendzera, A., Yegupov, V. (2013). Practical aspects of the dynamics of buildings. Scientific and production magazine Building Ukraine, 6, 6-21.
[8]. Pustovitenko, B., Kulchitsky, V. & Pustovitenko, A. (2004). New data on seismic danger of the city of Odessa and Odessa region. Construction designs. Mechanics of soil, geotechnics, foundation engineering, 61, 388-397
[9]. Borg, R.C. (2007) Seismic performance, analysis and design of wharf structures: a comparison of worldwide typologies / A Dissertation Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements for the Master Degree in Earthquake Engineering.
[10]. Seismic Design Guidelines for Port Structures. (2001). International Navigation Association. Tokyo: Balkema Publishers.
[11]. Egan J., Hayden R., Scheibel O. & Seventi G. (1992). Seismic repair at Seventh Street Marine Terminal. Grouting, Soil Imporovement and Geosynthetics, Geotechnical Special Publication, 30, 867-878.
[12]. Chen Wai-Fah, Scawthorn Ch. (2003). Earthquake en-gineering handbook. CRC Press LLC.
Опубліковано
2018-10-12
Як цитувати
Iegupov Konstantin Безпека і розвиток морських транспортно-технологічних систем / Konstantin Iegupov, Sergey Rudenko, Oleksiy Nemchuk // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (51). – С. 45-49. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.51.1291.