Динамічні розрахунки причальних споруд естакадного типу

Ключові слова: гідротехнічні споруди, сейсміка, льодові та хвильові навантаження

Анотація

Розглянуто питання проектування й експлуатації морських гідротехнічних споруд з урахуванням впливу різних надбудов і перевантажувального обладнання у сейсмічно небезпечних районах України. Сейсмічні впливи можуть задаватися як  лінійно-спектральним методом, так і прямим динамічним методом, за розрахунковими акселерограмами землетрусу, які являють собою трикомпонентну функцію прискорення коливань у часі. Необхідність обліку спільної роботи комплексу «основа – споруда», обліку різних навантажень та впливів призводить до ускладнення розрахункового обґрунтування споруд. Аналіз сейсмостійкості гідротехнічних споруд, зведених у сейсмічних районах України, показав, що фактичні сейсмічні навантаження на споруди значно перевищують розрахункові навантаження, які були визначені нормативними документами до 2006 року. Наведено аналіз можливих видів руйнувань причальних споруд естакадного типу під час землетрусу, для аналізу використовувалися вітчизняні та іноземні літературні джерела. На основі аналізу визначено основні види руйнувань як окремих елементів, так і всієї конструкції, побудовано блок-схему та матрицю для визначення ймовірності безвідмовної роботи конструкції як для нормативних значень забезпечення надійності окремого елемента за окремими видами руйнувань, так і розрахункових. З’ясовано, що проектування гідротехнічних споруд повинно здійснюватися з урахуванням перевантажувальних комплексів за належного наукового супроводу. Наведенно можливі розрахункові схеми причалів естакадного типу, а саме: одномасову систему, двовимірні системи та загальний випадок просторової системи.

Посилання

[1]. ДБН В.2.4-3:2010. (2010). Гідротехнічні споруди. Основні положення. Київ: Мінрегіонбуд України.
[2]. ДБН В.1.1-12: 2014. (2014). Строительство в сейс-мических районах Украины. Київ: Министерство строи-тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хо-зяйства Украины.
[3]. СНиП II-7-81*. (1985). Строительство в сейсмиче-ских районах. Москва: Минстрой РФ.
[4]. Немчинов, Ю.И. (2008). Сейсмостойкость зданий и сооружений. Киев: Будівельник.
[5]. Немчинов, Ю.И., Марьенков, Н.Г., Хавкин, А.К. & Бабик, К.Н. (2012). Проектирование зданий с заданным уровнем обеспечения сейсмостойкости. Київ: Будівель-ник.
[6]. Пособие по определению несущей способности экс-плуатируемых в сейсмических районах морских гидро-технических сооружений. (2005). Москва.
[7]. Патынский, В. (2012). Состояние портовых гидроте-хнических сооружений Украины. Порты Украины, 5(117). Взято з: https://ports.com.ua.
[8]. Пустовитенко, Б.Г., Кульчицкий, В.Е. & Пустовите-нко, А.А. (2006). Новые карты сейсмического райониро-вания территории Украины. Особенности модели сейс-мической опасности. Геофизический журнал, 28(3), 54-77.
[9]. Nozu, A., Ichii K. & Sugano, T. (2004). Seismic Design of Port Structures. Journal of Japan Association for Earth-quake Engineering, 4(3). doi.org/10.5610/jaee.4.3_195.
[10]. Borg, R.C. (2007). Seismic performance, analysis and design of wharf structures: a comparison of worldwide ty-pologies / A Dissertation Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements for the Master Degree in Earthquake En-gineering.
[11]. Seismic Design Guidelines for Port Structures. (2001). International Navigation Association. Tokyo: Balkema Pub-lishers.
[12]. Egan J., Hayden R., Scheibel O. & Seventi G. (1992). Seismic repair at Seventh Street Marine Terminal. Grouting, Soil Imporovement and Geosynthetics, Geotechnical Special Publication, 30, 867-878.
[13]. Chen Wai-Fah, Scawthorn Ch. (2003). Earthquake en-gineering handbook. CRC Press LLC.
Опубліковано
2018-10-12
Як цитувати
Iegupov Konstantin Динамічні розрахунки причальних споруд естакадного типу / Konstantin Iegupov, Gennady Meltsov, Vyacheslav Iegupov, Denys Bezushko // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (51). – С. 37-44. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.51.1289.