Досвід застосування геосинтетичних матеріалів при влаштуванні дренажних систем

Ключові слова: фільтрація, геотекстиль, коефіцієнт фільтрації, закон Дарсі

Анотація

Відомо, що на сьогоднішній день будівництво об’єктів різних класів відповідальності (наслідків), у тому числі СС-3, відбувається на територіях, на яких можливі прояви небезпечних інженерно-геологічних процесів. Зазначено, що одним із видів таких процесів є підтоплення. При зведенні нових об’єктів на таких ділянках необхідно виконувати спеціальні заходи щодо захисту заглиблених частин будівель та споруд від дії ґрунтових вод та збереження існуючого гідрогеологічного режиму. При цьому слід виконувати вимоги діючих в Україні нормативних документів щодо інженерного захисту територій. Ґрунтуючись на світовому досвіді, розглянуто основні можливості застосування геосинтетичних матеріалів у різних галузях будівництва. Як приклад наведені сучасні матеріали, які можуть замінити традиційні рішення при проектуванні пластового дренажу. Зазначено, що геосинтетичні матеріали використовують у світі більше двадцяти років при будівництві цивільних та промислових доріг, спортивних майданчиків, полігонів твердих побутових відходів, парків, тунелів. Вимоги до таких матеріалів і умови їх використання викладено в
Європейських нормах. Наведено характеристики матеріалів та їх складових частин, а також умови їх використання.
Розглянуто переваги використання сучасних геосинтетичних матеріалів порівняно з традиційними рішеннями, пов’язаними з проблемами підтоплення територій, будівель і споруд. Виконано аналіз програми, яка використовується для розрахунку дренажних систем на відповідність вимогам, що діють в Україні. Показано, що ці матеріали мають гарну перспективу при будівництві в Україні при відповідному обґрунтуванні з урахуванням діючих у нашій країні нормативних документів.

Посилання

1. ДБН А.2.1-1-2008. (2008). Інженерні вишукування для будівництва. Київ: Мінрегіонбуд України.
2. ДБН В.1.1-24:2009. (2010). Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування. Київ: Мінрегіонбуд України.
3. ДБН В.1.1-25-2009. (2010). Інженерний захист те-риторій та споруд від підтоплення та затоплення. Ки-їв: Мінрегіонбуд України.
4. NF EN 9864 (2005). Géosynthétiques – Méthode d'essai pour la détermination de la masse surfacique des géotextiles et produits apparentés. Publiée, Comité technique: ISO/TC 221 Produits géosynthétiques.
5. NF EN ISO 12958 (2010). Géotextiles et produits ap-parentés. Détermination de la capacité de débit dans leur plan.
6. ISO TC221 WG6 N 181 TR 18228-4. (2017). Design using geosynthetics. Part4: Drainage.
7. Faure, Y.H., Matihard, Y., Brochier, P. & Suryolelono, K. (1993). Experimental and theoretical meth-odology to validate new geocomposite structures for drain-age. Geotextiles and Geomembranes, 12(5), 397-412. doi:10.1016/0266-1144(93)90015-G
[8]. Sabiri, N., Caylet, A., Montillet, A., Le Coq, L. & Durkheim, Y. (2017). Performance of nonwoven geotextiles on soil drainage and filtration. European Journal of Envi-ronmental and Civil Engineering. doi:10.1080/19648189.2017.1415982.
Опубліковано
2018-10-12
Як цитувати
Dmytriiev Dmytro Досвід застосування геосинтетичних матеріалів при влаштуванні дренажних систем / Dmytro Dmytriiev, Serhiy Vasylchuk, Mariya Yaremchuk, PetrоvanchukYulia // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (51). – С. 24-30. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.51.1285.