Спільна робота палі-колони з ґрунтом основи при дії вертикального і циклічно прикладеного горизонтального навантажень

Ключові слова: геологічна будова майданчика, паля-колона, експериментальне дослідження

Анотація

Описано експериментальні дослідження, спрямовані на виявлення загальних закономірностей спільної роботи палі-колони з ґрунтом основи при постійно діючому вертикальному і циклічно прикладеному горизонтальному навантаженнях. Установлено, що при значенні тиску деформації ґрунту можуть бути розділені на дві групи: ті, що відновлюються (пружні), й залишкові. Доведено, що при напрузі, меншій ніж структурна міцність, виникають пружні деформації, при більшій – в основах спостерігаються два види деформації – пружні в межах усієї глибини зони і залишкові, що розвиваються в межах глибини зони деформації, де напруга перевищує структурну міцність ґрунту.
Зазначено, що після зняття навантаження пружні деформації зникають, а залишкові залишаються.
Нижня межа зони залишкових деформацій знаходиться на глибині, де напруги від навантаження, яке передається палею-колоною нижче її підошви, врівноважуються структурною міцністю ґрунту. Пружні деформації наростають по глибині за лінійним законом, при залишкових деформаціях залежність між деформаціями і напруженнями буде нелінійною. Визначено повне осідання і залишкову складову деформації, величини яких зі збільшенням горизонтального навантаження зростають. Установлено, що величинам пружної складової осідання, горизонтальних переміщень дорівнюють різниці між величинами повної та залишкової складових деформації. Виявлено, що під дією горизонтального навантаження паля-колона повертається в точці нульових переміщень –  у результаті ґрунти перед навантаженою гранню колони ущільнюються, наслідком ущільнення є переміщення палі: її поворот у рівні денної поверхні в бік дії сил, а підошви – у зворотному напрямку.

Посилання

1. Gersevanov, N.M. & Polin, D. (1958). Theoretical foun-dations of soil mechanics and their practical application. Moscow: Stroyizdat.
2. Tsytovich, N.A. (1965). Questions of the theory and practice of construction on weak clay soils. Proceedings of the All-Union Conference on Construction on Weak, Water-Saturated Soils. Tallinn, 5-17.
3. Tugayenko, Y.F. (2008). Soil deformation processes in foundations, piles and pile foundations. monograph. Odesa: Astroprint.
4. Tugayenko, Y., Marchenko, M., Tkalich, A. & Mosi-cheva, I. (2015). Рeculiarities of the soil deformation proc-ess at the bases of experimental settlement plates. Тechnical journal Scientific professional journal of University North, 9(1), 40-46.
5. Tugaenko, Y., Tkalich, A., Marchenko, M. & Loginova, L. (2015). Differential metod of estimation of soil resistance characteristic according to the pile test. Scientific profes-sional journal of University North, 9(2), 180-185.
6. Safaqah, O. & Riemer, M. (2007). The Elastomer Gage for Local Strain Measurement in Monotonic and Cyclic Soil Testing. Geotechnical Testing Journal, 30(2), 164-172. doi:10.1520/GTJ100124.
7. Terzaghi, K. & Peck, R. (1958). Soil Mechanics in En-gineering Practice. Moscow: Gostransizdat.
8. Geurze, E.C.W.A. (1964). Rheological and Soil Me-chanics. IUTAM Simposium Grenoble-1964. Berlin: Springer-Verlag, 256-270.
9. Tjong-kie, T. (1957). Three-dimensional theory of con-solidation and clay layers. Scientia sínica, 5(1), 203-215.
10. Тjong-kie T. (1966) Determination of the Rheological Parameters and the Hardening Coefficients of Clays. Rhéologie et Mécanique des Sols. International Union of Theoretical and Applied Mechanics. Retrieved from https://link.springer.com
Опубліковано
2018-10-12
Як цитувати
BarchukovaTetіana Спільна робота палі-колони з ґрунтом основи при дії вертикального і циклічно прикладеного горизонтального навантажень / BarchukovaTetіana // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (51). – С. 19-23. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.51.1283.