Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць http://journals.nupp.edu.ua/sunz <p>У журналі відображені результати наукових досліджень з розробки та удосконалення систем управління, навігації та зв’язку у різних проблемних галузях.</p> uk-UA kuchuk_nina@ukr.net (Кучук Ніна Георгіївна) kafedra.AiEP@gmail.com (Захарченко Руслан Володимирович) пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200 OJS 3.1.0.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 МЕТОД УПРАВЛІННЯ НЕПРИЙНЯТНИМИ РИЗИКАМИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ НА ЗАПОБІГАННЯ АВАРІЙНИМ МОРСЬКИМ ПОДІЯМ І ЗНИЖЕННЯ МОЖЛИВИХ ЗБИТКІВ ВІД НИХ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ СУДНОПЛАВСТВ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2818 В статті розглянуто метод управління неприйнятними ризиками для визначення витрат на запобігання виникнення аварійних морських подій (дуже серйозних або серйозних аварій) і зниження потенційних збитків від них в системі управління безпекою судноплавства, в якому враховуються всі заходи щодо запобігання або зниження несприятливих ризиків виникнення аварійних морських подій з морським або річковим, що дозволяє забезпечити мінімальні витрати на запобігання ризикам виникнення аварійних морських подій і зниження потенційного збитку від них. Удосконалено математичну модель визначення узагальнених витрат, що знижують несприятливий ризик аварійної морської події, яка враховує дуже серйозні аварії та серйозні аварії, інтенсивність потоку аварійних морських подій, збитки, ймовірність запобігання подіям та дозволяє визначити цільовий рівень підвищення безпеки судноплавства за мінімальних сумарних витрат. При цьому виконано формальне представлення несприятливого ризику виникнення аварійних морських подій з урахуванням не тільки чинників, що впливають на безпеку судноплавства, але й очікуваного середнього збитку. Виконано формальне представлення запобігання аварійних морських подій з урахуванням основних чинників і впровадження заходів щодо зниження несприятливих ризиків аварійних морських подій. Виконано визначення несприятливих ризику аварійних морських подій з урахуванням їх запобігання (зниження). Аnna Boiko, Viktor Yarmak ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2818 пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200 МЕТОД МОНІТОРИНГУ СТАНУ СТАЦІОНАРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ БЕЗПІЛОТНИМИ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2819 Задача маршрутизації безпілотного літального апарату є багатокроковою задачею, що полягає у виборі наступної точки моніторингу серед множини можливих. Оскільки процес прийняття рішень при плануванні маршруту може бути розділений на окремі етапи доцільним є застосування динамічного програмування. В статті розглянуто проблему маршрутизації безпілотного літального апарату для моніторингу стаціонарних об’єктів. Принциповою відмінністю розв'язуваної задачі від існуючих методів є припущення про альтернативність управління. Завдання оптимізації вирішується за умови, що всі коефіцієнти функції ризику в правій частині рівняння Белмана залежать від j-ro номера обраної альтернативи. Проведений розрахунок польотних ситуацій, що свідчить про необхідність використання спрощеного підходу розрахунку точки польоту, для якого додатково потрібні середні значення ординат ризику. D. Galinskiy, R. Kulish ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2819 пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200 РЕГУЛЮВАННЯ КРЕНУ БПЛА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОГНОЗУЮЧОЇ МОДЕЛІ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2820 В статті розглянуто процес регулювання крена БПЛА з фіксованим крилом з застосуванням прогнозуючої моделі. Метою статті є аналіз та оптимізація процесу регулювання крена за допомогою системи автоматичного керування. Проведено аналіз існуючих технічних рішень та математичних моделей, які описують поведінку літального апарату в повітрі. Наведено алгоритм функціонування Model Predictive Control (MPC)-методу, який лежить в основі схеми керування динамічними об'єктами. Було обрано систему динаміки для БПЛА з фіксованим крилом, яка дозволяє якісно підтримувати кут крену близько до нуля градусів. Розглянуто вирішення завдань оптимізації із застосуванням прогнозуючої моделі. За результатами дослідження отримано характеристику перехідних процесів для системи регулювання третього порядку. Mykola Denysenko, Dmytro Karaman, Andrey Zuev, Mykhailo Gunbin ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2820 пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200 МЕТОД ПОБУДОВИ ТІНЬОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ ОБ’ЄКТІВ КОНТРОЛЮ РЕНГЕНІВСЬКИХ СИСТЕМ АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2821 Стаття присвячена розробці метода побудови тіньових зображень об’єктів контролю рентгенівських інтроскопів та аналізу його застосування для розпізнавання небезпечних та заборонених предметів на зображеннях багажу. Відомо, що безпека авіації значним чином визначається заходами з забезпечення авіаційної безпеки. Для цього використовуються радіоелектронні системи та комп’ютеризовані комплекси доглядової техніки. Це обладнання включає рентгенівські інтроскопи, металодетектори та металошукачі, сканери тіла, газоаналізатори тощо. Обладнання доглядової техніки використовується для виявлення небезпечних та заборонених предметів у пасажирів та в їхньому багажу. Однією із основних проблем при цьому слід ввважати високу ймовірність хибної тривоги під час виявлення небезпечних предметів рентгенівськими системами. У деяких випадках ця ймовірність може складати 0,3, що негативно впливає на пропускну здатність пасажиропотоку аеропортів. З метою усунення вказаного недоліку в цій статті наводиться детальний опис нових технологій виявлення небезпечних предметів на основі використання проєкційних тіньових зображень об’єктів контролю. Запропонований метод побудови тіньових зображень грунтується на використанні правила подібності трикутників, теореми Піфагора, теореми синусів і косинусів та формул для визначення тригонометричних функцій кутів прямокутного трикутника. Пояснення методу отримання тіньових зображень виконується на прикладі об’єкту контролю у вигляді циліндра. При цьому спочатку наводиться стандартна методика визначення математичної моделі тіні у одній площині сканування. Далі використовуються розроблений метод сканування, який передбачає прямий та обернений перехід до циліндричної та декартової систем координат. Отримані математичні моделі тіньових зображень простої форми використовуються для побудови моделей складної форми, які можуть вважатися моделями заборонених та небезпечних об’єктів доглядового контролю.Метод отримання тіньових зображень є складовою методичного базису для синтезу спектрального виявлювача. Алгоритм виявлення передбачає знаходження просторового перетворення Фур’є від тіньового зображення з подальшою згорткою зі спектром маски шуканого забороненого чи небезпечного предмету. Запропонований виявлювач використовує правило прийняття рішення на основі критерію НейманаПірсона. У статті виконано аналіз результатів моделювання виявлювача для розпізнання пістолету на зображеннях багажу. Для аналізу ефективності виявлення розраховановідповідну характеристуку виявлення. Аналіз довів ефективність спектрального виявлювача з точки зору статистичних характеристик. При цьому під час розпізнавання пістолету ймовірність правильного виявлення складає 0,99997, а ймовірність хибної тривоги – 0,01. Результати дослідження можуть бути використані для автоматизація процесів догляду пасажирів та багажу. M. Zaliskyi, O. Shcherbyna, L. Tereshchenko, A. Osipchuk, O. Zharova, P. Stanko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2821 пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200 ОГЛЯД МЕТОДІВ КЕРУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИМИ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2822 Актуальність. Протягом останніх десятиліть зі стрімким розвитком комп'ютерних технологій та технологій автоматичного управління, дослідження безпілотних літальних апаратів (БПЛА) привернули до себе велику увагу з усього світу. Зокрема, через попит на різні цивільні застосування, концептуальний дизайн БПЛА і технології автономного управління польотами взаємно просуваються і розвиваються. Метою даної роботи є структурування методів керування безпілотними літальними апаратами та дослідження їх принципів роботи. Об’єктом дослідження є процес керування БПЛА, архітектура та програмне забезпечення цих апаратів. Предметом дослідження є методи керування безпілотними літальними апаратами. Результати. У даній роботі проведено аналіз питань керування БПЛА, включаючи математичну модель квадрокоптера та різні підходи до керування. Проілюстровано та обговорено основні ідеї, умови використання, переваги та недоліки цих методів. Розглядаються майбутні напрямки досліджень в цій галузі. Висновок. Визначені методи керування та їх архітектурні складові планується використовувати при розробці дрона для цивільних потреб та подальших досліджень у цій сфері. Yuliia Ivanenko, Oleksii Liashenko, Tetiana Filimonchuk ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2822 пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200 ГІБРИДНИЙ МЕТОД РІШЕННЯ ЗАДАЧІ МАРШРУТИЗАЦІЇ ТРАНСПОРТУ З УРАХУВАННЯМ ДОДАТКОВИХ ОБМЕЖЕНЬ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2823 Актуальність. У сучасному світі є потреба у застосуванні автоматизованих систем в області транспортної логістики, з метою заощадження ресурсів. При побудові шляху переміщення транспорту виникають проблеми знаходження оптимального маршруту з врахуванням додаткових обмежень, таких як вантажопідйомність транспортних засобів або часові вікна клієнтів. У зв’язку з цим є необхідність вдосконалення існуючих засобів вирішення задачі маршрутизації транспорту. Метою даної роботи є створення гібридного методу рішення задачі маршрутизації транспорту з урахуванням додаткових обмежень. Об’єктом дослідження є процес пошуку оптимальних маршрутів в умовах обмеження вантажопідйомності та врахування часових вікон. Предметом дослідження є алгоритми для рішення задач маршрутизації транспорту з урахуванням заданих обмежень. Результати. У даній роботі розглядаються особливості застосування гібридного підходу, заснованого на використанні генетичного та класичних алгоритмів, для вирішення задачі маршрутизації транспорту з урахуванням додаткових обмежень. Представлені результати експериментальних досліджень, що демонструють переваги та недоліки кожного з розглянутих алгоритмів для рішення поставленої задачі. Висновок. Найбільшу точність та швидкодію забезпечує запропонований гібридний підхід на основі генетичного алгоритму та модифікованого жадібного алгоритму. Heorhii Ivashchenko, Artem Skliarov, Olesia Barkovska ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2823 пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200 АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ОКУЛЯРІВ НІЧНОГО БАЧЕННЯ ПІЛОТОМ ВЕРТОЛЬОТУ ТА ЇХ ВПЛИВУ НА БЕЗПЕКУ ПОЛЬОТІВ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2824 У статті розглянуто особливості використані окулярів нічного бачення та визначено основні фактори, які впливають на рівень безпеки польотів при виконанні польотів у темний час доби, а також важливість технічних параметрів окулярів нічного бачення. У зв’язку зі стрімким розвитком окулярів нічного бачення, та вимог до якості їхнього функціонування основною задачею для забезпечення авіаційної безпеки польотів є якісне виконання адаптації світлотехнічного обладнання вертольотів, навчання екіпажів та дотримання усіх обмежень та застережень при виконанні завдань в темну пору доби як для існуючих, так і нових вертольотів різного призначення, до складу обладнання яких входять окуляри нічного бачення другого й наступних поколінь. V. Kolomiiets ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2824 пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200 УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВІЗУАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ ПЕРЕШКОД ДЛЯ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2825 Більшість відповідальних завдань виконуються безпілотними літальними апаратами (БПЛА) під контролем оператора. Однак взаємодія робота та оператора в сучасних умовах вже не є управлінням в традиційному вигляді. Сучасні БПЛА оснащені системами технічного зору, базами даних та знань, на основі яких літальний апарат може самостійно приймати рішення. База знань робота дозволяє йому самостійно орієнтуватися в навколишньому середовищі та приймати рішення що до виконання поставленого завдання. Функції людини-оператора тепер складаються з постановки завдань роботу проблемно-орієнтованою мовою, близькою до природньої, та спостереження за діями робота. Візуальне планування являє собою розширення методів планування та обходу перешкод для завдань, у яких джерелом інформації про довкілля є системи технічного зору на базі відеокамери чи скануючих систем. В статті зроблено огляд методів візуального планування. Велика кількість існуючих методів і алгоритмів обробки зображень та можливі їх комбінації дозволяють розв’язувати найрізноманітніші задачі, постійно вдосконалювати існуючі алгоритми та за рахунок цього підвищувати ефективність обробки зображень. Але який би метод не було застосовано для візуального планування існують проблеми отримання якісної вхідної інформації пов’язані з метеорологічними умовами, обумовленими опадами і туманом, та відблисками, якщо зображення отримується за допомогою відеокамери. Це можуть бути сонячні відблиски або відблиски, що надходять від інших джерел освітлення. В статті запропоновано методика виявлення та виключення відблисків з зображення. Оскільки основна інформація про навколишнє середовище, яку аналізує робот, залежить від якості зображення, необхідні відповідні методи, які враховують атмосферні опади. В статті проведено аналіз методів виключення різноманітних видів опадів з зображення та зроблено висновки про стан їх розробки. Yulija Tolkunova ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2825 пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200 НЕЙРОМЕРЕЖНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТОМ ПРИ БАГАТОФАКТОРНОМУ ВХІДНОМУ ВПЛИВІ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2826 Висока розмірність факторів, їх зашумленість, суб’єктивізм людського фактору породжують підвищений ступінь невизначеності у реалізації ефективного моніторингу та продуктивного менеджменту сфер виробництва та споживання, перешкоджають прийняттю оптимальних рішень. В цих умовах доцільно застосувати інтелектуальні процедури аналізу даних у базисі штучних нейронних мереж. Мета дослідження – обґрунтувати технологію побудови ефективних нейромережних моделей автоматичної оцінки станів об’єкта та керування ними шляхом знаходження оптимальних значень вхідних факторів на основі аналізу множини ретроспективних даних. Шуканим продуктом є нейромережні моделі одночасної оцінки поточних станів об’єкта та розрахунку значень вхідних факторів, що забезпечують досягнення необхідних показників елементів цільової функції. Для автоматизації процесів розпізнавання станів об’єкта аналізу та адаптації факторів, що приводять поточний стан до цільового, знайдено функціональну залежність станів та факторів на основі примусового навчання ансамблю синтезованих моделей. Запропонована технологія дозволяє автоматизувати процеси класифікації станів об’єкту дослідження, адаптацію вхідних факторів до цільових станів та оцінити якість тестування моделей. Практична значимість результатів дослідження полягає у створенні універсального інструментарію для цілого класу об’єктів у завданнях автоматичної класифікації їх станів та пошуку простору вхідних факторів, адекватних простору цільових станів. Функціонально ансамбль навчених моделей може бути реалізований як програмний блок аналізу даних у форматі двох підсистем: розпізнавання станів об’єкта дослідження та адаптації вхідних факторів до цільових станів. Автоматизація завдань класифікації станів та адаптації вхідної множини на основі запропонованої технології, що виконується на базі стандартних пакетів технічного аналізу даних, дозволяє підвищити ефективність прийняття рішень та знизити матеріальні витрати при реалізації виробничих та комерційних проектів. S. Aloshyn, O. Hаitan ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2826 пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ВЕРИФІКАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ПРОЄКТІВ КРИТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ВИМОГ ДО ЇХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2827 Реалізація ефективної технології забезпечення необхідного рівня якості програмних систем наразі є однією з актуальних та важливих задач програмної інженерії. Особливо важливим є вирішення цієї задачі для критичних інформаційно-управляючих українських атомних електростанцій. Забезпечення необхідної якості програмних систем вимагає розуміння процесу організації верифікації програмних проектів. Метою дослідження є огляд основних концептуальних підходів організації процесів верифікації програмних проєктів критичних інформаційно-управляючих систем на основі вимог до їх життєвого циклу. Для досягнення поставленої мети авторами було розглянуто автоматизацію атомних електростанцій у вигляді програмно-технічних комплексів та загальні принципи реалізації критичних інформаційно-управляючих систем на основі програмованих логічних контролерів, проаналізовано процеси верифікації прикладної логіки користувача в даних системах, здійснено огляд основних процедур верифікації прикладної логіки спецплатформи RadiCS. Vasyl Vasiuta, Artem Danyleiko, Viktoriia Vasiuta ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2827 пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200 ПЕРЕТВОРЕННЯ В РЗЕ- І ЛІТІЙ-ВМІСНИХ СИСТЕМАХ НІТРАТНИХ ПРЕКУРСОРІВ У ПІДГОТОВЧИХ ПРОЦЕСАХ ФОРМУВАННЯ ОКСИДНИХ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2828 Узагальнено важливі для практичного використання відомості про літієві координаційні нітрати рідкісноземельних елементів церієвої підгрупи ізоструктурного ряду Li3[Ln2(NO3)9]∙3H2O (Ln – La–Nd) – прекурсори перспективних сучасних багатофункціональних матеріалів – щодо умов їх утворення й існування, природи хімічного зв’язку, складу, будови, форми координаційних поліедрів Ln, типу координації ліганд, виявляємих характерних властивостей. Одержані дані (як первинна інформація) є основою для виявлення, ідентифікації, контролю фазового стану об’єктів перероблення у підготовчих стадіях, вибору критеріїв сумісності складових при формуванні одношарових і шаруватих наноструктурованих оксидних систем лантаноїдів і перехідних елементів різного призначення зі структурою дефектного перовскіта, граната у вигляді порошків, товстих плівок, об’ємної кераміки; розроблення різних комбінованих способів їх активації та встановлення технологічно-функціональних залежностей; керованого модифікування властивостей одержуваних цільових продуктів; оптимізації регламентів синтезу літійпровідних систем як електродів перезаряджаємих акумуляторів, електролітних мембран і сенсорів, елементів і приладових структур сучасних систем телекомунікації. O. Dryuchko, V. Solovjev, O. Schefer, N. Bunyakina, N. Borozdin, V. Galai, O. Kulchyi ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2828 пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200 ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2829 У статті проаналізовано проблему розробки та впровадження інформаційної системи забезпечення якості вищої освіти. Метою статті є дослідження сучасних методичних, технічних та програмних засобів, що використовують у процесі розробки та впровадження інформаційної системи забезпечення якості вищої освіти. Проаналізовано особливості розробки анонсованої інформаційної системи, на основі яких визначено вимоги до проектування інформаційної системи, досліджено можливості модифікації та розвитку інформаційної системи забезпечення якості освіти та запропоновано шляхи її вдосконалення. R. Baranenko, D. Tyshсhenko, T. Franchuk, H. Sokol ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2829 пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200 ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ КЕРУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ З ПАРАЛЕЛЬНОЮ АРХІТЕКТУРОЮ НА БАЗІ ПЛІС http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2830 Актуальність. На теперішній час використання керуючих пристроїв і структур з паралельною архітектурою для створення систем керування відповідальними процесами не є рідкісним явищем. У той же час для створення систем керування звичайними промисловими об’єктами і процесами вони практично не застосовуються. Таким чином удосконалення керуючих пристроїв з паралельною архітектурою для покращення їх характеристик, що дозволять більш широко застосовувати їх при створенні систем керування звичайними (промисловими, або навіть побутовими) об’єктами, є актуальною задачею. Метою даної роботи є формування вимог і напрямків удосконалення керуючих структур з паралельною архітектурою, для створення сучасних ПЛК ПД на базі ПЛІС, з розширеними функціональними можливостями. Предметом дослідження є напрямки розвитку керуючих пристроїв паралельної дії на базі ПЛІС. В результаті проведених авторами досліджень визначено недоліки керуючих пристроїв з паралельною архітектурою, що стримують їх широке застосування для побудови систем керування промисловими об’єктами. Визначено два основні напрямки розвитку і вдосконалення ПЛК ПД на базі ПЛІС. Висновок. Визначено два основні напрямки розвитку і вдосконалення ПЛК ПД на базі ПЛІС, що полягають у наступному: вдосконалення внутрішньої структури ПЛІС-контролера ПД для реалізації внутрішніх програмованих користувачем таймерів і лічильників; побудова і введення до структури ПЛІС-контролера ПД внутрішнього спецпроцесора у СЗК, для реалізації арифметичних операцій, що виконуються за один такт дискретного автоматного часу. Stanislav Bovchaliuk, Oleksiy Piskarov, Stanislav Radchenko, Danyl Slabukho ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2830 пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200 ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ СИСТЕМНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСІВ КЕРУВАННЯ БЕЗПЕЧНИМ РУХОМ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2831 Стаття присвячена обґрунтуванню та застосуванню системної інформаційної технології розробки ефективного методу вирішення проблем керування безпечним рухом автотранспортних засобів. Розробка складних систем керування які в загальнонауковому змісті відображають відношення «частина-ціле» та «мета-засоби». Такі системи визначаються множиною елементів разом із сукупністю зв’язків між цими елементами. Використовуючи програмний комплекс у вигляді пакету прикладних програм «Factor» розглянута задача та проведена параметрична ідентифікація трьохзв’язної динамічної системи, яка описує динаміку руху транспортного засобу, як об’єкту керування. Інтеграція інформаційних технологій забезпечує підвищення безпеки процесів керування рухом транспортних засобів. Дана інформаційна технологія дозволяє на системному рівні розглядати процес управління безпечним рухом автотранспортних засобів, а також розглядати процес управління з точки зору системності. V. Boyko, M. Pidgornyi ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2831 пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200 РОЗРОБКА МЕТОДУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТАНУ КОМП'ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ НЕЧІТКИХ ДЕРЕВ РІШЕНЬ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2832 Предметом дослідження є методи та засоби ідентифікації стану комп'ютерної системи. Метою статті є підвищення якості класифікації даних за рахунок розробки методу ідентифікації стану комп’ютерної системи. Завдання: дослідити методи ідентифікації стану комп’ютерної системи та розробити метод класифікації стану комп'ютерної системи з метою захисту даних. Використовуваними методами є: методи штучного інтелекту, машинного навчання. Отримано такі результати: досліджено методи ідентифікації стану комп’ютерної системи KNN (k-nearest neighbors), метод опорних векторів (SVM), нейронні мережі, дерева рішень. Запропоновано метод ідентифікації стану комп’ютерної системи на основі нечітких дерев рішень, який відрізняється від відомих методів побудови наявністю спеціальної процедури фазифікації атрибутів вихідних даних та побудови функції приналежності. Розроблено програмне забезпечення, в якому реалізовано та досліджено запропонований метод вирішення задачі ідентифікації стану комп'ютерної системи. Висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає у дослідженні методів ідентифікації стану комп'ютерної системи, розробці методу на основі нечітких дерев рішень, оцінці якості моделі на етапі навчання та тестування, виконання порівняльного аналізу. S. Gavrylenko, V. Chelak ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2832 пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200 ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ АЛГОРИТМУ АСИМЕТРИЧНОГО ШИФРУВАННЯ НА ЕЛІПТИЧНИХ КРИВИХ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2833 Сучасний світ нерозривно пов’язаний з інформаційними технологіями. З кожним роком Інтернет розширюється, створюються тисячі сайтів, які надають різноманітні послуги. Завдяки стабільному Інтернет-з’єднанню можна вирішити більшість життєвих проблем, не виходячи з дому – від замовлення обіду до отримання державних послуг. В час, коли через пандемію навчальні заклади та бізнес змушені були перейти на дистанційну форму роботи, питання захисту інформації є актуальним як ніколи. Існує багато криптографічних алгоритмів, які десятиліттями захищали інформацію в Інтернеті, але зі зростанням обчислювальної потужності зростають і вимоги до таких алгоритмів. Деякі з них не впоралися з викликом часу і більше не використовуються. Тому виникає потреба в розробці нових алгоритмів, які використовують більш складні математичні принципи та забезпечують вищій рівень безпеки. Існує цілий клас алгоритмів, які використовують принципи еліптичних кривих для забезпечення більшої безпеки з відносно меншим використанням системних ресурсів. G. Golovko, M. Kalynovych ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2833 пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200 КОРОТКОСТРОКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛЕЙ MLP ТА LSTM http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2834 Актуальність. Рішення завдання прогнозування відіграє важливу роль у процесах стратегічного планування та оперативного управління у різних сферах господарчої діяльності. Формою прогнозування є прогнозування часових рядів, при якому актуальною проблемою залишається вибір доцільного методу серед сучасних засобів обчислювального інтелекту, таких як штучні нейронні мережі. Проблема вибору обумовлена великою кількістю параметрів та налаштувань, які залежать від особливостей прогнозованого часового ряду, та суттєво впливають на якість отриманого прогнозу. Метою даної роботи є аналіз методів короткострокового прогнозування нестаціонарних часових рядів з використанням моделей штучних нейронних мереж, таких як багатошаровий персептрон та довга короткострокова пам’ять. Об’єктом дослідження є процес прогнозування часових рядів. Предметом дослідження є використання моделей штучних нейронних мереж для короткострокового прогнозування. Результати. Експериментальні дослідження показали, що середня помилка при прогнозуванні за допомогою запропонованих засобів на 2-6% нижче у порівнянні з використанням поширених традиційних моделей. Висновок. Отримані результати підтверджують перевагу використання моделей MLP та LSTM перед прогнозуванням на основі методів, обраних для аналізу у M3-Competition. Heorhii Ivashchenko, Vladyslav Ponamarov, Vladyslav Kholiev ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2834 пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200 АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ РОЗПIЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2835 Актуальність. Розпізнавання тексту на зображеннях (оптичне розпізнавання символів) — один із напрямків розпізнавання образів, завдання якого полягає у переведенні зображень рукописного, машинного або друкованого тексту в текстові дані, які використовуються для представлення символів на комп'ютері (наприклад, у текстовому редакторі). Розпізнавання тексту на зображеннях є важливим завданням машинного навчання, оскільки це дозволяє організувати зручну взаємодію з даними: редагування, аналіз, пошук слів чи фраз тощо. Тим не менш, створення додатку в цій галузі залишається творчим завданням і вимагає додаткових досліджень у зв'язку зі специфічними вимогами щодо вирішення, швидкодії, надійності розпізнавання та обсягу пам'яті, якими характеризується кожна конкретна задача. Метою даної роботи є надання рекомендацій що до вибору типів нейронних мереж, методів їх навчання в задачах розпізнавання зображень. Об’єктом дослідження є процеси розпізнавання зображень. Предметом дослідження є методи розпізнавання зображень тексту або символів на основі штучного інтелекту. Результати. В роботі були проаналізовані типи нейронних мереж та види їх навчання що притаманні для розв’язання задач розпізнавання рукописних символів. Висновок. В даний час на ринку існує досить велика кількість інноваційних компаній, які займаються розпізнаванням зображень із використанням нейромережевих технологій навчання системи. Достеменно відомо, що вони досягли точності розпізнавання зображень в районі 95% при використанні бази даних 10 000 зображень. Проте всі досягнення відносяться до статичних зображень, з динамічними зображеннями ситуація не однозначна. Тому дослідження в галузі розпізнавання зображень за допомогою нейронної мережі ще досліджуються, вона є актуальною зараз. Danil Klieshch, Volodymyr Fedorchenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2835 пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200 РОЗПОДІЛЕНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯМ GRID ТЕХНОЛОГІЙ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2836 У статті обґрунтовано використання та впровадження технології Grid у телекомунікаційні системи та створення телекомунікаційних Grid систем. Постачальники мережних сервісів, спираючись на великі консолідовані центри обміну даних, особливу увагу стали приділяти вдосконаленню методів планування завдань обробки даних. Розглянуто недоліки сучасних підходів планування, до них можна віднести відсутність можливості забезпечити максимальний сумарний пріоритет виконуваних завдань на окремих етапах планування в розподілених обчислювальних системах. Описана розроблена процедура планування, що дозволяє подолати зазначений недолік, при цьому зменшити сумарний час обробки завдань в системі в порівнянні з процедурою планування на основі рішення завдання про найменше покриття. Прагнення до максимальної суми пріоритетів обраних завдань є головним критерієм при виборі завдань з черги, який будемо характеризувати коефіцієнтом важливості, коефіцієнтом збереження важливості та коефіцієнтом прискорення роботи сегмента Grid - системи. Також у статті запропоновано рішення щодо підвищенні ефективності та якості обслуговування завдань, а також розширення функціональних можливостей розподілених телекомунікаційних систем на основі використання комп'ютерних кластерів із застосуванням Grid технологій. A. Kovalenko, R. Miroshnychenko, A. Martyntsov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2836 пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200 МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ ТРАНЗАКЦІЙ У СЕРЕДОВИЩІ ТАКТИЛЬНОГО ІНТЕРНЕТУ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2837 Актуальність. Тактильний Інтернет – це одна з основних технологій, що визначає чергову еволюцію мережі Інтернет, яка дозволяє передавати тактильні відчуття в режимі реального часу. Транзакція є основною процесу комунікації та обслуговування в Тактильному Інтернеті та використовується для передачі даних між різними вузлами в мережі. Моделюючи процес обробки транзакцій у Тактильному Інтернет-середовищі, можна спрогнозувати продуктивність роботи за різних сценаріїв і визначити області для подальшого вдосконалення. Це надасть змогу забезпечити надійність та доступність, а також низьку затримку у вузлах мережі Тактильного Інтернету. Метою даної роботи є моделювання процесу обробки транзакцій для забезпечення надійності, доступності та низької затримки при передачі даних у середовищі Тактильного Інтернету. Об’єктом дослідження є процес обробки транзакцій у середовищі Тактильного Інтернету. Предметом дослідження є методи оптимізації архітектури Тактильного Інтернету. Результати. В даній статті описані кроки процесу обробки транзакцій у Тактильному Інтернет-середовищі, включаючи збір даних, аналіз і генерацію команд керування. Розглянуто основні складові архітектури Тактильного Інтернету, а саме ведучий, ведений та мережний домени, і пропонується використання програмно-конфігурованих мереж для керування мережним трафіком та підвищення продуктивності мережі Тактильного Інтернету. Крім того, розглядаються питання масштабування ресурсів, на основі трирівневої архітектури Тактильного Інтернету та зменшення кількості керованих інтелектуальних контролерів з використанням протоколу Open Flow. Висновок. Розглянута модель процесу обробки транзакцій в середовищі Тактильного Інтернету здатна забезпечити тактильний зворотний зв’язок з низькою затримкою та покращити ефективність мережі, що буде мати позитивний вплив на взаємодію з користувачем і дозволить створювати нові програми та сценарії в таких сферах, як медицина, робототехніка, віртуальна та доповнена реальність. Andriy Kovalenko, Roman Yaroshevych ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2837 пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200 ВЗАЄМОДІЯ МІЖ «S-BOTS» ОДНІЄЇ «SWARM-BOT» SYSTEM У ФІЗИЧНОМУ НЕОРГАНІЗОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2838 З появою принципово нових «Swarm-bot» systems, з перебудовуваною структурою та програмованою логікою, виникла необхідність урахування факторів, які взаємодіють з фізичним неорганізованим середовищем, збільшенням числа елементів, що входять до їх складу, а також, числом внутрішніх зв'язків. Особливістю нових «Swarm-bot» systems є те, що їх функції, параметри, структури та поведінка при впливі внутрішніх або зовнішніх факторів на різних часових інтервалах життєвого циклу можуть змінюватися або програмним, або апаратним способом. В даний час доведено, що вирішення складних завдань є більш ефективним тоді, коли застосовуються «Swarm-bot» systems в цілому, а не окремі елементи, що входять до їх складу, наприклад, окремі «s-bots», так як при застосуванні «Swarm-bot» systems значно збільшується радіус дії за рахунок розосередження «s-bots», що входять до складу цієї «Swarm-bot» system по всій заданій поверхні, що значно підвищує шанси покрити всю поверхню без зон пропуску (так званих сліпих зон), у яких Drones не зможуть здійснити комунікацію між собою. Ця стаття присвячена вирішенню задачі покриття заданої поверхні регулярними багатокутниками, вписаними в коло. G. Krivoulya, V. Tokariev, I. Ilina, V. Kravets ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2838 пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200 МЕТОД РОБОТИ РЕКОМЕНДАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ У КОМП’ЮТЕРНІЙ МЕРЕЖІ ТИПУ PEER TO PEER http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2839 Стаття присвячена розробці методу роботи рекомендаційних систем в однорангових децентралізованих комп’ютерних мережах. Існує велика кількість методів роботи рекомендаційних систем для веб-сайтів та застосунків, призначених для централізованих комп’ютерних мереж. В той же час дослідження децентралізованих однорангових мереж показало, що питання створення рекомендаційних систем для такої архітектури практично не розглядалося. Проведено дослідження методів роботи однорангових децентралізованих структурованих комп’ютерних мереж, наведено узагальнені принципи їх роботи. Запропоновано метод роботи рекомендаційної системи на основі колаборативної фільтрації для однорангової децентралізованої структурованої комп’ютерної мережі з адресацією на основі розподілених хеш-таблиць. Для представлення даних рекомендаційної системи було використано дві структури даних: розгорнуті зв’язні списки та хеш-таблиці з відкритою адресацією. Використовувалося два типи розгорнутих списків: асоційовані з користувачами – містили списки вподобаних ними об’єктів та асоційовані з об’єктами – містили списки користувачів, які вподобали відповідні об’єкти. Кожен комп’ютер децентралізованої комп’ютерної мережі містив список вподобань асоційований зі своїм користувачем та списки вподобань асоційовані з об’єктами, які на ньому розташовані. Доступ до відсутньої на поточному комп’ютері інформації здійснювався за допомогою запитів до інших комп’ютерів за відповідними ідентифікаторами, організованими розподіленою хеш-таблицею однорангової децентралізованої мережі. Проведено експериментальне дослідження запропонованого методу роботи рекомендаційної системи. Воно показало, що розроблений метод має досить високі показники точності (Precision) та низьку середньоквадратичну помилку. Недоліком розробленого методу є низькі показники повноти (Recall), що виникає через те, що метод часто робить помилкові негативні прогнози. Це жодним чином не впливає на точність рекомендацій, тому що об’єкти з негативним прогнозом вподобань не потрапляють до списку рекомендацій. Але це погіршує наповненість списків, адже багато елементів, які можна було додати до них, відсіюються. V. Mikhav, Ye. Meleshko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2839 пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200 МЕТОД АНАЛІЗУ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КРИТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2840 Актуальність. Наш час характеризується стрімкім зростанням кількості та якості різноманітних комп'ютерних систем. Все більшій кількості користувачів, як у повсякденній, так і в професійній діяльності, поряд з традиційними послугами зв'язку потрібні послуги передачі даних та доступу до Інтернету. Мережева інфраструктура, що виникла в результаті конвергенції, повинна забезпечувати потреби бажано всіх споживачів послуг. Але для забезпечення необхідної якості обслуговування необхідно не тільки мати інформацію про стан телекомунікаційної мережі, але і вміти його прогнозувати. Цей факт потребує покращення аналізу показників якості, що характеризують стану телекомунікаційної мережі. Метою даної роботи є розробка методу аналізу показників якості комп'ютерної мережі інформаційної системи критичного застосування. Об’єктом дослідження є процес функціонування комп'ютерної мережі інформаційної системи критичного застосування. Предметом дослідження є методи аналізу показників якості комп'ютерної мережі інформаційної системи. Результати. У даній роботі проведено аналіз основних показників якості роботи телекомунікаційної мережі, які є базовими при наданні послуг.. Розглянуто основні типи трафіку, що зустрічаються в телекомунікаційних мережах, проведено аналіз вимог різного виду трафіку до ресурсів мережі.. Висновок. На основі отриманої інформації формалізовано та класифіковано 6 станів телекомунікаційної мережі, при яких можливе забезпечення необхідної якості обслуговування для різних видів трафіку. Розроблений метод аналізу показників якості комп'ютерної мережі інформаційної системи критичного застосування планується використовувати у подальшому для забезпечення якості та надійності функціонування комп'ютерних систем критичного застосування. M. Mozhaiev, V. Peresichansky, V. Roh, O. Bellorin-Herrera ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2840 пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200 МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ ВТРУЧАННЯ В КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ОБІГУ ДОКУМЕНТІВ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2841 Актуальність. Наш час характеризується стрімкім зростанням кількості та якості різноманітних комп'ютерних систем. Значна кількість з них належить до комп'ютерних систем електронного обігу даними. Такий обіг потребує використання надійних систем захисту, що не завжди має місто у реальному житті. Цей факт вимагає удосконалення існуючих та розробку нових методів виявлення фактів не достовірного функціонування таких комп'ютерних систем. Метою даної роботи є розробка методу виявлення втручання в комп'ютерні системи електронного обігу документів. Об’єктом дослідження є процес функціонування комп'ютерних систем електронного обігу документами. Предметом дослідження є методи та алгоритми виявлення втручання в комп'ютерні системи. Результати. У даній роботі запропоновано метод виявлення втручання в комп'ютерні системи електронного обігу документів. Для виявлення втручання в комп'ютерні системи використано принципи алгоритму кодування за Хеммінгом. Даний метод може бути частиною може бути частиною системи методів виявлення втручання в комп'ютерні системи електронного обігу документів, яку в свою чергу можна використати для функціонування різноманітних в комп’ютерних систем критичного застосування. Висновок. Розроблений метод виявлення втручання в комп'ютерні системи електронного обігу документів планується використовувати у подальшому для забезпечення якості та надійності функціонування комп'ютерних систем електронного обігу документів. О. Mozhaiev, F. Sukhina, V. Bashylov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2841 пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200 ОСОБЛИВОСТІ КІНЕМАТИКИ ТА УПРАВЛІННЯ БАГАТОЛАНКОВИХ РОБОТІВ МАНІПУЛЯТОРІВ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2842 Предметом дослідження багатоланкові маніпулятори їх кінематика та методи управління багатоланкових роботів маніпуляторів. Для покращення точності руху кожної ланки та їх синергія роботи один з одним під час роботи. Також предметом дослідження являться аналіз виявлення вимог до багатоланкових роботів маніпуляторів та покращення кінематики рухів робота-маніпулятора на основі порівняння математичних методів у умовах експлуатації. В різних умовах експлуатації маніпуляторів, автоматизація виробничої лінії – великий крок для промисловості. Замість традиційного промислового робота багатоланковий робот-маніпулятор може стати гарним проміжним рішенням. Він більш маневрений, гнучкий і відрізняється виконанням більш складних рухів для роботи на серійному виробництві. Багатоланковий робот забезпечують швидку заміну кваліфікованої робочої сили в разі нестачі співробітників або коли потрібно прискорити виробництво. Як і у випадку з будь-якою революційною технологією, необхідно критично ставитись до її реалізації. Найбільш вирішальною перевагою робота перед одноланковим промисловим роботом є гнучкість. Особливо з огляду на те, що виробниче середовище має вміти пристосовуватися, щоб справлятися з роботою з дрібними обсягами та великою кількістю різних завдань. Такі роботи є більш мобільні та займають менше місця, ніж традиційні промислові роботи. Їх простіше перепрограмувати до виконання різних робіт чи варіантів продукту. Але варто зазначити що від програмування традиційного робота, який у своєму спеціалізованому середовищі вимагає глибоких знань і нескінченних налаштувань. При використанні робота вхідний бар'єр для операторів значно знижується, при цьому прискорюється розгортання та рентабельність інвестицій. Мета роботи полягає в тому, щоб визначити, як контекст проекту впливає на вибір техніки руху, та визначити залежності між методами виявлення вимог. У статті вирішуються наступні завдання: вивчити траєкторію руху роботів та порівняння математичних методів управління. Вимог у діяльності на промисловості, створити та провести паралель щодо практики використання демонстраційних роботів та вимог в реальних умовах використання багатоланкових конструкцій , визначити переваги практиків щодо методів виявлення та визначити як контекст проекту впливає на вибір техніки виявлення вимог, визначити залежності між методами виявлення вимог. Завдання: використовуючи такий метод як параметрична форма завдання довести що: математична модель траєкторій руху є найнадійніша. Розробка та покращення кінематичної рухів маніпуляторів с синергією рухів між маніпуляторами. Були отримані такі результати: Найкращі методи виявлення були визначені та порівняні з іншими всебічними дослідженнями. Висновок: Зроблено висновок, що вибір форми хвилеподібної траєкторії руху; біжуча хвиля в системі координат, що рухається за цією формою синусоїди має бути використана як програма керування автоматичною системою приводів. Завдання форми у вигляді синусоїди стосовно даної задачі представляється непридатним, тому що явний недолік синусоїди - безперервна зміна кривизни і більша кривизна у вершинах при великих амплітудах. M. Omarov, V. Korobskyi, V. Nevliudova ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2842 пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200 ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ НОМЕРІВ НА RASPBERRY PI http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2843 Об’єктом дослідження даної роботи є засоби машинного навчання для автоматичного розпізнавання автомобільних номерів. Мета даної роботи полягає у дослідженні реалізації системи для розпізнавання автомобільних номерів засобами Raspberry PI 4. Основним завданням даного дослідження є аналіз аналогів існуючих систем автоматичного розпізнавання автомобільних номерів у середовищі апаратних продуктів Raspberry PI, а також реалізація власної системи та її дослідження. У результаті дослідження існуючих аналогів було виявлено певні проблеми та знайдено шляхи їх вирішення. Система використовує сучасні технології штучних згорткових нейронних мереж для вирішення поставленої задачі. Також слід зазначити, що розроблена система працює краще конкурентних на великих кутах зйомки. У результаті виконання роботи було реалізовано систему автоматичного розпізнавання автомобільних номерів засобами плати Raspberry PI для інтелектуальних вбудованих систем. Було проведено дослідження та виявлено великий потенціал запропонованої розробки у середовищах, де швидкість роботи системи не буде критичною A. Podorozhniak, N. Liubchenko, D. Petrukovich, D. Onishchenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2843 пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200 АГРЕГАЦІЯ СТРУКТУРНОЇ МОДЕЛІ СКЛАДНИХ МЕРЕЖНИХ СИСТЕМ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2844 Складні системи потребують спеціальних методів аналізу та проектування. Основна мета цих методів полягає в тому, щоб зменшити розмір системи. Потрібно знайти простіше представлення таких систем зі збереженням властивостей системи початкової розмірності. В роботі розглядаються формальні перетворення структурної моделі системи за допомогою агрегації. Цей підхід допомагає зменшити розмірність та обчислювальну складність системи. Предметом дослідження є методи перетворення структурної моделі систем. Метою роботи є дослідження агрегації структурної моделі систем, що забезпечує зменшення розмірності, обчислювальної складності та часу вирішення проблеми. Актуальність роботи полягає у тому, що ряд проблем може вирішуватися на більш високому рівні ієрархії системи, який можна отримати в результаті агрегації структурної моделі системи. В роботі були вирішені наступні задачі: перетворення структурної моделі системи та створення ієрархічної системи за допомогою агрегації; оцінка ефективності перетворення структурної моделі системи за допомогою вирішення задачі пошуку максимального потоку. В результаті дослідження була створена ієрархічна система; продемонстрована ефективність методу на прикладі вирішення задачі про максимальний потік. Результати оцінки ефективності перетворень структурної моделі системи: зменшуються кількість елементів в системі, кількість зв’язків між елементами в системі та кількість ітерацій обходу графа; значення максимального потоку є однаковим для двох рівнів системи. Дослідження дозволяють зробити висновки: методи перетворення структурної моделі забезпечують простіше представлення складних систем, зберігаючи при цьому топологічні властивості системи на більш високому рівні; в результаті агрегації структурної моделі зменшується розмірність системи, обчислювальна складність та час вирішення проблеми; агрегація надає ефективні способи обчислення бажаних величин для систем завдяки зменшенню розмірності системи. Olha Ponomarenko, Valeriy Gorbachov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2844 пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200 ІДЕНТИФІКАЦІЯ І КЕРУВАННЯ РИЗИКАМИ ПРИ ПРОЕКТНОМУ УПРАВЛІННІ РОЗРОБКОЮ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2845 Розробка програмного забезпечення є однією з найскладніших сфер інтелектуальної діяльності для прогнозування та планування. За своєю природою цифрові продукти є нематеріальними, а проекти розробки програмного забезпечення часто включають багато зацікавлених сторін. Процеси розробки програмного забезпечення зазвичай включають кілька етапів, включаючи проектування, документацію, програмування та тестування, усі з яких вимагають високого рівня професійних, технологічних та управлінських знань. Через складну природу цифрових проектів, з самого початку впровадження будь-якого програмного проекту необхідно враховувати та управляти широким спектром ризиків, які є одними з найважливіших факторів, що впливають на успіх цифрового демонструвати. У роботі аналізується та класифікується ризики проекту, проводиться якісна та кількісна ідентифікація основних ризиків для обраної предметної області, для роботи з ризиками проекту використано метод карт Кроуфорда, ранжовано ризики, створено матрицю відповідальності за проект, проаналізовано завантаженість ресурсів проекту та оптимізовано проект. О. Skakalina, A. Kapiton ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2845 пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200 МОДЕЛЬ РОЗПОДІЛУ ПУЛУ ЗАВДАНЬ ЗА ОБЧИСЛЮВАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2846 Актуальність. На даний час існує проблема, яка пов’язана з відсутністю алгоритмів оптимального управління розподілом пулу завдань, який надходить на обчислювальні ресурси кластеру. Планувальники, які здійснюють розподіл завдань, не враховують вартість використання обчислювальних ресурсів, які можуть зменшити час виконання пулу завдань. Завдання, які надходять на вхід планувальника, є різнорідними, що також створює додаткові складнощі під час їх розподілу. Метою даної роботи є модифікація моделі розподілу пулу завдань з урахуванням критеріїв розподілу, розробка методу пошуку оптимального плану розподілу та впровадження його в імітаційне середовище GRASS. Об’єктом дослідження є процес розподілу пулу завдань на обчислювальні ресурси кластеру. Предметом дослідження є методи та алгоритми моделювання розподілу пулу завдань. Результати. Запропонована модифікація моделі розподілу завдань на обчислювальні ресурси кластеру, за рахунок використання критеріїв розподілу. Критерії реалізовано в якості модуля, який додано до середовища імітаційного моделювання GRASS. На основі математичної моделі запропонован метод пошуку оптимального плану розподілу завдань по обчислювальним ресурсам кластеру. Висновок. Критерії розподілу, які додано до моделі розподілу пулу завдань, є складоваю методу пошуку оптимального розподілу. Завдяки використанню їх комбінацій здійснюється пошук розподілу, який задовольняє вимогам постачальників завдань та ресурсів. Tetiana Filimonchuk, Yurij Koltun, Iryna Klymova, Denis Kornienko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2846 пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200 ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕТОДІВ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ТА КЛІНІЧНІЙ МЕДИЦИНІ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2847 Актуальність. В наш час в світі широко застосовуються в харчовій промисловості біологічні домішки, зокрема карагенани (Е407а). Відомо, що карагенани використовуються як емульгатори та желеутвоювачі. В експериментальних дослідженнях визначено вплив карагенанів на організм людей та тварин. З наукової літератури відомо вплив цієї біодомішки на розвиток запалення кишківника. Метою даної роботи є вибір алгоритмів цифрової обробки зображень для об’єктивного аналізу результатів експериментальних досліджень. Об’єктом дослідження є біологічні об’єкти, а саме суспензія лейкоцитів та еритроцити крові щурів. Предметом дослідження є методи та алгоритми обробки зображень методами бінаризації. Результати. У даній роботі розглянути методи комп’ютерної обробки зображень біологічних об’єктів, які дозволяють покращити якість аналізу результатів експериментальних досліджень. Визначені рішення стають особливо ефективними при великому обсязі отриманих результатів досліджень, які необхідно опрацювати за короткий час. Висновок. Цей підхід зменшує кількість помилок, зумовлених людським фактором. Використані алгоритми можна застосувати і до інших зображень, отриманих методами, які застосовують в експериментальній та клінічній медицині. Також можна розширити функціональні можливості аналізу. Oleksandr Yankovsky, Stanislav Partyka, Vladlen Filippov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2847 пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200 КОДУВАННЯ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ЕНЕРГІЇ РУХУ ДАНИХ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2848 Розглянуто проблему зменшення розсіюваної потужності у глобальних лініях міжз'єднань за збереження високої продуктивності. Висока комутаційна активність призводить до значних втрат зв'язку через ємності зв'язку між довгими лініями. Нові технології енергонезалежної пам'яті з байтовою адресацією, такі як пам'ять із фазовим переходом, дозволяють створювати системи з великою постійною пам'яттю, підвищуючи надійність та потенційно знижуючи енергоспоживання. Однак ці технології підтримують лише обмежену кількість операцій запису протягом усього терміну служби на комірку та споживають більшу частину своєї потужності при зміні стану біта під час запису. Для зниження комутаційної активності під час зв'язку між пристроями або на кристалі потрібні методи кодування з низьким енергоспоживанням. Мета статті: розробка методу побудови безлічі кодів одиничної відстані, аналізу їх характеристик та вибору кодів, що задовольняють задані властивості. Розглянуто методи кодування адресної шини із найменшою комутаційною активністю. Для зменшення динамічних втрат енергії в адресній шині та мінімізації втрат зв'язку між близькими лініями застосовують код Грея, який має ряд недоліків. Визначено вид кодів, що мають ті ж властивості, що і коди Грея - коди одиничної відстані. Розроблено метод побудови безлічі кодів одиничної відстані, аналізу їх характеристик та вибору кодів, що задовольняють заданим властивостям. Завдяки використанню всієї множини кодів у розробників є більше варіантів вибору, ніж при використанні тільки кодів Грея, і це дозволяє отримати кращі результати. V. Yareshchenko, V. Kosenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2848 пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200 ПРИНЦИП ПОБУДОВИ БАЛЬНО-МОДИФІКОВАНОЇ ДІАГРАМИ ІСІКАВИ ЯК СУЧАСНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ ВИДОБУВНИХ ТА МЕХАНООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2849 Мета. Запропоновано принцип побудови бально-модифікованої діаграми Ісікави, як сучасного інструментарію аналізу ризиків видобувних та механобробних підприємств з обробки карбонових композитів. Предмет. Обґрунтування застосування управлінських рішень з організації заходів охорони праці щодо зниження впливу небезпечних та шкідливих чинників шляхом використання систематизованих даних у запропонованої Scoremodified Cause-effect Diagram (бально-модифікованої діаграми Ісікави), а також дослідження проблеми адаптивної оцінки ризиків та небезпек, яка наявної в діючих стандартах. Запропоновано використання способу вирішення поставленої проблеми, шляхом застосування бально-модифікованої причинно-наслідкової діаграми, як сучасного інструментарію аналізу ризиків при плануванні та раціоналізації заходів з охорони праці на підприємствах. Olga Chencheva, Serhii Sukach, Ivan Petrenko, Nataliia Karaieva ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2849 пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200 МЕТОД ВЗАЄМОДІЇ КОМПОНЕНТІВ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ПРИ СПОВІЩЕННІ ПРО НАДЗВИЧАЙНУ СИТУАЦІЮ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2850 У статті розглянуто систему повідомлень про надзвичайні ситуації, яка може використовуватись для запобігання та реагування на різні надзвичайні ситуації. Розглянуто різноманітні види надзвичайних ситуацій, такі як природні катастрофи, техногенні аварії, кібератаки та терористичні акти, та обговорено важливість швидкої та ефективної реакції на них. Також розглянуто існуючі системи повідомлень та їх функції, а також варіативність архітектури та конфігурації елементів таких систем. На основі аналізу можна підсумувати, що ефективні системи повідомлень про надзвичайні ситуації повинні мати гнучку архітектуру, варіативність функцій та можуть мати різноманітну конфігурацію елементів задля забезпечення їх адаптації до різноманітних випадків застосування. Як висновок – визначена найкраща та найвідмовостійкіша система сповіщення про надзвичайні ситуації. Bohdan Bondarenko, Heorhii Kuchuk ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2850 пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200 КОМУТАЦІЙНИЙ ФАЗООБЕРТАЧ НА ЧАСТКОВО ЗАПОВНЕНОМУ ДІЕЛЕКТРИКОМ ПРЯМОКУТНОМУ ХВИЛЕВОДІ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2851 У статті розроблені конструкції комутаційних фазообертачів на частково заповнених діелектриком прямокутних хвилеводах відбиваючого та прохідного типів. У роботі представлено еквівалентну схему резонансної діафрагми з включеною відкритою нелінійною структурою. Досліджено конструкцію комутаційного фазообертача відбиваючого типу з трьома резонансними діафрагмами з відкритою нелінійною структурою. Наведено співвідношення, що зв'язує кількість резонансних діафрагм із стрибками фази. Розраховано ступінчасте зчленування двох частково заповнених діелектриком прямокутних хвилеводів. Вибрані співвідношення розмірів частково заповнених діелектриком прямокутних хвилеводів дозволяють одержати одномодові режими обох хвилеводів у широкому діапазоні хвиль. Наведено співвідношення нормованих провідностей резонансної діафрагми з її геометричними розмірами. Знайдено вираз для нормованої провідності діафрагми поблизу резонансу, як частотна функція розналаштування. В роботі досліджено конструкцію комутаційного фазообертача прохідного типу на щілинному мості реалізованого на частково заповнених діелектриком прямокутних хвилеводах. Зазначено, що досліджуваний відбиваючий комутаційний фазообертач може бути використаний, як самостійний пристрій або як вузол у комутаційному фазообертачі прохідного типу з роздільними входом і виходом. Комутаційний фазообертач прохідного типу складається з щілинного мосту на частково заповнених діелектриком прямокутних хвилеводах, кожен канал якого представляє відбиваючий фазообертач. У роботі дослідження щілинного мосту проводиться комбінованим методом, що поєднує теорію електричних ланцюгів з розподіленими параметрами з розв'язанням електродинамічної задачі. Теорія електричних ланцюгів з розподіленими параметрами дає можливість спростити електродинамічну задачу розрахунку щілинного мосту на частково заповнених діелектриком прямокутних хвилеводах і дозволяє провести аналіз та синтез пристрою. Розраховані частотні залежності щілинного мосту щодо різних значень середньої частоти. Наведено порівняльний аналіз електричних параметрів комутаційного фазообертача відбиваючого і прохідного типів, як наприклад, коефіцієнт бігучої хвилі і фаза коефіцієнта передачі. Для щілинного мосту на частково заповнених діелектриком прямокутних хвилеводах досліджено та наведено розрахункові залежності перехідного ослаблення між електрично ізольованими плечима і коефіцієнти передачі між електрично зв'язаними плечима. Зазначені параметри наведені для середньої частоти робочого діапазону залежно від відношення a/λ0. V. Pochernyaev, M. Mahomedova, N. Syvkova ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2851 пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200 ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА СТІЙКІСТЬ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПРИЛАДІВ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2852 Предметом дослідження є процес аналізу та механізми появи нестійкостей власних коливань напівпровідникових структур, обумовлених їх взаємодією з потоками заряджених частинок в умовах впливу зовнішнього електромагнітного випромінювання. Показано, що вплив імпульсного електромагнітного випромінювання супроводжується виникненням струмів у провідних елементах виробів, здатних збуджувати власні коливання напівпровідникових комплектуючих та бути причиною відмов радіовиробів. Метою статті є розробка теорії беззіткувального згасання поверхневих поляритонів в класичному наближенні, а також дослідження механізмів беззіткувального згасання поверхневих плазмонів на межах напівпровідникових комплектуючих радіовиробів в умовах, коли температура носіїв твердих тіл набагато менше енергії плазмону (квантове наближення). Цілі такі: кінетичне рівняння, що описує зміну числа поверхневих плазмонів внаслідок їх взаємодії з електронами провідності; отримання його рішення, що визначають декремент коливань та потужність спонтанного випромінювання частинок. Методи, що застосовувались при дослідженні: метод послідовних наближень розв'язання кінетичних рівнянь системи потік заряджених частинок – напівпровідникова структура в рамках квантового підходу, коли взаємодія хвиль та частинок носить характер випадкових зіткнень та описується методом вторинного квантування системи (подання чисел заповнення). Отримано такі результати. Отримано вирази для декрементів поверхневих плазмонів за наявності нескінченно високого та нескінченно малого потенційного бар'єру на межі розділу середовищ. Отримано кінетичне рівняння, що описує зміну числа поверхневих плазмонів у результаті взаємодії з електронами провідності; наведено його рішення, що визначають декремент коливань. Отримано вирази для декрементів поверхневих плазмонів за наявності нескінченно високого та нескінченно малого потенційного бар'єру на межі розділу середовищ. Обґрунтовано фізичну модель виникнення оборотних відмов (вплив наведених електромагнітним випромінюванням струмів на вольт – амперні характеристики напівпровідникових приладів). Визначено області параметрів зовнішнього електромагнітного випромінювання, за яких реалізується дана фізична модель. Висновки. Отримано розрахункові співвідношення, що зв'язують параметри напівпровідникових структур: концентрацію вільних носіїв, діелектричну проникність, температуру носіїв з величиною декременту коливань у класичному та квантовому наближеннях. Проведений у роботі порівняльний аналіз кількісних оцінок інкрементів нестійкостей коливань дозволяє вирішувати завдання оптимізації робочих характеристик активних приладів НВЧ –діапазону. Результати роботи можуть бути використані при розробці приладів НВЧ – діапазону призначених для посилення, генерації та перетворення електромагнітних коливань міліметрового та субміліметрового діапазонів. А. Serkov, V. Breslavets, Yu. Breslavets, I. Yakovenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2852 пт, 17 бер 2023 00:00:00 +0200