Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць http://journals.nupp.edu.ua/sunz <p>У журналі відображені результати наукових досліджень з розробки та удосконалення систем управління, навігації та зв’язку у різних проблемних галузях.</p> uk-UA kozelkovae@ukr.net (Козелкова Катерина Сергіївна) kafedra.AiEP@gmail.com (Гонтар Максим Миколайович) Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0200 OJS 3.1.0.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 КОМПЛЕКС ЗАДАЧ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ НА ПЛАНУВАННЯ МАРШРУТІВ ПОЛЬОТІВ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1771 Впровадження інформаційно-аналітичних систем у практику людської діяльності в умовах стрімкого розвитку інформаційних і телекомунікаційних технологій забезпечує рішення ключової для керівника задачі - здійснення ефективного управління в масштабах визначених повноважень. Використання в роботі сучасних технологій підтримки прийняття рішень дозволяє знизити ризики, які пов'язані з прийняттям необґрунтованих рішень, корегувати плани застосування безпілотних авіаційних комплексів в умовах мінливої обстановки і ситуаціях невизначеності. У статті доведено, що широке застосування безпілотних літальних апаратів дозволяє вирішувати різні задачі в умовах, у яких застосування пілотованої авіації недоцільно. Низька вартість, простота і доступність технології виробництва, тактико-технічні характеристики безпілотних літальних апаратів дозволяють використовувати їх для вирішення широкого спектру завдань, у тому числі з пошуку стаціонарних та динамічних об’єктів. Дані завдання вимагають ретельного планування маршрутів польотів безпілотних літальних апаратів для пошуку та моніторингу стану різних об’єктів, прийняття оптимальних рішень щодо дій з урахуванням різноманітних факторів впливу на безпілотний літальний апарат, формування управляючих рішень з високою оперативністю та обґрунтованістю, що може бути забезпечено створенням інтелектуальної системи підтримки прийняття рішення. Застосування безпілотних літальних апаратів передбачає виконання планування маршрутів польотів, що характеризується значною часовою та обчислювальною складністю. На теперішній час значна увага дослідників присвячена розробкам інтелектуальних систем підтримки прийняття рішення оператора безпілотного літального апарату по управлінню технічним засобом з урахуванням можливих впливів на апарат, однак моделі та задачі системи прийняття рішення на планування маршрутів безпілотних літальних апаратів не розкриті в у повній мірі. У статті розроблена структура комплексу задач планування маршрутів польоту безпілотного літального апарату, яку доцільно застосувати при створенні автоматизованої системи управління підрозділами безпілотних літальних апаратів A. Berezhnoj, I. Kryzhanivskyi ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1771 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0200 МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ВИБІРКИ ДЛЯ НАВЧАННЯ НЕЧІТКОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ПРИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ В ЗАДАЧАХ НАВЕДЕННЯ АВІАЦІЇ НА НАЗЕМНІ (МОРСЬКІ) ЦІЛІ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1772 В статті розроблено методика формування навчальної вибірки для навчання нечіткої нейронної мережі при автоматизації процесу прийняття рішення в задачах наведення авіації на наземні(морські) цілі. Для навчання нечіткої нейронної мережі необхідно використовувати навчальну вибірку. При підготовці навчальної вибірки для навчання нечіткої нейронної мережі процесу наведення авіації на наземні (морські) цілі існує проблема збору даних. Збір статистики на основі прикладів прийняття рішень в процесі наведення в реальних умовах застосування авіації по наземних (морських) цілях, займає багато часу, не дозволяє зібрати необхідну кількість статистичних даних для формування навчальної вибірки. Тому слід застосовувати імітаційне моделювання. Але складність, динамічність процесу наведення, та невизначеність, що зумовлена характером параметрів, які використовуються при вирішенні задачі наведення, не дозволяють застосовувати імітаційні моделі побудовані на основі традиційних методів. Це зумовлено тим, що навчальна вибірка не враховує невизначеність. Також імітаційні моделі побудовані на основі традиційних методів не враховують досвід та знання передового авіанавідника, тому отримана в результаті моделювання навчальна вибірка, не дозволить побудувати нечіткої нейронної мережі та навчити її відповідно до процесу прийняття рішення передового авіанавідника при наведені авіації на наземні (морські) цілі. Тому при побудові імітаційної моделі слід застосовувати моделі на основі математичного апарату нечіткої логіки та нечітких множин. В результаті проведеної роботи розроблено методику формування навчальної вибірки для навчання нечіткої нейронної мережі при автоматизації процесу прийняття рішення в задачах наведення авіації на наземні (морські) цілі та побудовано імітаційну модель. Дана модель дозволяє на основі вхідних даних отримувати параметри наведення, що визначаються передовим авіанавідником при вирішенні задачі наведення авіації на наземні (морські цілі). Застосування даної методики дозволило отримати навчальну вибірку, на основі якої можливе навчання ННМ для отримання інформаційної технології автоматизованої виробки рекомендацій щодо параметрів наведення авіації на наземні (морські) цілі на основі ННМ A. Tymockho, A. Samokish, O. Aroslankin ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1772 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0200 УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ БУРОВИХ УСТАНОВОК http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1773 В статті обписується електротехнічний комплекс сучасної бурової установки із електроприводом. Структура електротехнічних комплексів, що викликана широким спектром вимог до глибини буріння, призначення та умов експлуатації бурової установки. Також розглядається питання прямого призначення двигуна, а саме перетворення енергії різних видів у механічну енергію. Сьогодні у провідних галузях промисловості відношення встановленої потуж- ності електроприводів до загальної встановленої потужності приводів із двигунами всіх видів (теплових ,гідравлічних, пневматичних) наближається до 100 % . Це визначається тим ,що електродвигуни виготовляються на різноманітні поту- жності (від сотих частин ват до десятків тисяч кіловат) та швидкості обертання M. K. Borozdin, S. S. Nepochatov, N. O. Primachenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1773 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0200 АНАЛІЗ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ЛІТАКА ЯК ОБ’ЄКТА ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1774 Предметом вивчення в статті є процеси функціонування радіоелектронної системи сучасного літака, її комплектуючих елементів та функціональних вузлів як об’єкта експлуатації і визначення залишкового ресурсу. Метою є проведення аналізу існуючого методичного апарату, що застосовується для розрахунку показників довговічності та можливості продовження призначених термінів служби радіоелектронної системи літака. Завдання: проаналізувати суперечності в практиці оцінки залишкового ресурсу радіоелектронної системи літака; провести аналіз науково-методичного апарату, що застосовується для його оцінки. Аналізованими методами є: параметричні методи та імовірнісні методи оцінки безвідмовності роботи. Отримані такі результати. Проведений аналіз радіоелектронної системи літака та робіт з продовження її ресурсу. Висновки. В результаті розгляду існуючих методів розрахунку показників довговічності радіоелектронної системи літака виявлені фактори, які впливають на необхідність вдосконалення існуючого науково-методичного апарату, який застосовується для вирішення цих завдань S. Haievskyi, S. Balakireva, D. Komarov, V. Yavtushenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1774 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0200 РОЗРОБЛЕННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ БЕТОНОРОЗДАВАЧА http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1775 Проаналізувавши особливості конструкції, принцип роботи та електропривод бетонороздавача типу СМЖ-69А, автори прийшли до висновку, що найбільш гостро потребує модернізації механізм переміщення цього пристрою та система його керування. Для підвищення ефективності роботи запропоновано застосувати частотнорегульований електропривод механізму переміщення на базі АД з короткозамкненим ротором. Рекомендовано замінити застарілий привод пересування у вигляді двигуна, редуктора і ланцюгової передачі на мотор-редуктор, що дозволить звільнити місце для встановлення контролерів та іншого обладнання системи автоматичного керування. Для механізму пересування бетонороздавача обрано сучасний мотор-редуктор, розроблена схема керування електроприводом на базі ПЛК. Пропонується застосувати тензометричний метод зважування бетонної суміші, для чого бункер з бетонною масою встановлюється на тензодатчиках. При заповненні бункера бетонороздавача до певної маси сигнал з тензодатчиків надходить на контролер, після чого програма починає працювати. Вхідним сигналом є маса бетонної суміші, що подається в бункер, а вихідним – напруга, яка подається на контролер, а потім, через перетворювач частоти, на об'єкт управління – привід пересування бетонороздавача. Керуючим впливом об’єкта керування (ОК) являється напруга, що подається на мотор-редуктор, а збурювальним впливом – сила статичного навантаження від ваги бетонороздавача, ваги бетонної суміші в бункері та сили опору розрівнюючого пристрою. Розроблена математична модель ОК, за допомогою якої проведені дослідження перехідних процесів об’єкту керування шляхом зміни керуючого та збурювального впливів. Аналіз перехідних процесів довів працездатність та якість системи керування. Розроблений алгоритм функціонування системи автоматичного керування бетонороздавачем, на базі якого побудована програма для ПЛК. Проведена технічна реалізація САК, обрані необхідні елементи та пристрої. Розрахована авторами економічна ефективність від проведеної модернізації довела її доцільність N. Yermilova, S. Kyslytsia, Y. Burkun, A. Goncharov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1775 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0200 МОДЕЛЬ ПЛАНУВАННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1776 Розроблено багаторівневу модель енергоспоживання металургійного підприємства, яка дозволяє оцінити ефективність відібраних до реалізації енергозберігаючих проектів, об'єктивно оцінити частку кожного енергоресурсу в загальному потоці, визначити енергоємність окремого виробництва, цеху, всього підприємства, скорегувати стратегічний напрям в управлінні енергоресурсами. За допомогою моделі можливе вирішення цілого ряду завдань, серед яких оцінка раціональності та ефективності існуючої на підприємстві структури енергоспоживання, прогнозування очікуваних рівнів енерговитрат при зміні технології, сортаменту і якості продукції та порівняння різних технологій і обладнання з точки зору енергоефективності, оптимальне управління потоками енергоносіїв з урахуванням зміни умов виробництва S. Kiyko, E. Druzhinin, O. Prokhorov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1776 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0200 РОЗРОБКА ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПРИЛАДУ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ВИПРОМІНЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1777 Предметом вивчення в статті є вимірювання електромагнітних полів щодо визначення їх впливу на організм людини. Метою статті є дослідження процесу розробки вимірювального приладу для контролю параметрів випромінювання електромагнітних полів. Задача, що вирішується, – обґрунтування технічних рішень, впровадження яких в практику вимірювання дозволять точно знати про наявність і розташування шкідливих штучно створених електромагнітних випромінювань і ступінь їх впливу на організм людини шляхом застосування вимірювального приладу, для контролю параметрів випромінювання електромагнітних полів. В статті розглядається: структура приладу контролю параметрів випромінювання електромагнітних полів; досліджена робота двоканального аналого-цифрового перетворювача; досліджена електрична схема магнітоприймального пристрою з використанням польового елементу Холу та інструментального підсилювача; досліджена схема вхідного каскаду магнітоприймального пристрою з використанням кремнієвого елементу Холу і операційного підсилювача; досліджена схема температурної компенсації з опорною розв'язкою при живленні ЕХ від джерела напруги. Висновки: запропоновані технічні рішення доцільно використовувати при розробці вимірювального приладу для контролю параметрів випромінювання електромагнітних полів V. Kononov, Y. Kushnyeruk, S. Rak ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1777 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0200 ОБҐРУНТУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ Й ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРАФІЧНОЇ МЕРЕЖЕВОЇ МОДЕЛІ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1778 Предметом вивчення в статті є процес функціонування системи відновлення бронетанковог озброєння та військової техніки під час ведення бойових дій в сучасних умовах. Метою дослідження є вироблення пропозицій з удосконалення функціонування системи відновлення бронетанкового озброєння й військової техніки задля скорочення часу проведення робіт та раціонального використання сил і засобів. Задачі: представити процес функціонування системи відновлення бронетанкового озброєння й військової техніки як перелік подій та робіт, що комплексно відображають його сутність та взаємозв’язки між окремими заходами; побудувати мережеву графічну модель функціонування системи відновлення бронетанкового озброєння й військової техніки підрозділів, які виконують завдання за призначенням; проаналізувати критичний шлях мережевого графіку; визначити, які роботи знаходяться на критичному шляху, потребують більш ретельного контролю та виявлення проблем та ризиків, які можуть чинити вплив на функціонування всієї системи відновлення; на основі аналізу та оптимізації мережевого графіка виробити пропозиції щодо його вдосконалення функціонування системи відновлення бронетанкового озброєння та військової техніки. Методологічною основою дослідження стали загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. Отримані такі результати. Було здійснено моделювання функціонування системи відновлення бронетанкового озброєння та військової техніки військових підрозділів під час ведення бойових дій шляхом побудови графічної мережевої моделі. Аналіз критичного шляху мережевого графіка дав змогу визначити напрямки удосконалення функціонування системи відновлення бронетанкового озброєння та військової техніки в умовах обмеження матеріальних і нематеріальних ресурсів та регулярного оновлення інформації. Висновки. Мережева графічна модель системи відновлення бронетанкового озброєння й військової техніки військових підрозділів під час ведення ними бойових дій дає можливість представити весь обсяг робіт, їх логічний і хронологічний взаємозв’язок та здійснити коригування планів з урахуванням обмеженого часу та недостатньої кількості і навченості особового складу. Аналіз критичного шляху мережевого графіку дає можливість зробити висновок, що при наявності у складі бригади декількох батальйонів, ремонт зразків бронетанкового озброєння й військової техніки трудомісткістю більше 200 люд/год. опиняється на критичному шляху, оскільки сил і засобів для відновлення бронетанкового озброєння та військової техніки недостатньо в сучасних умовах. Мережевий графік відновлення бронетанкового озброєння й військової техніки при функціональному розподілу обсягу і переліку робіт є оптимальним за довжиною критичного шляху. Вдосконалення функціонування системи відновлення бронетанкового озброєння й військової техніки пропонується за рахунок суворого розподілу функцій з обсягу і переліку робіт між ланками системи, у відповідності технічного оснащення, кваліфікації і спеціалізації особового складу ремонтно-відновлювальних органів і наявності необхідної кількості запасних частин обсягу і переліку робіт, які виконуються. Практична реалізація пропозицій, щодо вдосконалення функціонування системи відновлення бронетанкового озброєння й військової техніки можлива шляхом створення окремих підрозділів логістики відповідних рівнів ієрархії та впровадження міжвидової територіальної системи забезпечення військових частин у Збройних Силах України S. Kopashynskii, O. Serpukhov, H. Makogon, S. Guba, O. Isakov, Yu. Babkin, O. Klimov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1778 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0200 ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1779 Предметом вивчення в статті є людський фактор в системі підвищення показників якості технічного обслуговування, які призначені для оцінки повноти дотримання виконавцями обсягу і технології виконання робіт, передбачених завданнями на обслуговування. Метою є порівняння результатів роботи різних операторів і колективів з встановленими нормативами або між собою, для обґрунтування заходів, спрямованих на підвищення якості, для оцінки ефективності цих заходів. Залежно від призначення показників якості та методики їх визначення розрізняють початкові оцінки якості, узагальнені показники якості і загальний рівень якості. Кожен вид оцінок якості технічного обслуговування має відповідні області застосування і порядок розрахунку. Методи: напівмарковських процесів з кінцевим безліччю станів; узагальненого структурного методу; використання теорії ігор; побудови і аналізу причинно-наслідкових графів, дерев оцінки ситуацій. Результат. В зв'язку з неухильним ускладненням АТ, впровадженням нових технологій висуваються все нові вимоги до персоналу наземних служб, відбувається зростання ціни за відмову авіатехніки. Тому зниження частки відмов з вини обслуговуючого персоналу, обумовлених психологічними особливостями його діяльності, відноситься до числа пріоритетних завдань фахівців з безпеки польотів. Це свідчить про те, що вплив людського фактора на якість і ефективність технічного обслуговування повітряних суден недостатньо повно вивчено в світовій авіаційній науці. Висновки: в цілому проблема підвищення якості професійної діяльності операторів з технічного обслуговування є комплексною і дослідження повинні стосуватися всього аспекту факторів, що впливають на його показники K. Nesterenko, S. Rahulin, A. Sharabaiko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1779 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0200 НОВИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ НЕРЕГУЛЬОВАНИХ ПЕРЕХРЕСТЬ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1780 Предметом вивчення в статті є новий підхід визначення параметрів руху транспортних засобів і осості визначення пропускної здатності (ПС) нерегульованих перехресть різного типу. Метою є розробка способу визначення ПС міських нерегульованих перетинів, який дозволяє отримати і Дольний комплекс критеріальних оцінок якості функціонування таких перехресть. Завдання дослідження: аналіз су-суспільством і розробка нових підходів, методів і алгоритмів визначення ПС нерегульованих перехресть, які враховують у новій пропозиції позитивних якостей відомих рішень; розширення функціональних віз-можностей відомих рішень для отримання широкого комплексу критеріїв оцінки якості функціонування перехресть; пропозиція і розробка такого способу, який відповідав би вимогам універсальної адаптивної системи, що дозволяє ефективно в динаміці реагувати на всілякі зміни умов руху транс-кравців потоків (ТП) на перехресті. Отримані наступні результати. Розкрито деякі особливості сучас-менной організації моніторингу ТП на локальних об'єктах, а також проаналізовано їх основні переваги та недоліки. Представлений новий підхід визначення ПС нерегульованих перехресть в умовах динамічного изме-нения параметрів руху ТП і адаптивного реагування системи на дорожню ситуацію. Показано особливості реалізації алгоритмів визначення ПС для різного типу перетинів. Висновки. Запропонована технологія изме ренію комплексу параметрів руху ТП одночасно позволяє здійснювати оцінку якості функціонування нерегульованих перетинів за критерієм ПС і в динаміці контролювати цей параметр. Визначення ПС таким способом з високой частотою сканування і за реальними значеннями часу роз'їзду на перехресті різних типів транспортних засобів, дає можливість істотно підвищити точність вимірювання кінцевих параметрів. Пропозиція і розробка способу визначення ПС нерегульованих перехресть за такою технологією відповідає вимогам універсальних адаптивних систем, які еффективно в динаміці реагують на всілякі зміни умов руху ТП на перехресті і УДС міста O. Denisenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1780 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0200 ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БОЙОВИХ БРОНЬОВАНИХ МАШИН http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1781 В останні роки воєнно-технічна політика технічно-розвинутих країн відрізняється високою динамічністю, гнучкістю, сконцентрованістю на пріоритетних напрямках воєнно-технічного будівництва. Основним її завданням є створення систем озброєння, що здатні за рахунок якісної переваги забезпечити успішне рішення національними збройними силами бойових завдань з можливістю нав’язування противнику в ході бойових дій вигідних для себе форм і способів воєнного протиборства. Бойові дії на Сході України вимагають постійного вдосконалення технічних характеристик зразків озброєння та військової техніки з метою якісної протидії кількісній перевазі збройним силам Російської Федерації та іншим формуванням з нетиповою організаційно-штатною структурою. Великі втрати зразків озброєння та військової техніки Збройних Сил України обумовлюють постійний пошук нових ефективних шляхів підвищення технічних характеристик бойових броньованих машин. В ході проведеного авторами дослідження розглянуто основні напрямки підвищення технічних характеристик бойових броньованих машин. В ході проведеного авторами дослідження використані основні положення протимінної стійкості, теорії живучості та загальнонаукові методи аналізу та синтезу. За результатами проведеного дослідження авторами визначено, що основні напрямки підвищення технічних характеристик бойових броньованих машин направлені на: оптимізацію компонувальних схем; впровадження засобів посилення протимінної стійкості; різні види бронювання з використанням сучасних високоміцних матеріалів; впровадження матеріалів і нових технологій, що забезпечують скритність; підвищення мобільності бойових броньованих машин; зменшення маси бойових броньованих машин; зменшення вартості розробки, експлуатації, ремонту та утилізації зразків бойових броньованих машин. Реалізація зазначених напрямків підвищення технічних характеристик бойових броньованих машин дозволить зберегти життя особового складу та дозволить забезпечити виконання поставлених завдань O. Zelenyukh, A. Tymko, M. Pynchuk ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1781 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0200 ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЖИВУЧОСТІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1782 В останні роки воєнно-технічна політика технічно-розвинутих країн відрізняється високою динамічністю, гнучкістю, сконцентрованістю на пріоритетних напрямках воєнно-технічного будівництва. Основним її завданням є створення систем озброєння, що здатні за рахунок якісної переваги забезпечити успішне рішення національними збройними силами бойових завдань з можливістю нав’язування противнику в ході бойових дій вигідних для себе форм і способів воєнного протиборства. Бойові дії на Сході України вимагають постійного вдосконалення технічних характеристик зразків озброєння та військової техніки з метою якісної протидії кількісній перевазі збройним силам Російської Федерації та іншим формуванням з нетиповою організаційно-штатною структурою. Великі втрати зразків озброєння та військової техніки Збройних Сил України обумовлюють постійний пошук нових ефективних шляхів підвищення живучості зразків озброєння та військової техніки Збройних Сил України. В ході проведеного авторами дослідження розглянуто основні напрямки підвищення живучості зразків автомобільної техніки військового призначення. В ході проведеного авторами дослідження використані основні положення протимінної стійкості, теорії живучості та загальнонаукові методи аналізу та синтезу. За результатами проведеного дослідження авторами визначено, що основні напрямки підвищення живучості автомобільної техніки військового призначення направлені на: оптимізацію компонувальних схем; впровадження засобів посилення протимінної стійкості; різні види бронювання з використанням сучасних високоміцних матеріалів; впровадження матеріалів і нових технологій, що забезпечують скритність; підвищення рухливості автомобіля. Реалізація зазначених напрямків підвищення живучості автомобільної техніки військового призначення дозволить зберегти життя особового складу та дозволить забезпечити виконання поставлених завдань M. Kovba, V. Riy ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1782 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0200 ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ЗНАХОДЖЕННЯ АВТОМОБІЛІВ У ПУНКТАХ НАВАНТАЖЕННЯ ТА РОЗВАНТАЖЕННЯ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1783 Розглядаються особливості роботи транспорту у ланцюзі постачань. В роботі наведене обґрунтування причин виникнення непродуктивних простоїв транспорту у пунктах навантаження та розвантаження. Визначені складові витрат часу автомобіля та фактори зовнішнього середовища впливу на них. В роботі запропонований підхід до визначення часу знаходження автомобілів у пунктах навантаження та розвантаження, який дозволить оцінити ефективність роботи транспорту K. Kovtsur, N. Ptitsa, V. Fedorov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1783 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0200 ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ НАУКИ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1784 Анотація. Предметом статті є аналіз підходів до оцінювання якості наукової діяльності на основі аналізу наукових публікацій та їх вплив на академічне середовище. Результати. Розглянуто та порівняно наукометричні системи, як інструменти для вимірювання якості наукової діяльності. Досліджено, що підходи до оцінки наукової діяльності впливають на поведінку учасників наукового процесу (автори, видавництва, інші) та викликають появу таких негативних явищ, як академічне шахрайство, маніпулювання наукометричними показниками, поява хижацьких видавництв та сміттєвих видань. Проаналізовано поняття якості наукової публікації та її ключові характеристики. Висновок. Наукова якість є одним головних визначальних факторів оцінки наукової діяльності. Якість наукової діяльності відображується у публікаціях результатів наукових досліджень. Некоректне використання підходів до вимірювання якості наукової діяльності призводить до нечесних практик, не забезпечує адекватної оцінки, а, також, не сприяє підвищенню якості наукового процесу. Необхідно унеможливити маніпулювання показниками, забезпечувати якість наукових публікацій, вивчати кращі світові практики з оцінки наукової діяльності та адаптувати їх до власного наукового процесу Yu. Hlavcheva, M. Glavchev ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1784 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0200 ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ОЗНАК РОЗПОДІЛІВ ДАНИХ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ РЕЛЕВАНТНОСТІ ОПИСІВ ЗОБРАЖЕНЬ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1785 Предметом досліджень статті є моделі ознак розподілів даних дескрипторів ключових точок для вирішення задач розпізнавання та класифікації візуальних об’єктів у системах комп’ютерного зору. Метою є дослідження модифікації методу структурної класифікації на підставі зіставлення розподілів даних для фрагментів дескрипторного опису зображення. Завдання: розроблення математичних та програмних моделей для ефективного за швидкодією обчислення релевантності описів на підставі розподілів даних, вивчення властивостей цих моделей, оцінювання результативності у задачі класифікації зображень. Застосовані методи: детектор ORB для формування дескрипторів ключових точок, статистичний аналіз даних, методи побудови розподілів бітових даних, апарат метричного визначення релевантності, програмне моделювання. Отримані результати. Перехід від опису як множини дескрипторів до розподілів фрагментів, побудова та зіставлення розподілів забезпечують достатню результативність класифікації. Класифікація виконується у кілька разів швидше, ніж при використанні безпосередньо множини дескрипторів. Висновки. Наукова новизна дослідження полягає в удосконаленні методу структурної класифікації зображень на основі впровадження блочної структури опису із використанням значень розподілу для фрагментів множини дескрипторів. Практична значущість – досягнення суттєвого рівня підвищення швидкодії при обчисленні релевантності для класифікації, підтвердження результативності запропонованого простору ознак на прикладах зображень, отримання прикладних програмних моделей для дослідження та впровадження методів класифікації у системах комп’ютерного зору V. Gorokhovatskyi, A. Zaporozhchenko, Т. Siryk, O. Tarasenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1785 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0200 ОСНОВНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ТА ВИБІР ІНСТРУМЕНТІВ ЇХ РОЗРОБКИ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1786 У роботі описано основні хронологічні аспекти розвитку мережі, наведено опис основних відмінностей нативної і багатоплатформної розробок мобільних додатків, подано їх порівняльний аналіз, аргументовано ефективність поєднання цих двох технологій. На думку авторів симбіоз цих розробок є універсальним та альтернативним варіантом для створення різноманітних проєктів, які, зазвичай, розробляються або нативно або багатоплатформно. Поєднання технологій розробок рекомендується авторами саме для тих проєктів, які не потребують високої продуктивності, але є достатньо масштабними, наприклад, навчальні додатки для освітніх закладів. Авторами подано оптимальний алгоритм відбору засобів створення мобільних додатків. Популярність мобільних платформ та мобільних додатків невпинно росте і тому ринок мобільних додатків має постійно оновлюватися і відповідати сучасним вимогам. Модернізація технологій розробки є актуальною темою, що викликає широкий інтерес замовників, розробників і користувачів. Предметом дослідження роботи є засоби реалізації створення мобільних додатків. Мета роботи – надати рекомендації по якісному вибору сучасних технологій та існуючих і широковживаних засобів розробки, що є найбільш популярними для створення мобільних додатків. Результати – проаналізовано сучасні технології та інструменти розробки мобільних додатків, наведено їх порівняльний аналіз. Аналізуючи проведене в роботі дослідження, користувач може створити власний мобільний додаток, наприклад, навчальний N. Ichanska, S. Ulko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1786 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0200 ВИБІР МЕТОДА ЛІНГВІСТИЧНОЇ СТЕГАНОГРАФІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З РЕЄСТРАЦІЇ СЕЙСМІЧНИХ ПОДІЙ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1787 Важливим завданням сьогодення в області захисту інформації є впровадження криптологічних методів. Однак на цьому шляху багато невирішених проблем, пов'язаних з руйнівним впливом на криптозасоби таких складових інформаційної зброї, як комп'ютерні віруси, логічні бомби, автономні реплікативні програми. Метою статті є вивчення особливостей синтаксичних методів лінгвістичної стеганографії. У ході досліджень вирішувались задачі ефективного застосування сил та засобів головного центру спеціального контролю під час передачі для обробки даних реєстрації сейсмічних явищ у ближній та дальній зонах. Об’єктом дослідження в роботі є пунктуаційний метод приховування інформації у текстових контейнерах. Запропоновано використовувати модель приховування повідомлень у текстових контейнерах з відкритим доступом. Це можливо на основі блокування несанкціонованого доступу до інформації шляхом шифрування змісту повідомлень. Предметом дослідження є принципи вбудовування та вилучення повідомлень за реалізованим алгоритмом. Методи дослідження: формалізація теоретичної інформації, порівняльний аналіз, розробка методів реалізацій. Розглянуто також атаки на стеганографічні системи та виділено особливості всіх атак. Перевагу було надано синтаксичному методу на основі пунктуації для здійснення приховування інформації під час передачі даних від периферійних центрів до головного центру приймання і обробки інформації. Кінцевими результатами проведеної роботи передбачена реалізація програми вбудовування та вилучення повідомлення в/з контейнера. Було проведено порівняльний аналіз щодо використання типів текстових контейнерів та здійснено аналіз часових рамок процедур вбудовування та вилучення повідомлення.Вказано також і на можливі недоліки пунктуаційного методу. Такі, як складність програмної реалізації, після якої заповнений контейнер повинен відповідати усім вимогам нормальної стеганосистеми, і . труднощі дотримання вимог до пропускної спроможності T. Koshel ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1787 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0200 СИНТЕЗ МЕРЕЖЕВОЇ МОДЕЛІ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ НА ГІПЕРКОНВЕРГЕНТНІЙ ПЛАТФОРМІ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1788 Метою статті є розробка методу синтезу мережевих моделей на основі часових мереж Петрі. Розроблена модель дозволить побудувати модель, що дозволяє досягти ступеня адекватності для прогнозування продуктивності програмного комплексу з необхідною достовірністю. Результати дослідження. Запропоновано метод синтезу часової мережі Петрі, що базується на трасуванні даних. Даний метод був використаний при моделюванні процесу функціонування комплексу програм. Основним недоліком запропонованого підходу є необхідність постійного збору вимірювальної інформації в комп'ютерній системі. Показано, що від точності вимірювальної інформації залежить ступінь адекватності моделі. Проаналізована адекватність опису динаміки досліджуваного процесу. Для оцінки ефективності запропонованої моделі вона була використана для прогнозу продуктивності пакета композитних застосунків, що використовуються при продажі авіаквитків. Висновок. Для практичних застосувань у більшості випадків достатньо синтезувати мережеву модель комп’ютерної системи на гіперконвергентній платформі на основі 30-35 вимірювань. Вибір більшого значення з метою зменшення розміру довірчого інтервалу одержуваних оцінок не буде виправданим, якщо основне завдання прогнозування - мінімізація помилки прогнозу N. Kuchuk ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1788 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0200 ДОСЛІДЖЕННЯ І СИНТЕЗ ГРУПИ СИМЕТРИЧНИХ МОДИФІКОВАНИХ ОПЕРАЦІЙ ПРАВОСТОРОННЬОГО ДОДАВАННЯ ЗА МОДУЛЕМ ЧОТИРИ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1789 В статті представлено основні результати дослідження і синтезу групи двохоперандних двохрозрядних симетричних операцій правостороннього додавання за модулем чотири шляхом використання групи двохрозрядних однооперандних операцій крипто перетворення. Синтез групи операцій на основі операції правостороннього додавання за модулем чотири, раніше не досліджувався. Встановлено, що побудована група операцій криптографічних перетворень відрізняється від груп криптооперацій побудованих на основі додавання за модулем два та класичним лівостороннім додаванням за модулем чотири. Використання нової синтезованої групи дає змогу підвищити якість потокового шифрування за рахунок збільшення варіативності криптографічних перетворень. Встановлено, що за рахунок симетричних синтезованих операцій в системах потокового шифрування буде використовуватися додатково до двадцяти чотирьох таблиць підстановки N. Lada, S. Rudnitsky, V. Zazhoma, Y. Rudnytska ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1789 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0200 ОЦІНЮВАННЯ КІЛЬКОСТІ ВТОРИННИХ ДЕФЕКТІВ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ШЛЯХОМ КОМПЛЕКСУВАННЯ МОДИФІКОВАНИХ МОДЕЛЕЙ РОСТУ НАДІЙНОСТІ ДЖЕЛІНСЬКІ-МОРАНДИ І ШИКА-ВОЛВЕРТОНА http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1790 Виконано аналіз множин моделей оцінювання надійності програмних засобів (МНПЗ) або за іноземною назвою моделей зростання надійності ПЗ (Software Reliability Growth Models – SRGM). Досліджено ймовірнісні МНПЗ з метою встановлення таких, що можуть бути використано для врахування фактору прояву вторинних дефектів. Під вторинними дефектами розуміються такі, що вносяться в ПЗ після усунення первинних, які проявляються та усуваються в процесі налагодження та тестування ПЗ. Проаналізовано припущення та аналітичні вирази моделей росту надійності програмних засобів Джелінські-Моранди, Шика-Волвертона, щодо питання їх застосування для врахування фактору внесення та прояву вторинних дефектів проектування програмних засобів. Запропоновано підхід щодо кількісної оцінки вторинних дефектів, що полягає в модифікації функцій ризику моделей внесенням до них параметра, який визначає число вторинних дефектів та комплексування модифікованих функцій ризику. Проаналізовані проблемні питання, що виникають при комплексуванні модифікованих простої експоненціальної моделі і моделі Джелінські-Моранди. Розглянуті підходи, при яких можливе комплексування модифікованих МНПЗ – узгодженість припущень, прийняття додаткових припущень, що узгоджують моделі, співставлення параметрів щодо умов здійснення аналітичних перетворень. Показані переваги комплексування модифікованих моделей росту надійності Джелінські-Моранди і Шика-Волвертона у порівнянні з комплексуванням модифікованої моделі росту надійності Джелінські-Моранди і модифікованої простої експоненціальної моделі. Проведено співставлення параметрів модифікованих моделей росту надійності Джелінські-Моранди і Шика-Волвертона, в результаті чого виявлено співпадання більшості з них. Додано припущення моделі росту надійності Шика-Волвертона про пропорційність функції ризику тривалості тестування, що не відповідає припущенню МНПЗ Джелінські-Моранди, оскільки відповідний параметр використовується в аналітичних перетвореннях при комплексуванні моделей. Обґрунтована можливість комплексування МНПЗ Джелінські-Моранди і Шика-Волвертона. Показана послідовність аналітичних перетворень об’єднаної моделі модифікованих моделей Джелінські-Моранди і Шика-Волвертона на основі яких одержана формула для оцінювання кількості вторинних дефектів програмних засобів. Одержаний вираз спрощує оцінювання кількості вторинних дефектів ПЗ, у порівнянні з їх оцінюванням на основі комплексування модифікованих моделей Джелінські-Моранди і простої експоненціальної моделі. Одержана формула у поєднанні з МНПЗ інших класифікаційних ознак дозволяє спрогнозувати значення функції ризику та далі використовувати її для комплексного оцінювання показників надійності та функціональної безпеки складних систем, у тому числі систем, які можливо віднести до класу критичних (наприклад, програмно-технічних комплексів інформаційно-керуючих систем АЕС) O. Rudenko, O. Odarushchenko, Z. Rudenko, O. Odarushchenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1790 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0200 СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА ДЛЯ РОЗРАХУНКУ З ПІДВИЩЕНОЮ ТОЧНІСТЮ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАДАЧ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТОНКОСТІННИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК ЗМІННОЇ ТОВЩИНИ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1791 У статті пропонується новітній підхід до побудови спеціалізованої комп’ютерної системи (СКС) на основі ґрунтовного аналізу поставленої задачі, із врахуванням спільної роботи оболонки з внутрішнім наповнювачем, крайових умов, властивостей тонкостінної циліндричної оболонки, що знаходиться під дією навантаження, та разом з цим здатна зберігати початкові дані. Проведений огляд літературних джерел по тематиці статті. Обґрунтовано необхідність створення СКС, як успішної альтернативи традиційним комп’ютерним системам, оскільки поєднання апаратного та програмного забезпечення разом з механічними або іншими частинами, дає можливість знаходити рішення широкого класу задач прикладного характеру. Сформульовані загальні вимоги до структури СКС, яка призначена для вирішення найактуальніших проблем механіки деформованого твердого тіла. Деталізований алгоритм роботи розрахункового блоку із підвищеною точністю СКС, який зводиться до розв’язання СЛАР із використанням ітераційних методів, а саме методу Зейделя V. Rudnitsky, V. Dzyuba ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1791 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0200 АНАЛІЗ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ CASE - ЗАСОБІВ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСАХ РОЗРОБКИ ЛІНІЙОК ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1792 Предметом вивчення в статті є інструментальні засоби (CASE – засоби) та метрики для моделювання та дослідження характеристик варіабельності архітектур та окремих компонентів лінійок програмних продуктів (ЛПП). Метою є аналітичний огляд функціональності та визначення критеріїв вибору відповідних CASE – засобів для моделювання архітектур ЛПП з урахуванням конкретних показників їх якості, які обчислюються на основі оцінки рівня їх варіабельності із застосуванням кількісних метрик, що має забезпечити можливість робити висновки щодо ефективності побудови та подальшого застосування ЛПП. Завдання: проаналізувати сучасні інформаційні джерела за темою дослідження, провести порівняльний аналіз декількох CASE – засоби та обрати тих, що уможливлюють моделювання характеристик варіабельності у різних типах ЛПП, запропонувати метрики для їх кількісного визначення та провести відповідні експериментальні дослідження. Використовуваними методами є: структурний аналіз особливостей побудови ЛПП; кількісні метрики визначення рівня варіабельності архітектури та окремих компонентів ЛПП. Отримані такі результати: проаналізовано функціональні можливості сучасних CASE – засобів для моделювання характеристик варіабельності в ЛПП, мотивовано обрано метрики для кількісного визначення рівня варіабельності та експериментально досліджено можливість їх застосування для аналізу ефективності процесів розробки та подальшого використання ЛПП. Висновки: проведені експериментальні дослідження для тестових моделей ЛПП показали, що за умов розширення функціональності наявних CASE – засобі шляхом застосування кількісних метрик для визначення рівня варіабельності можливо надавати практичні рекомендації щодо підвищення ефективності побудови та подальшого використання відповідних ЛПП. Напрямком подальших досліджень є розробка програмних рішень для вдосконалення функціональності існуючих CASE – засобів та проведення з їх використанням більшої кількості експериментальних досліджень ефективності запропонованого підходу M. Tkachuk, R. Gamzayev, О. Tovstokorenko, I. Martinkus, K. Nagorni ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1792 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0200 ІНФОРМАЦІЙНА ЕНТРОПІЯ ЯК ПОКАЗНИК НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ ПРАЦІВНИКІВ ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1793 Мета. Аналіз можливості використання інформаційної ентропії як показника, що характеризує невизначеність у прийнятті управлінських рішень стосовно працевлаштування особи, яка має стійкі функціональні зміни у стані здоров’я, на робоче місце. За показником інформаційної ентропії особа, яка приймає управлінські рішення, має можливість визначати необхідність впровадження організаційно-технічних рішень щодо адаптації робочого місця із урахуванням обмежень життєдіяльності працівника із інвалідністю. Методика дослідження. Методика ґрунтується на аналізі наявної статистичної інформації щодо причин травматизму, пов’язаного із виробництвом, на підприємствах переробної галузі, задля визначення вірогідності настання нещасного випадку за кожною групою як індивідуального ризику травмування. На базі цього визначено інформаційну ентропію. Врахування стану здоров’я осіб із інвалідністю пропонується здійснювати за інтегральним показником функціональної обмеженості життєдіяльності, який впливає на значення інформаційної ентропії, що надає можливість виробляти ефективні управлінські рішення щодо її зменшення та підвищення рівня охорони праці на робочих місцях працівників із інвалідністю та підприємстві у цілому. Наукова новизна. Полягає у розробці підходу до прийняття управлінських рішень стосовно забезпечення охорони праці працівників із інвалідністю в умовах підприємства на основі врахування їх особливих потреб за інтегральним показником функціональної обмеженості життєдіяльності, що впливає на рівень інформаційної ентропії, яка відображає ефективність реалізації завдань щодо забезпечення безпеки на робочих місцях цієї категорії працівників. Практичне значення. Полягає у наданні особі, яка приймає управлінські рішення, інформаційної бази для визначення пріоритетних напрямів підвищення рівня безпеки на робочих місцях відповідно до потреб працівника, який має стійкі функціональні зміни у стані здоров’я, з метою попередження зростання рівня виробничого травматизму. Зниження ризику травмування працівників із інвалідністю сприятиме посиленню позитивного ставлення до питання працевлаштування цієї категорії населення з боку роботодавців, що надасть змогу отримати суттєвий соціально-економічний ефект на державному рівні K. Danova, V. Malisheva ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1793 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0200 ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЕКРАНІВ ТА ЕКРАНУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1794 В умовах складної електромагнітної обстановки, що формується за рахунок впливу зовнішніх та внутрішніх джерел, а також внаслідок широкого застосування бездротових систем передачі інформації, завдання, пов’язані із застосуванням екрануючих конструкцій значно ускладнюються. Зокрема, необхідність забезпечення стабільної роботи мобільного зв’язку накладає певні обмеження на коефіцієнти екранування захисних матеріалів. Це потребує визначення загальних підходів до запровадження екранування на принципах розумної достатності, враховуючи як захист людей від електромагнітних впливів, так і виробничі потреби. Встановлено, що необхідним є розроблення схеми проектування електромагнітних екранів з урахуванням складності електромагнітної обстановки. Мета роботи – розроблення загальних засад проектування екрануючих матеріалів та конструкцій з урахуванням гранично допустимих рівнів магнітних та електромагнітних полів різного походження. Обґрунтовано, що для проектування магнітних та електромагнітних екранів доцільно використати експериментальні дані щодо залежності коефіцієнтів екранування від товщини захисного матеріалу, вмісту екрануючої металевої та металовмісної субстанції у полімерній матриці тощо. Визначено коефіцієнти екранування магнітного поля промислової частоти, електромагнітного поля частотою 1,8 ГГц та геомагнітного поля композиційними металополімерними матеріалами різної товщини та характеристик. Встановлено, що оптимізація параметрів матеріалів щодо впливів полів цих трьох походжень неможлива. Наведено схему, яка може бути використана за наявності електромагнітних полів різного походження та широкого частотного спектра. Але передумовою таких робіт є проведення моніторингу електромагнітної обстановки у виробничих приміщеннях з визначенням амплітудно-частотних характеристик електромагнітних полів різного походження. Здійснення проектних та впроваджувальних робіт за розробленою схемою є найбільш доцільним підходом щодо проектування захисних матеріалів та екрануючих конструкцій. Такий підхід мінімізує витрати часу та коштів на роботи з електромагнітної безпеки O. Tykhenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1794 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0200 РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ПРАЦІ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1795 В даній статті розглянуті питання щодо аналізу принципів, методів і критеріїв оцінки ризику. Дано визначення поняттю професійного ризику, як нанесення шкоди здоров'ю людини умовами професійної діяльності. Встановлено, що основним напрямком підвищення безпеки умов праці є системний підхід, заснований на аналізі та оцінці ризиків, обумовлених специфікою процесів у транспортній галузі. Виявлено об'єктивні закономірності виникнення небезпек у професійній діяльності працівників залізничного транспорту. Сучасна тенденція глобалізації світової економіки та регіональної інтеграції підвищила необхідність у співпраці між різними країнами, оскільки об'єктивно існують спільні цілі і підходи в сфері промислової безпеки та гігієни праці, необхідність взаємодії між професійною безпекою і змінами в навколишньому середовищі, а також між гігієною і продуктивністю праці. Метою такої системної політики є попередження нещасних випадків і професійних захворювань працівників в результаті виникнення небезпечних ситуацій і аварій на транспорті. Отримано єдиний підхід до розрахунку виробничого ризику в залежності від параметрів робочої зони з урахуванням часу перебування працюючих у зоні дії небезпечних факторів, який не потребує введення множини шкал для характеристики якості середовища. На основі алгоритму перетворення параметрів середовища в показник виробничого ризику був проведений аналіз карт умов праці за результатами атестації робочих місць регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця». Отримані показники інтегрального ризику свідчать про суб`єктивність оцінки фактичних умов та характеру праці згідно існуючого законодавства. Виявлено протиріччя українського законодавства світовим нормам щодо охорони здоров`я та безпеки праці для створення контрольованих умов, які мінімізують можливі наслідки шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу. Запропоновано метод визначення рівня небезпеки для працівників у робочій зоні за умов сумісної дії шкідливих факторів різних класів, який передбачає, що отримані на основі ризик-орієнтованого підходу залежності можна застосовувати для атестації робочих місць, при визначенні пріоритету щодо заходів з охорони праці з урахуванням рівня виробничого і професійного ризиків O. Tretyakov, B. Harmash, B. Khalmuradov, Ye. Biletska ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1795 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0200 ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКАКАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУВ УМОВАХ ТЕХНОГЕННОГО ПИЛОВОГО ЗАБРУДНЕННЯАТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1796 Стаття присвячена екологічній безпеці Карпатського регіону на основі моніторингу джерел техногенного пилового забруднення. Визначено реальні умови формування екологічної небезпеки з урахуванням вторинного пилового забруднення атмосферного повітря. Встановлено підсилення впливу проявів екологічної небезпеки на стан захворюваності населення стосовно певних нозологічних форм в зонах безпосередньої дії джерел вторинного пилового забруднення атмосферного повітря. Метою роботи є розв’язання науково-практичного завдання з управління екологічною безпекою під дією чинників техногенного пилового забруднення та розробки конкретних технічних рішень. Об’єкт дослідження є інформаційні технологій для діагностики і оцінки стану довкілля та техногенних об’єктів. Система управління екологічною безпекою в регіоні з інтенсивним вторинним пиловим забрудненням атмосферного повітря включає комплексну систему техніко-технологічного управління екологічною безпекою в умовах інтенсивної дії джерел вторинного пилового забруднення атмосферного повітря. Теоретичним базисом побудови зазначеної системи є сукупність принципів, розроблених на основі всебічного аналізу та узагальнення результатів попередніх теоретичних досліджень та практичного досвіду з управління екологічною безпекою на регіональному рівні. Встановлено специфічні особливості формування екологічної небезпеки при дії чинників пилового забруднення, обґрунтовано диференціацію джерел небезпеки з виділенням первинного і вторинного (стосовно основного технологічного процесу промислового виробництва) пилового забруднення атмосферного повітря. Розроблено методологію оцінки впливу на стан атмосферного повітря джерел вторинного пилового забруднення. Запропоновано методичний підхід щодо оцінки стану екологічної безпеки в умовах інтенсивного пилового забруднення атмосферного повітря, який базується на застосуванні модифікованого методу комплексної оцінки рівня техногенної небезпеки промислових об’єктів V. Trysnyuk, V. Shumeiko, T. Trysnyuk, A. Kurilo, J. Holovan ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1796 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0200 МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД З ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1797 Найбільш характерними особливостями побудови систем зв'язку військового призначення є високий ступінь апріорної невизначеності стосовно оперативної обстановки та малий обсяг вихідних даних для планування зв’язку. У таких умовах важливий правильний вибір апарату оцінки прийнятих управлінських рішень, який дозволить посадовим особам органів управління системою зв’язку бути впевненим у правильності рішень, що приймаються. Прийняття рішення на побудову системи зв’язку будь-якого рівня, як правило, включає визначення мети її функціонування, вибір показників і обґрунтування критеріїв оцінки, синтез альтернативних структур і пошук раціонального варіанту розгортання системи зв’язку. Практика бойового застосування частин та підрозділів зв’язку переконливо показала, що в теорії та практиці організації зв’язку виникла необхідність в удосконаленні науково-методичного апарату, що буде відповідати сучасним умовам функціонування систем управління та забезпечувати більш адекватну оцінку ефективності систем зв’язку, що розгортаються. В зазначеній статті авторами запропоновано методичний підхід з оцінки ефективності системи зв’язку спеціального призначення. Запропонований підхід заснований на використанні показника доступності системи зв’язку спеціального призначення з першого разу. В ході зазначеного дослідження авторами використані основні положення теорії зв’язку, теорії завадостійкості та розвідзахищеності. Новизна запропонованого методичного підходу, на відміну від існуючих полягає в тому, що система зв’язку спеціального призначення оцінюється по узагальненому показнику доступності канальних та мережевих ресурсів системи зв’язку спеціального призначення, що є згорткою часткових показників оцінки ефективності системи зв’язку спеціального призначення. Практичне значення запропонованого методичного підходу полягає в тому, що запропонований підхід дозволяє оцінити систему зв’язку по більшій кількості часткових показників, визначити заходи щодо розгортання системи зв’язку та виробити заходи стосовно підвищення ефективності системи зв’язку спеціального призначення A. Zinchenko, R. Pikul, K. Zinchenko, K. Liubarchuk, E. Yusukhno, A. Maksymenko, Yu. Sokol, Yu. Rindin ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1797 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0200 ДОСЛІДЖЕННЯ ВИЯВЛЕННЯ РАДІОЛОКАЦІЙНИМИ СТАНЦІЯМИ МАЛОПОМІТНИХ ТА МАЛОРОЗМІРНИХ ПОВІТРЯНИХ ОБ’ЄКТІВ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1798 Предметом вивчення в статті є виявлення радіолокаційними станціями малопомітних та малорозмірних повітряних об’єктів, що використовуються в народному господарстві в процесі їх експлуатації. Метою статті є дослідження процесу підвищення ефективності радіолокаційних станцій при виявленні малопомітних та малорозмірних повітряних об’єктів. Задача, що вирішується, – обґрунтування технічних рішень, впровадження яких в практику виявлення радіолокаційними станціями малопомітних та малорозмірних повітряних об’єктів дозволять підвищити ефективності радіолокаційних станцій при їх виявленні шляхом застосування приладу виявлення при використанні підсвічування малопомітних та малорозмірних повітряних об’єктів, що використовуються в народному господарств, якій пропонується. В статті розглядається: перспективні шляхи підвищення ефективності виявлення малопомітних та малорозмірних повітряних об’єктів із одночасним використанням властивостей його бістатичної та моностатичної ефективної поверхні розсіювання, використання алгоритму оптимальної обробки сигналів, які відбиті малопомітних та малорозмірних повітряних об’єктів в моностатичному та бістатичному режимах, структурна схема виявлювача при використанні підсвічування малопомітних та малорозмірних повітряних об’єктів декількома просторово-рознесеними передавачами структурна схема приладу виявлення при використанні підсвічування малопомітних та малорозмірних повітряних об’єктів декількома просторово-рознесеними передавачами, яка відповідає одному роздільному об'єму та одному швидкісному каналу, , що розробляється. Висновки: запропоновані технічні рішення доцільно використовувати як при модернізації існуючих радіолокаційних станцій, так і при створенні перспективних зразків радіолокаційних станцій S. Kovalevskii ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1798 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0200 КОНТРОЛЬ ТА КОРЕКЦІЯ ПОМИЛОК ДАНИХ У КЛАСІ ЛИШКІВ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1799 Предметом дослідження у статті є методи контролю та корекції одноразових помилок цілочислових даних, які представлені у класі лишків (КЛ), що дозволяє підвищити ефективність використання КЛ при побудові комп'ютерних систем і компонентів. Метою статті є розробка методу корекції одноразових помилок даних у КЛ. Завдання: провести аналіз кодових структур представлених у КЛ для визначення можливості контролю та корекції помилок даних; дослідити вплив властивостей КЛ на проведення операцій контролю і корекції даних; розробити метод корекції одноразових помилок даних в КЛ. Методи дослідження: методи аналізу та синтезу комп'ютерних систем, теорія чисел, теорія кодування у КЛ. Отримані наступні результати. Аналіз коригувальних можливостей кодів у КЛ показав високу ефективність використання непозиційних кодових структур, яка обумовлена наявністю в таких структурах первинної і вторинної надмірності. У статті представлено метод виправлення одноразових помилок даних у КЛ. Наведено приклади виявлення та виправлення помилок даних у коді КЛ, що підтверджує отримані теоретичні результати. Висновки. Проведені дослідження показали, що використання кодів у КЛ дає можливість побудови ефективної системи контролю та корекції помилок даних при введенні мінімальної кодової надмірності. Тобто, при виконанні певних умов, введення однієї контрольної основи дозволяє не тільки проводити контроль, а й виконувати корекцію одноразових помилок даних V. Krasnobayev, S. Koshman ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1799 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0200 МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ СИГНАЛІВ З АДАПТАЦІЄЮ ПО ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ ДОСКОНАЛИХ ДВІЙКОВИХ МАТРИЦЬ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1800 Предметом дослідження є методи та моделі формування сигналів адаптивних видів модуляції. Мета: забезпечення високої пропускної здатності та спектральної ефективності, для даних умов розповсюдження радіохвиль, шляхом використання запропонованої моделі формування сигналів з адаптацією по швидкості передавання інформації на основі досконалих двійкових матриць. Результати досліджень. В роботі представлено результати аналізу напрямів розвитку та основних властивостей безпроводових мереж передачі даних. Встановлено, що лише у разі забезпечення комплексу розглянутих властивостей, безпроводова мережа може виконувати своє функціональне призначення – забезпечувати доставляння повідомлень у необхідному обсязі й із заданою якістю. Розглянуто принципи реалізації методів адаптивної модуляції в перспективних засобах бездротового зв’язку. Використання адаптивної модуляції дозволяє забезпечити найкращу пропускну здатність для даних умов розповсюдження радіохвиль, розглянута в роботі схема адаптивної модуляції дозволить звести ймовірність виникнення помилки в передачі до мінімуму. Запропоновано математичну модель формування сигналів з адаптацією по швидкості передавання інформації на основі досконалих двійкових матриць. Розглянуто основні принципи функціонування пристрою управління моделі формування сигналів з адаптацією по швидкості передавання інформації на основі досконалих двійкових матриць. Висновки та область застосування результатів досліджень. Запропонована математична модель формування сигналів з адаптацією по швидкості передавання інформації на основі досконалих двійкових матриць. Використання запропонованих сигналів з адаптацією по швидкості передавання інформації на основі досконалих двійкових матриць дозволить забезпечити високу пропускну здатність та спектральну ефективність, для даних умов розповсюдження радіохвиль, перспективних радіоінтерфейсів А. Moskalenko, G. Sokol, Y. Gluhovets, V. Varich ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1800 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0200 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПТОВОЛОКОННИХ КАНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1801 Волоконно-оптичні системи є одним з найбільш перспективних напрямків при розробці фізичної основи інформаційного простору. При реалізації оптоволоконних ліній зв'язку часто виникає необхідність узгодження оптоелектронних компонентів з різними поперечними перетинами випромінюючих і приймаючих областей і різними числовими апертурами. Варіантом такого завдання може бути з'єднання одномодового і багатомодового волокон або випромінювачів і фотоприймачів з волокнами різних типів. Одним з методів такого узгодження є створення каскадних волокон, в яких лінзове волокно і кілька ділянок градієнтних волокон інтегровано в одномодове волокно. Предметом дослідження є технології елементів волоконно-оптичних систем передачі. Метою даної роботи є створення компонентів волоконно-оптичних ліній зв’язку, що дозволяють підвищувати ефективність вводу випромінювання від джерела в оптичних світловод, зокрема одномодовий. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішення наступних завдань: розглянути фактори, що впливають на втрати енергії при генерації і вводу випромінювання джерела в оптичне волокно, а також розробити і впровадити систему узгоджуючих елементів і дати послідовність дій для ефективного вводу випромінювання джерела в одномодове волокно. Висновки. Запропонована технічна і технологічна реалізація процесу робить можливим вводити більшу потужність в оптоелектронні лінії передачі інформації, що підвищує ефективність вводу випромінювання до 20 дБ. Визначення точності розташування сполучної площини в пристроях узгодження та взаємного розміщення випромінювачів та оптичного волокна дає можливість знизити втрати в з'єднанні до 0,1 дБ, передавати інформацію з більшою надійністю на більші відстані без регенерації і зберегти працездатність волоконно-оптичної системи в умовах впливу механічних, кліматичних і радіаційних факторів I. Nevlyudov, B. Malik, O. Tokareva, V. Nevlyudova ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1801 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0200 МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ РУХОМОГО ЗВ’ЯЗКУ ПРИ ВИНИКНЕННІ ВНУТРІШНЬОСИСТЕМНИХ ЗАВАД http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1802 Предметом вивчення є процеси забезпечення безпроводової завадостійкої передачі дискретної інформації на грунті надширокосмугових сигналів з високою інформаційною ємністю. Мета – розробка рекомендацій щодо забезпечення електромагнітної сумісності надширокосмугової системи зв’язку при передачі дискретних повідомлень каналом зв’язку з аддитивним гаусовим шумом. Задача – забезпечення усталеної та надійної роботи надширокосмугової системи зв’язку в умовах внутрішньосистемних завад. Використані методи: методи аналітичного, імітаційного моделювання та цифрового кодування сигналів. Отримані наступні результати. Показано, що випадкові зміни енергії та автокореляційної функції прийнятих надширокосмугових сигналів в потоці бітів інформації є причиною виникнення внутрішньосистемних завад. У свою чергу це викликає збільшення бітової похибки та деградацію імовірнісних характеристик системи зв’язку. Отримані характеристики бітової похибки свідчать про високий рівень прихованості та електромагнітної сумісності надширокосмугової системи зв’язку при передачі дискретних повідомлень в каналі зв’язку з адитивним гаусовом білим шумом. Причому, за умов використання некратних затримок кодуючих імпульсів в процесі кодової спектральної модуляції, отримуємо імовірність бітової похибки на рівні 10(-5) – 10(-6) при суттєво менших одиниці відношеннях сигнал/шум. Висновки. Використання технології надширокосмугових сигналів дозволяє здійснити безпроводову приховану передачу інформації з малою потужністю випромінювання на швидкості 1-2 Мб/с з імовірністю похибки на біт менш, ніж 10 . Таким чином система надширокосмугового радіозв’язку з кодовою модуляцією в передавачі та спектральною обробкою в приймачі має високу завадостійкість, що дозволяє здійснювати надійну передачу цифрової інформації при появі внутрішньосистемних завад A. Serkov, K. Trubchaninova, B. Lazurenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1802 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0200