http://journals.nupp.edu.ua/sunz/issue/feed Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 2022-10-05T21:47:41+03:00 Кучук Ніна Георгіївна kuchuk_nina@ukr.net Open Journal Systems <p>У журналі відображені результати наукових досліджень з розробки та удосконалення систем управління, навігації та зв’язку у різних проблемних галузях.</p> http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2598 ІНФОРМАЦІЙНО-ФАКТОРНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗГОРТАННЯ ПРОГНОЗУ НА ЕТАПІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІТАКІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ 2022-10-05T21:47:41+03:00 Ali Al Ammory kafedra.aiep@gmail.com Arsen Klochan kafedra.aiep@gmail.com Anastasia Degtyareva kafedra.aiep@gmail.com Hasan Al Ammory kafedra.aiep@gmail.com Natalia Poleva kafedra.aiep@gmail.com Метою даної статті є розробка інформаційно-факторних технологій розгортання на етапі експлуатації літаків нового покоління для зменшення помилок екіпажу під час їх управління. У статті розглядаються інформаційно-факторні технології прогнозування потенційної аварійної статистики за людським чинником для літаків, що знаходяться на початковій стадії експлуатації. Це досягається шляхом підбору літака-аналогу за коефіцієнтами розгортання із сімейства літаків, які мають багаторічну експлуатацію, а також репрезентативну та представницьку статистику аварійних пригод за людським чинником. Таке прогнозування дозволить зняти та зменшити частку людського чиннику в аварійній статистиці шляхом обґрунтування існуючих програм підготовки льотного складу з переходом до якісно нових принципів підготовки льотного складу, а також шляхом використання можливостей літаків нового покоління як літаючого автоматизованого електронного комплексу. 2022-10-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2599 СТАТИСТИЧНІ ІМІТАЦІЙНІ МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН 2022-10-05T21:47:41+03:00 Onyedikachi Chioma Okoro kafedra.aiep@gmail.com Maksym Zaliskyi kafedra.aiep@gmail.com Serhii Dmytriiev kafedra.aiep@gmail.com Alina Osipchuk kafedra.aiep@gmail.com Програми технічного обслуговування повітряних суден розробляються на основі рекомендацій виробника та виконання директив регулятора з льотної придатності. Однак експлуатанти мають адаптувати свою програму технічного обслуговування у відповідності до конфігурації повітряного судна та індивідуальних вимог свого парку. Результати аналізу надійності дозволяють скоригувати програму технічного обслуговування й тим самим скоротити надмірно дороговартістні дії з технічного обслуговування та час простою. Ця стаття присвячена використанню теорії ймовірності та статистичної обробки для оптимізації процесів технічного обслуговування повітряних суден. У роботі отримана статистична імітаційна модель відмов систем та конструкцій літаків та вертольотів методом Монте-Карло. В якості початкових даних для моделювання були використані параметри надійності систем і конструкцій повітряних суден. Запропонована модель може бути використана для вдосконалення структур систем та конструкцій повітряних суден на етапі проєктування та виробництва. 2022-10-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2600 РОЗГЛЯД ВИМОГ EN ISO/IEC 17025 СТОСОВНО КАЛІБРУВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ В ЧАСТИНІ ПРОЦЕСІВ ВАЛІДАЦІЇ МЕТОДІВ КАЛІБРУВАННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 2022-10-05T21:47:41+03:00 Serhii Voitenko kafedra.aiep@gmail.com Oleksandr Barvinskyi kafedra.aiep@gmail.com Olga Babych kafedra.aiep@gmail.com Viktor Mosharenkov kafedra.aiep@gmail.com В статті розглядається однин із варіантів валідації методів калібрування засобів вимірювальної техніки калібрувальною лабораторією, наводяться обґрунтування щодо обраного підходу. Розглянуто порядок оцінювання метрологічної простежуваності, діапазону та невизначеності вимірювання, а також оброблення отриманих експериментальних даних з метою оцінювання зсуву методу калібрування. Все це сприятиме в подальшому формуванню єдиного підходу та спільного розуміння визначених процесів. 2022-10-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2601 МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ СУШІННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННОГО РЕГУЛЯТОРА 2022-10-05T21:47:41+03:00 Anatoly Gapon kafedra.aiep@gmail.com Mykola Denysenko kafedra.aiep@gmail.com Andrey Zuev kafedra.aiep@gmail.com Natalia Yevsina kafedra.aiep@gmail.com Розглянуто процес сушіння деревини в якості основного капілярно-пористого матеріалу. Метою статті є розгляд метода оптимізації процесів сушіння капілярно-пористих матеріалів, у тому числі сушіння деревини та проведення моделювання температури у середині матеріалу за допомогою нейронного регулятора. Було визначено математичну модель об'єкта управління як камеру періодичної дії, яка є найбільш сприятлива для використання в лісозаготівельних підприємствах та як ту, що має гарні економічні показники. Проведено аналіз існуючих технічних рішень за даною тематикою. Показані налаштування та процедура ідентифікації нейронного регулятора що використовується в даній задачі. Розглянуто моделювання оптимальної температури від 0 до 100 градусів Цельсія. За результатами дослідження показано, що наведений метод застосовується до різних класів керованих процесів. 2022-10-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2602 МОДИФІКУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ФОТОКАТАЛІТИЧНО-АКТИВНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВУЗЛІВ АДАПТИВНИХ СИСТЕМ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ З ВИКОРИСТАННЯМ КООРДИНАЦІЙНИХ НІТРАТІВ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ 2022-10-05T21:47:41+03:00 O. Dryuchko kafedra.aiep@gmail.com O. Schefer kafedra.aiep@gmail.com V. Galai kafedra.aiep@gmail.com B. Boriak kafedra.aiep@gmail.com R. Zakharchenko kafedra.aiep@gmail.com D. Pleshkan kafedra.aiep@gmail.com Узагальнено важливі для практичного використання відомості про лужні координаційні нітрати рідкісно-земельних елементів церієвої підгрупи – прекурсори перспективних сучасних багатофункціональних матеріалів – щодо умов їх утворення й існування, природи хімічного зв’язку, складу, будови, форми координаційних поліедрів Ln, типу координації ліганд, існування ізотипних рядів по стехіометрії складу, структурі, виявляємих характерних властивостей. Одержані дані (як первинна інформація) є основою для виявлення, ідентифікації, контролю фазового стану об’єктів перероблення у підготовчих стадіях, вибору критеріїв сумісності складових при формуванні одношарових і шаруватих наноструктурованих оксидних композитних систем лантаноїдів і перехідних елементів широкого призначення, з каталітичною і фотокаталітичною активністю, покриття здатного самоочищатися з гідрофільними властивостями; розроблення різних комбінованих способів їх активації та встановлення технологічно-функціональних залежностей; керованого модифікування властивостей одержуваних цільових продуктів. Для підвищення фотокаталітичної активності зразків покриттів на основі високодисперсного TiO2 анатазної модифікації запропонована методологія хімічного модифікування центрів окиснення у їхньому поверхневому шарі з термооброленням у контакті з продуктами термолізу розплавів лужних координаційних нітратів лантаноїдів. Виявлена ефективна тестова фотокаталітична деструкція парів органічних субстратів на прикладі етанолу. Доведена дієва активація роботи функціональних вузлів у складі самоналаштовуючихся комплексів очищення повітря з використанням нових фотокаталітично-активних трьох шарових перовскітоподібних оксидних матеріалів М2Ln2Ti3O10 (М – Li, Na, K; Ln – La, Nd). Варіативність таких способів створення і модифікування характеристик поліфункціональних покриттів визначається кількістю й індивідуальними властивостями представників природніх рядів лантаноїдів, лужних металів періодичної системи, особливостями їх кооперативної поведінки у підготовчих технологічних стадіях, умовами і методами активації процесів формування, природою підкладки та іншими чинниками 2022-10-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2603 ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ РІШЕНЬ В ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ CAT СИСТЕМ 2022-10-05T21:47:41+03:00 A. Kapiton kafedra.aiep@gmail.com R. Baranenko kafedra.aiep@gmail.com D. Tyshсhenko kafedra.aiep@gmail.com T. Franchuk kafedra.aiep@gmail.com У статті проаналізовано проблему системної розробки та впровадження CAT систем. Метою статті є аналіз можливості сучасних інформаційних технологій, що використовуються у професійній діяльності майбутніх спеціалістів, зокрема перекладачів. Досліджено особливості відповідного програмного забезпечення. У роботі розглядаються інформаційні процеси, види інформації, способи передачі інформації; програмні засоби ефективного використання комп’ютерних інформаційних технологій, розглянуто можливості основних ресурсів глобальної мережі. 2022-10-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2604 ТЕХНІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ГІДРАВЛІЧНОГО РЕГУЛЯТОРА РІВНЯ ҐРУНТОВИХ ВОД 2022-10-05T21:47:41+03:00 L. Lievi kafedra.aiep@gmail.com Проблема керування вологозабезпеченням сільськогосподарських культур у цілому світі є надзвичайно важливою. Перетворення сільськогосподарського виробництва у високорозвинутий сектор економіки неможливе без зменшення його залежності від несприятливих природо-кліматичних умов шляхом ведення зрошуваного землеробства у зонах недостатнього та нестійкого зволоження. Зрошуване землеробство є важливою складовою виробництва продукції рослинництва, стабілізуючим фактором продовольчого та ресурсного забезпечення держави, особливо в роки з несприятливими погодними умовами. В залежності від кліматичних умов, рельєфу, глибини залягання ґрунтових вод застосовують різні види зрошення: краплинне, дощування, полив по смугам і борознам, під-ґрунтове. На територіях з надмірним зволоженням для зменшення вологості ґрунту до необхідного для сільського-сподарських культур рівня застосовують осушувальні системи. На територіях з глибиною залягання ґрунтових вод до 1,5 … 2 м та рівнинним рельєфом широко застосовують підґрунтове зволоження. Прикладами є західна та центральна частини України. Осушені землі в Україні становлять 3.2 млн. га, майже 70% з них мають закритий дренаж, на 1,1 млн. га застосовується двостороннє регулювання водного режиму. На даний час технічний стан внутрішньогосподарських осушувальних систем потребує покращення шляхом модернізації та докорінної реконструкції. Крім того, через незадовільний технічний стан меліоративної мережі в посушливі роки не на всій площі використовуються за призначенням системи двобічної дії. Існує потреба відновлення ефективного функціонування наявних меліоративних систем на осушуваних землях, що не повною мірою забезпечується шляхом використання ручного режиму регулювання вологості ґрунту. Існуючі засоби водорегулювання потребують вдосконалення у напрямку покращення точності регулювання рівнів води, врахування впливу випадкових зовнішніх збурень, забезпечення ресурсозберігаючих режимів зрошення сільськогосподарських рослин в умовах дефіциту водних та енергетичних ресурсів, що створить умови для ефективного ведення землеробства. 2022-10-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2605 АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ СТАТИСТИЧНОЇ ОБРОБКИ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ 2022-10-05T21:47:41+03:00 O. Murahovska kafedra.aiep@gmail.com N. Ukrayinets kafedra.aiep@gmail.com Актуальність. На сьогоднішній день актуальною є розробка програмного комплексу САКОПР 2.0 з розширеними функціональними можливостями та покращеним інтерфейсом. Методи дослідження. Математичний апарат теорії нечітких множин, багатокритеріального аналізу варіантів, розпізнавання образів та експертних систем. Мета статті: проаналізувати існуючі методи та підходи до знаходження вагових коефіцієнтів експертів та побудови узагальненого ранжування альтернатив в умовах неспівпадаючих оцінок експертів. Також необхідно розробити методику, що дозволяє надалі розширити та доповнити функціональні можливості програмного комплексу САКОПР. Отримані результати. Проаналізовано основні властивості статистичних оцінок, що відображають узгодженість експертних оцінок, а також показники, що дозволяють оцінювати множинну узгодженість думок щодо одного чи більше об'єктів експертизи. Описано застосування методів статистичної обробки експертних оцінок при груповому узгодженні у разі різноспрямованих показників, що включає аналіз узгодженості оцінок експертів, побудова узагальненого ранжування та обчислення вагових коефіцієнтів експертів. Розроблено методику та показано можливість використання цієї методики на етапі попереднього проектування складних технічних систем з різним принципом дії ступенів. Висновок. Розроблений у роботі підхід може бути використаний на етапі концептуального проектування складних технічних систем з різним принципом дії ступенів. 2022-10-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2606 ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ТЯГОВОГО ПРИВОДА 2022-10-05T21:47:41+03:00 Valentin Noskov kafedra.aiep@gmail.com Volodymyr Skorodielov kafedra.aiep@gmail.com Hennadii Heiko kafedra.aiep@gmail.com Oksana Lipchanska kafedra.aiep@gmail.com В існуючій системі управління тяговим приводом використовуються переважно пропорційні, пропорційно-інтегральні та пропорційно-інтегрально-диференціальні регулятори, які мають універсальність і надійну роботу. Однак, вони не забезпечують високої якості регулювання і уступають мікропроцесорним системам оптимального управління. В статті розглядається питання управління тяговим електроприводом постійного струму електропоїзда, яке дозволяє мінімізувати енергетичні витрати поїзда при рушанні з місця і розгоні. На розробленій математичній моделі тягового електропривода за допомогою принципу максимуму Понтрягіна і дужок Пуассона вирішена задача синтезу оптимальних керувань пусковим резистором. Проведені дослідження при різних режимах розгону електропоїзда показали задовільну точність моделювання цих процесів. Отримана структура регулятора, який забезпечує оптимальний розгін електропоїзда з істотною економією енергоресурсів. Оскільки ці розрахунки не є трудомісткими, їх може здійснювати бортовий обчислювальний пристрій, який буде видавати рекомендації машиністу щодо режиму руху поїзда. 2022-10-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2607 ПРОБЛЕМИ АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО ЕЛЕКТРОННОГО КАРТОГРАФУВАННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВРОЖАЇВ РОСЛИННИЦТВА 2022-10-05T21:47:41+03:00 George Baranov kafedra.aiep@gmail.com Olena Komisarenko kafedra.aiep@gmail.com Vladimir Kravchuk kafedra.aiep@gmail.com Mykhailo Ivanyuta kafedra.aiep@gmail.com В роботі досліджено принципи побудови роботів з штучним інтелектом для мобільного потокового виконання агротехнологічних технологій за всіма критеріями сучасних знань агротехнології та біології природних ресурсів, необхідних для отримання прибуткових врожаїв продукції рослинництва у зонах підвищеного ризику впливів незалежного природного середовища. Наведено вимоги до сучасних форм цифровізації агротехнологічних електронних карт, що точно відображають багаторівневі гетерогенні фактори прогнозних впливів зовнішнього середовища та відповідних адекватних дій робота. Формалізовано описи даних для бортових інформаційно-керуючих комплексів безпосередньо на гонах конкретного сільськогосподарського поля за почерговими регламен-тованими процедурами керованого землеробства. Доведено ефективність наскрізної інтелектуалізації від початку до механізованого й автоматизованого збору врожаїв з постачанням у контейнерах до споживачів товарної продукції. Визначено актуальність та перспективність застосування запропонованих принципів накопичення практичних знань у вигляді тематичних атласів з апробованими реальними цифровими картами конкретних полів. Запропоновано згруповувати дані, що відображають поняття синергетичних та симбіозних властивостей, а також фактичну родючість ґрунту у нестаціонарних областях ризикованого землеробства біоценозу у біосфері. 2022-10-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2608 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 2022-10-05T21:47:41+03:00 Lubov Berkman kafedra.aiep@gmail.com Oleh Barabash kafedra.aiep@gmail.com Andrii Musienko kafedra.aiep@gmail.com Olga Tkachenko kafedra.aiep@gmail.com Oleksandr Laptiev kafedra.aiep@gmail.com Olha Svynchuk kafedra.aiep@gmail.com У статті досліджено концептуальну модель інтелектуальної мережі, яку пропонується використовувати при синтезі мережі передачі керуючої інформації в інтелектуальних системах управління інфокомунікаційними мережами. При цьому користувач цифрового майбутнього повинен мати можливість не тільки отримувати різноманітні послуги високої якості, але і створювати необхідні послуги. Показано, що під час синтезу інтелектуальних систем управління необхідно враховувати такі особливості: швидкість обробки на верхніх рівнях концептуальної моделі зменшується з ростом «інтелектуальності», яка, в свою чергу, зменшується в міру просування вниз по транспортному рівню запропонованої моделі. Запропоновано принципи побудови та архітектура інтелектуальних систем управління з урахуванням поточних показань вимірювальноінформаційних засобів. Запропоновано модель обслуговування вимоги, в якій застосовано використання визначників керуючого впливу і централізованої логіки. Це дозволяє прискорити і спростити процес введення нових і корекції існуючих керуючих впливів, що позначається на економічності всієї мережі. Модель розділяє аспекти, які стосуються послуг, і аспекти, пов'язані з мережею. Це дозволяє описувати послуги та можливості інтелектуальних систем управління незалежно від базової мережі, над якою створюється інтелектуальна надбудова. Показано, що одним з ефективних способів підвищення використання ресурсів мережі в надзвичайних умовах є динамічний розподіл потоків інформації. Для забезпечення динамічного розподілу потоків в мережі передачі керуючої інформації пропонується використовувати систему динамічного управління розподілом потоків, яка є підсистемою інтелектуальної системи управління. Проаналізовано залежності ймовірності вибору обхідного шляху від коефіцієнта використання каналів. Проаналізовано середній час затримки повідомлення в мережі. Показано, що динамічна маршрутизація ефективна тільки при середньому використанні каналів. Проведено порівняння динамічного і статичного розподілів потоків пакетів для рівномірного розподілу навантаження по абсолютно надійній мережі. При перекосах навантаження та / або виникненні будь-яких пошкоджень на мережі, динамічний розподіл потоків пакетів приводить до істотно більшого ефекту. 2022-10-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2609 ПРО ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ІМІТАЦІЇ ВІДПАЛУ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕЧІТКОЇ ЗАДАЧІ КОМІВОЯЖЕРА 2022-10-05T21:47:41+03:00 V. Gavrilenko kafedra.aiep@gmail.com K. Ivokhina kafedra.aiep@gmail.com N. Rudoman kafedra.aiep@gmail.com В даній статті розглянуто метод імітації відпалу для розв’язання нечіткої задачі комівояжера, яка формулюється як задача пошуку маршруту відвідування заданої кількості міст без повторень з мінімальною тривалістю пересування. Викладено зміст методу імітації відпалу, описано алгоритм формалізації методу. Наведено аксіоматику нечітких трикутних чисел. Сформульовано нечітку задачу комівояжера, у якій часові параметри пересування між містами задаються у вигляді правих нечітких чисел, величина носія в яких залежіть від різних зовнішніх умов та факторів. Наведено результати розрахунків розв’язків задачі комівояжера у чіткій та нечіткій формах з різними параметрами зрізів нечітких чисел. 2022-10-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2610 РОЗРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАУКОВОЮ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗВО 2022-10-05T21:47:41+03:00 Т. Dmytrenko kafedra.aiep@gmail.com Т. Derkach kafedra.aiep@gmail.com A. Dmytrenko kafedra.aiep@gmail.com Запропонована інформаційна система управління науковою та науково – технічною діяльністю ЗВО. Розглянуті етапи проектування архітектури системеми. побудовано загальну модель діаграми прецедентів для подальшого розширення та діаграму активності (Actіvіty dіagram). Представлено розроблену поведінку, послідовність, розгалуження й синхронізацію процесів, що дозволило створити систему управління науковою та науково – технічною діяльністю університету. Проаналізовані сучасні web – технології, що дозволяють створювати інтерактивні web – сторінки. Представлений розроблений інтерфейс для введення даних на рівні звітності кафедр. спроектована головна сторінка інформаційної системи, який містить всі основні структурні елементи, перехід за якими здійснюється за допомогою гіперпосилань. 2022-10-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2611 ПРО ОДИН СПОСІБ АНАЛІЗУ ТОНАЛЬНОСТІ ТЕКСТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 2022-10-05T21:47:41+03:00 E. Ivokhin kafedra.aiep@gmail.com М. Маkhno kafedra.aiep@gmail.com V. Rets kafedra.aiep@gmail.com У статті детально розглянуто теоретичні відомості основного підходу до тонального аналізу тексту, проведено дослідження на тему автоматизації цього процесу за допомогою машинного навчання та використання штучних нейронних мереж. Проаналізовано основний тип архітектури нейронних мереж для роботи з класифікацією тексту та визначено оптимальну конфігурацію для програмної реалізації аналізу тональності даних. Зроблено висновок, що серед можливих конфігурацій моделей штучних нейронних мереж найкраще виконують свою функцію мережі із двонаправленими LSTM шарами у вигляді GRU конфігурації. При цьому, точність результатів напряму залежить від наявних наборів даних. Наведено результати порівняння точності результатів тренувань на обраних датасетах. Описано структуру програмної реалізації роботи сконфігурованої моделі ШНМ. Наведено приклад її застосування. 2022-10-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2612 ВИЗНАЧЕННЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ АСПЕКТ СЕНС ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 2022-10-05T21:47:41+03:00 V. Kozlov kafedra.aiep@gmail.com Yu. Kozlov kafedra.aiep@gmail.com O. Novikova kafedra.aiep@gmail.com V. Olenchenko kafedra.aiep@gmail.com У будь-якій сфері людської діяльності, особливо в науковій і навчальній роботі, вживання не дуже точних і багатозначних термінів ускладнює, а іноді й унеможливлює розуміння окремих положень і проблеми дослідження в цілому. Терміни, загалом, є мовою науки, утворюють семантичне ядро спеціальної мови галузі та передають основну змістовну інформацію. Слід підкреслити, що зазвичай першим серед стандартів будь-якої галузі є стандарт із переліком основних термінів і понять. Складається з урахуванням вимог фіксованості змісту, точності (ясності), стислості. Такий підхід дозволяє досягти істини при обговоренні будь-якої гіпотези, ідеї, думки, проблеми чи питання. У статті показано, як протиріччя, пов’язані з особливістю англійського перекладу слова «competence» та неоднозначним тлумаченням цього терміна в словниках, що викликає плутанину та ускладнює впровадження компетентнісного методу в освітню діяльність на пострадянському просторі. простір. Запропоновано однозначні ключові поняття, які дали можливість розробити та впровадити в практику інформаційні технології підтримки прийняття рішень за результатами професійної підготовки та діяльності фахівця. Розробці передує створення моделі відповідної предметної галузі чи об’єкта аналізу, наприклад спеціаліста правоохоронних органів. Результатом є тезаурус і алфавітний покажчик, які використовуються експертом для обмеження властивостей об’єкта, що оцінюється. Для опису предметної області евристичним методом і представлення знань у системі підтримки прийняття рішень резул ьтат подається у вигляді фрейму. Дефінітивний підхід можна поширити на процедуру розробки будь-якої наукової праці – підручника, монографії, дисертації тощо. 2022-10-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2613 ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ВРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЧІТКОГО ОПИСУ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ ТА ІНДИКАТОРІВ СТАНУ ПОСІВІВ 2022-10-05T21:47:41+03:00 R. Pashchenko kafedra.aiep@gmail.com M. Mariushko kafedra.aiep@gmail.com Предметом дослідження є оцінка можливості прогнозування рівня врожаю сільськогосподарських культур при нечіткому описі чинників впливу та спеціальних індикаторів стану рослин. Об’єктом дослідження є визначення рівня врожаю в заданий момент часу при відомих чинниках впливу та індикаторах стану рослин, які отримуються з використанням дистанційних засобів. Метою є розгляд методу та обґрунтування прийняття рішення, щодо оцінки рівня врожаю сільськогосподарських культур при нечіткому опису чинників, що на нього впливають, та індикаторів стану посівів. Завдання: аналіз різноманітних методів моніторингу стану сільськогосподарських культур та прогнозування їх врожаю; визначення чинників впливу на рівень врожаю та індикаторів стану посівів; розгляд можливості представлення чинників впливу та індикаторів з використанням теорії нечітких множин; оцінка можливості використання даних дистанційного зондування для отримання чисельних значень чинників впливу та індикаторів стану посівів; розробка методу прогнозування рівня врожаю сільськогосподарських культур із застосуванням нечіткого опису чинників впливу та індикаторів стану посівів; обґрунтування прийняття рішення про рівень врожаю сільськогосподарських культур при заданих значеннях чинників впливу та індикаторів стану посівів. Отримані наступні результати. У результаті дослідження було введено нечіткий опис чинників впливу та індикаторів стану посівів. Показано, що нечіткий опис може застосовуватися для чинників впливу, що визначаються, як кількісно, так і якісно. На основі такого опису розроблено метод прийняття рішення про рівень врожаю з урахуванням індексу NDVI і фрактальної розмірності. Наведено результати визначення різних ступенів рівня врожаю для чотирьох різних наборів значень чинників впливу та індикаторів стану посівів. Показано, як нечіткі значення чинників та індикаторів у різному ступені впливають на оцінку рівня врожаю. Висновки. Описаний в даній роботі метод прогнозування дозволяє аналізувати, як різні набори значень чинників впливу та індикаторів стану посівів змінюють прогнозований рівень врожаю сільськогосподарських культур. 2022-10-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2614 АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ЗМЕНШЕННЯ ЗАТРИМКИ МІКРОПОТОКІВ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ IOT НА ТУМАННІЙ ПЛАТФОРМІ 2022-10-05T21:47:41+03:00 Bohdan Rezanov kafedra.aiep@gmail.com Оскільки Інтернет речей (IoT) стає частиною нашого повсякденного життя, спостерігається швидке зростання числа підключених пристроїв. Усталений підхід, що ґрунтується на технологіях хмарних обчислень, не може забезпечити необхідну якість обслуговування в таких умовах, зокрема у питаннях зменшення часу затримки при передачі даних. Технологія туманних обчислень сьогодні розглядаються як перспективне рішення для обробки великого обсягу критично важливих і чутливих до часу даних. У цій статті розглянуто технологію хмарних обчислень, а також проведено аналіз шляхів зменшення затримки мікропотоків у комп'ютерних системах підтримки iot на туманній платформі. Проаналізовано архітектури туманних платформ підтримки IoT, такі як багаторівнева архітектура, OpenFog, IFCIoT. В результаті аналізу зроблено висновок, що виникла необхідність у створенні методів управління мікропотоками для зменшення затримки мікропотоків даних у комп'ютерних системах підтримки IoT на туманній платформі за рахунок підвищення ефективності розподілу обчислювальних ресурсів для виконання вимог щодо якості обслуговування 2022-10-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2615 ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ДО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО КРИПТОАНАЛІЗУ ЗАПРОПОНОВАНОЇ ФУНКЦІЇ ГЕШУВАННЯ УДОСКОНАЛЕНОГО МОДУЛЯ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 2022-10-05T21:47:41+03:00 Tetiana Smirnova kafedra.aiep@gmail.com Nataliia Yakymenko kafedra.aiep@gmail.com Serhii Smirnov kafedra.aiep@gmail.com Liudmyla Polishchuk kafedra.aiep@gmail.com Oleksii Smirnov kafedra.aiep@gmail.com Об’єктом дослідження є процес забезпечення конфіденційності даних в інформаційно-комунікаційних системах управління технологічними процесами на базі хмарних технологій. Предметом є дослідження стійкості до диференціального криптоаналізу запропонованої функції гешування удосконаленого модуля криптографічного захисту в інформаційно-комунікаційних системах. Мета роботи полягає в дослідженні стійкості до диференціального криптоаналізу запропонованої функції гешування удосконаленого модуля криптографічного захисту в інформаційно-комуні-каційних системах управління технологічними процесами на базі хмарних технологій. У результаті дослідження удосконалено модуль криптографічного захисту інформації, проведено дослідження стійкості до диференціального криптоаналізу запропонованої функції гешування удосконаленого модуля криптографічного захисту в інформаційно-комунікаційних системах. Проведене експериментальне дослідження підтвердило криптостійкість удосконаленого алгоритму до диференціального криптоаналізу. Висновки. Удосконалено модуль криптографічного захисту інформації, який за рахунок фіксування інформації про ідентифікатор користувача, ідентифікатор сесії, час відправлення, довжину повідомлення та його порядковий номер, а також використання нової процедури формування сеансового ключа для шифрування, дозволяє забезпечити конфіденційність і цілісність даних в інформаційнокомунікаційних системах управління технологічними процесами. Для ефективного використання цього модуля важливим є вибір криптостійких методів шифрування та гешування, а також синхронізація секретного ключа. У якості функцій та можуть бути використані криптоалгоритми, стійкі до лінійного, диференціального, алгебраїчного, квантового та інших відомих видів криптоаналізу. Проведено дослідження стійкості до диференціального криптоаналізу запропонованої функції гешування удосконаленого модуля криптографічного захисту в інформаційно-комунікаційних системах. Проведене експериментальне дослідження підтвердило криптостійкість удосконаленого алгоритму до диференціального криптоаналізу. 2022-10-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2616 КАУЗАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ПОБУДОВИ ПОЯСНЕНЬ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ 2022-10-05T21:47:41+03:00 S. Chalyi kafedra.aiep@gmail.com V. Leshchynskyi kafedra.aiep@gmail.com I. Leshchynska kafedra.aiep@gmail.com Предметом вивчення в статті є процеси формування пояснень щодо прийнятих в інтелектуальній інформаційній системі рішень. Метою є розробка моделі процесу побудови деталізованих пояснень щодо прийнятого інтелектуальною інформаційною системою рішення на основі каузальних залежностей між відомими станами інтелектуальної інформаційної системи для більш ефективного використання отриманого рішення при вирішенні практичних задач користувача. Завдання: темпоральна структуризація процесу формування пояснень в інтелектуальній інформаційній системі; розробка каузальної моделі процесу формування пояснень. Використовуваними підходами є: підходи до побудови каузальних залежностей, підходи використання темпоральних залежностей у процесах прийняття рішень. Отримані наступні результати. Визначено структуру процесу побудови пояснень з урахуванням темпоральноо аспекту. На базі отриманої структури розроблено каузальну модель процесу побудови пояснень в інтелектуальній інформаційній системі Висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному. Запропоновано модель процесу побудови пояснень щодо послідовності дій з формування рішень в інтелектуальній інформаційній системі, що містить у собі упорядковану за множиною темпоральних правил множину станів процесу прийняття рішення в системі, а також множину детермінованих та ймовірнісних каузальних правил, що визначають причинно-наслідкові зв'язки між станами процесу прийняття рішення. Модель орієнтована на побудову пояснень у вигляді послідовності каузальних правил, що зв'язують як послідовні у часі стани процесу прийняття рішення, так і стани, між якими існують послідовності інших станів. Запропонована модель дає можливість виконати деталізацію пояснення, представивши узагальнену каузальну залежність у вигляді комплексу причинно-наслідкових залежностей між проміжними станами процесу прийняття рішення. 2022-10-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2617 ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ АВІАЦІЙНОГО ГАСІННЯ ПОЖЕЖ В ЕКОСИСТЕМАХ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 2022-10-05T21:47:40+03:00 Serhiy Mosov kafedra.aiep@gmail.com Oleksii Horskyi kafedra.aiep@gmail.com У статті розглянуто технічні аспекти авіаційного гасіння пожеж в екосистемах на основі досвіду провідних країн світу. Розкрито особливості природних і техногенних екосистем у площині гасіння пожеж. Уточнюється обумовленість виникнення потреби в авіаційному пожежогасінні, перш за все, існуючими особливостями екосистем, а також наявним рівнем технічного розвитку та можливостями пілотованої авіації щодо оперативного виконання завдань пожежогасіння в екосистемах. Досліджено стан пожежної авіації США та Канади, країн Європи, Китаю та інших країн, а також інфраструктурні особливості організації гасіння пожеж з повітря. За результатами дослідження зазначено, що парк пожежної авіації або авіації, яка залучається до гасіння пожежі, складається з різних типів літаків і вертольотів, які використовуються в залежності від екосистеми для швидкої ліквідації пожежі, що виникла в екосистемі. . Акцентовано увагу на перспективах створення авіаційних засобів пожежогасіння на базі безпілотної авіації, яка розвивається лавиноподібно та дозволяє оптимізувати пожежогасіння в різних екосистемах. Привертає увагу напрямок розробки, хоч і не зовсім новий, але корисний, суть якого полягає у використанні авіаційних засобів пожежогасіння у вигляді спеціальних бомб на прикладі Росії, Китаю та Ізраїлю. Проаналізовано стан протипожежного авіаційного флоту України. Досліджено пропозиції технічного та організаційного характеру подальшого розвитку пожежогасіння з повітря в Україні. Аналіз наданих пропозицій показав, що напрямок, пов’язаний із розвитком безпілотних літальних апаратів пожежогасіння в природних та штучних екосистемах України, поки що залишається на рівні ідей, але потребує подальшого просування в нашій країні, яка має низку авіаційних підприємств, здатних за умов необхідного фінансування успішно вирішувати наступні завдання. У висновках акцентується увага на тому, що розглянуті напрями розвитку пожежної авіації в Україні здебільшого знаходяться на рівні ідей, які мають бути, насамперед, науково обґрунтованими. Напрямками подальших досліджень слід вважати розробку новітніх та науково обґрунтованих технічних рішень з подальшим їх впровадженням в інфраструктуру авіаційного пожежогасіння України. 2022-10-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2618 МЕТОДИКА ВИЯВЛЕННЯ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ МІСЦЕВОСТІ ТА ЙОГО РИЗИКІВ 2022-10-05T21:47:40+03:00 Vasyl Trysnyuk kafedra.aiep@gmail.com Evgeny Nagornyi kafedra.aiep@gmail.com Taras Trysnyuk kafedra.aiep@gmail.com Olha Konetska kafedra.aiep@gmail.com Anatoly Kurilo kafedra.aiep@gmail.com Питання безперервного контролю радіаційної обстановки (РО) і своєчасного виявлення радіоактивного забруднення місцевості (РЗМ) продовжують залишатися актуальними і нині. Актуальність теми обумовлена вимогами перспективних автоматизованих систем контролю радіаційної обстановки і АСУ по скороченню часу обробки даних про радіоактивне забруднення місцевості і підвищенню достовірності результатів виявлення радіаційної обстановки. Виявлення радіоактивного забруднення місцевості за даними радіаційної розвідки, призначений для виявлення радіоактивного забруднення місцевості за даними радіаційної розвідки і може враховувати апріорну інформацію про джерела забруднення і стану довкілля з подальшим відображенням результатів виявлення на облаштуваннях відображення інформації. Метою статті є формулювання постановки задачі ліквідації наслідків техногенних катастроф на території України, користуючись принципами системного підходу. Результати дослідження. У статті сформульована постановка задачі ліквідації наслідків техногенних катастроф на території України. Запропоновано методику і алгоритм обробки інформації про радіоактивне забруднення місцевості при виявленні радіаційної обстановки з урахуванням апріорної інформації про джерела радіоактивного забруднення місцевості, яка дозволяє підвищити достовірність і оперативність виявлення фактичного радіоактивного забруднення місцевості. Розроблені методики і алгоритм можуть бути реалізовані в спеціальному математичному забезпеченні автоматизованих робочих місць різних посадовців в перспективних комплексних завданнях виявлення радіаційної обстановки при виникненні надзвичайних ситуацій. На наш погляд ця модель може використовуватися для складання прогнозу радіоактивного забруднення місцевості у тому разі якщо активна фаза розвитку ядерної реакції припиняється після викиду радіоактивних речовин в атмосферу. 2022-10-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2619 ЗАСОБИ КІБЕРЗАХИСТУ НА РІВНІ МЕРЕЖНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 2022-10-05T21:47:40+03:00 Vladislav Hоl kafedra.aiep@gmail.com Adel Rakivska kafedra.aiep@gmail.com Dmytrо Rakivsky kafedra.aiep@gmail.com У статті проаналізовано та запропоновано концептуальні засади впровадження організаційно-технічної моделі кіберзахисту, призначення та цілі. Розглянуто архітектуру організаційно-технічної моделі кіберзахисту, яка є структурованою системою, що складається з трьох інфраструктур кіберзахисту, а саме: організаційно-керуючої інфраструктури кіберзахисту, як сукупності суб’єктів забезпечення кібербезпеки, що формують та реалізують державну політику у сфері кібербезпеки; технологічної інфраструктури кіберзахисту, як сукупності сил та засобів кіберзахисту, а також інфраструктури, що забезпечує функціонування сил кіберзахисту, інформаційно-комунікаційних мереж та їх ресурсів, що використовуються в інтересах сил кіберзахисту та базисної інфраструктури кіберзахисту, як сукупності об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, критичних активів, комунікаційних і технологічних систем, що віднесені до об’єктів критичної інфраструктури. Запропоновано виділити місце в організаційно-технічній моделі, яке буде об’єднувати в собі роботу та реалізацію засобів кіберзахисту на рівні мережної інфраструктури 2022-10-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2620 МОЖЛИВОСТІ ВРАХУВАННЯ ВПЛИВУ ТРОПОСФЕРИ ПРИ ВИМІРЮВАННІ КУТОВИХ КООРДИНАТ ТА ВИСОТИ АЕРОДИНАМІЧНОГО ОБ’ЄКТА 2022-10-05T21:47:40+03:00 Volodymyr Karlov kafedra.aiep@gmail.com Oleksandr Kuznietsov kafedra.aiep@gmail.com Oleksii Kolomiitsev kafedra.aiep@gmail.com Igor Krasnoshapka kafedra.aiep@gmail.com Ivan Petrushenko kafedra.aiep@gmail.com Oleh Strutsinskiy kafedra.aiep@gmail.com Пошук шляхів підвищення якості просторової обробки радіолокаційного сигналу в умовах впливу тропосферних неоднорідностей є актуальною задачею, що спрямована на підвищення ефективності використання радіо-локаційної техніки за призначенням. У статті визначено два шляхи врахування впливу тропосфери при вимірюванні кутових координат та висоти аеродинамічного об’єкта (АО). Перший шлях передбачає оперативне визначення закону зміни градієнта коефіцієнта заломлення та обчислення відповідних поправок на рефракцію. Розглянуто найбільш зручні для використання моделі закону зміни індексу заломлення з висотою та проаналізовано особливості їх застосування. Другий шлях пов’язаний з врахуванням корельованих фазових флуктуацій радіолокаційного сигналу в алгоритмі його просторової обробки. Наведено особливості даного врахування стосовно радіолокаторів з фазованою антенною решіткою (ФАР). Внаслідок статистичної незалежності неоднорідностей тропосфери, в силу центральної граничної теореми теорії ймовірностей, закон розподілу фазових флуктуацій вважається нормальним. Здійснено порівняльний аналіз даних шляхів врахування впливу тропосфери при вимірюванні кутових координат та висоти аеродинамічного об’єкта. Проведено порівняння флуктуаційних складових середньоквадратичних похибок (СКП) оптимального вимірювання кутової координати та висоти за умовою врахування фазових флуктуацій з відповідними СКП флуктуаційних складових похибок вимірювання кутової координати та висоти без врахування вказаних флуктуації для випадків опису міжканальної кореляції фазових флуктуацій за експонентною, осцилюючою та Гаусовою залежностями. Отримані результати дозволяють оцінити доцільність застосування оптимального алгоритму вимірювання кута місця та висоти АО в радіолокаторах з ФАР для конкретних умов впливу тропосферних неоднорідностей. 2022-10-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/2621 МЕТОДИКА СИНТЕЗУ ПІДОПТИМАЛЬНОГО АЛГОРИТМУ РОЗДІЛЕННЯ-ДЕМОДУЛЯЦІЇ ДВОХ ВЗАЄМНО НЕОРТОГОНАЛЬНИХ СИГНАЛІВ QPSK 2022-10-05T21:47:40+03:00 Yevhen Peleshok kafedra.aiep@gmail.com Serhii Vovk kafedra.aiep@gmail.com Khrystyna Solovei kafedra.aiep@gmail.com Метою роботи є підвищення завадозахищеності прийому (демодуляції) корисного ЦС з QPSK в умовах впливу потужної подібної завади. Постановка задачі. Розробити правило прийняття рішення про переданий ДП корисного ЦС з QPSK в умовах впливу потужної QPSK-завади. Результати. В статті представлено синтез підоптимального алгоритму демодуляції двох синхронних взаємно неортогональних цифрових сигналів з QPSK- модуляцією. За відсутності завади даний алгоритм вироджується в класичну когерентну демодуляцію цифрового сигналу з QPSK. При суттєвому перевищенні миттєвої потужності завади над миттєвою потужністю корисного цифрового сигналу з QPSK завадозахищеність прийому останнього наближається до завадозахищеності прийому в каналі з адитивним білим гаусівським шумом без завади. Висновок. Даний алгоритм демодуляції може використовуватися при розробці модемних компенсаторів, що забезпечують повторне використання частотного ресурсу, а також при розробці перспективних завадозахищених засобів радіозв’язку. 2022-10-03T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement##