Lievi, L. (2019) Оптимізація енергетичних затрат і витрат води в автоматизованій системі керування вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур , Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. Полтава: ПНТУ, 4(56), с. 17-20. doi: https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.4.017.