Lievi, L. (2019). Оптимізація енергетичних затрат і витрат води в автоматизованій системі керування вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур . Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць, 4(56), 17-20. https://doi.org/https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.4.017