ГРІД-ТЕХНОЛОГІЇ В РОЗПОДІЛЕНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

  • Yuliia Andrusenko
  • Tetiana Fesenko
Ключові слова: GRID-технологія, розподілена система, хмарна технологія, розподіл ресурсів

Анотація

У статті розглянуті сучасні технології, що використовуються у розподілених обчислювальних середовищах. Метою статті є проведення порівняльного аналізу Грід та хмарних технологій та визначення особливостей Грід-технологій. В результаті проведених досліджень визначена різниця між хмарними обчисленнями та Грід-обчисленнями з погляду користувача. Показано, що існують класи завдань, які надають перевагу Грід-технології. Детально розглянуті процеси розподілу ресурсів та обчислень за допомогою Грід-технології. Сформульовані питання, що виникають при використання GRID технології для планування нестаціонарних систем. Обґрунтована необхідність та актуальність розробки нових моделей, алгоритмів та стратегій організації планування в Грід.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Mroz, R.S. How Advanced Nuclear Generation Technologies Support Electric Grid Resilience. Journal of Critical Infrastructure Policy. Vol. 3(2), pp. 29–36. DOI: http://dx.doi.org/10.18278/jcip.3.2.4.
2. Tang, P. A digitalization-based image edge detection algorithm in intelligent recognition of 5G smart grid. Expert Systems with Applications. 2019. Vol. 233, 120919. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2023.120919.
3. She R., Sun M. Security Energy Efficiency Analysis of CR-NOMA Enabled IoT Systems for Edge-cloud Environment. Int. Journal of Computational Intelligence Systems. 2023. Vol. 16(1), 118. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s44196-023-00273-y.
4. Петровська І. Ю., Кучук Г. А. Розподіл обчислювальних ресурсів у хмарних системах. Системи управління, навігації та зв'язку. 2022. Вип. 2 (68). С. 75–78. DOI: http://dx.doi.org/10.26906/SUNZ.2022.2.075.
5. Kuchuk G., Nechausov S., Kharchenko, V. Two-stage optimization of resource allocation for hybrid cloud data store. Int. Conf. on Information and Digital Technologies. Zilina, 2015. P. 266-271. DOI: http://dx.doi.org/10.1109/DT.2015.7222982.
6. Кучук Г.А., Коваленко А. А., Лукова-Чуйко Н. В. Метод мінімізації середньої затримки пакетів у віртуальних з’єднаннях мережі підтримки хмарного сервісу. Системи управління, навігації та зв’язку. Полтава . ПНТУ, 2017. Вип. 2(42). С. 117-120.
7. Sharma, M., Kaur, P. Reliable federated learning in a cloud-fog-IoT environment. Journal of Supercomputing. 2023. Vol. 79(14). P. 15435–15458. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11227-023-05252-w.
8. Baucas, M.J., Spachos, P. Improving Remote Patient Monitoring Systems Using a Fog-Based IoT Platform with Speech Recognition. 2023. IEEE Sensors Journal. Vol. 23(15). P. 17611–17618. DOI: http://dx.doi.org/10.1109/JSEN.2023.3287916.
9. Essalhi, S.E., Raiss El Fenni, M., Chafnaji, H. A new clustering-based optimised energy approach for fog-enabled IoT networks. IET Networks. Vol. 12(4). P.155–166. DOI: http://dx.doi.org/10.1049/ntw2.12082.
Опубліковано
2023-09-15
Як цитувати
Andrusenko Yuliia Грід-технології в розподілених обчислювальних середовищах / Yuliia Andrusenko, Tetiana Fesenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. 3 (73). – С. 148-151. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2023.3.148.
Розділ
Інформаційні технології