МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ НАДІЙНОСТІ КОМПЮТЕРНИХ СИСТЕМ, ФУНКЦІОНУЮЧИХ В МОДУЛЯРНІЙ СИСТЕМІ ЧИСЛЕННЯ ПО ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПУ ПАСИВНОЇ ВІДМОВОСТІЙКОСТІ

  • Alina Yanko
  • Victor Krasnobayev
  • Polina Sabelnikova
Ключові слова: ймовірність безвідмовної роботи, математична модель, модулярна система числення, надійнісна модель, комп'ютерна система, пасивна відмовостійкість

Анотація

Проведений аналіз стану та перспектив розвитку сучасних комп'ютерних систем (КС) показав, що проблема підвищення відмовостійкості, що є основою надійності, не може бути ефективно вирішена по основі використання традиційної двійкової позиційної системи числення без погіршення інших техніко-економічних показників КС. Отримані в результаті проведених досліджень та попередні позитивні результати показують перспективність використання модулярної системи числення (МСЧ) для підвищення відмовостійкості і надійності КС. Як основний показник для оцінки надійності функціонування КС запропоновано використовувати можливість безвідмовної роботи. З використанням формалізованої моделі відмовостійкості КС була досліджена та отримана математична модель надійності КС, функціонуючих в МСЧ, на основі використання принципу пасивної відмовостійкості. Дослідження моделі показало, що зі збільшенням кратності резервування надійність КС у МСЧ (з двома контрольними основами) підвищується до 25% порівняно з потроєною КС, яка використовує двійкову позиційну систему числення.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Mohan P. V. A. Residue Number Systems: Theory and Applications. Birkhäuser Basel, Switzerland, 2016, 351 p. ISBN-10:331941383X, ISBN-13: 978-3319413839.
2. Krasnobayev V., Kuznetsov A., Yanko A., Koshman S., Zamula A. and Kuznetsova T. Data processing in the system of residual classes. Monograph. ASC Academic Publishing, 2019, 208 p. ISBN: 978-0-9989826-6-3, ISBN: 978-0-9989826-7-0 (Ebook).
3. Krasnobaev V., Kuznetsov A., Kiian A., Kuznetsova K. Fault Tolerance Computer System Structures Functioning in Residue Classes. Proceedings of 2021 11th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS), Cracow, 2021, pp. 471-474. doi: 10.1109/IDAACS53288.2021.9660919.
4. Liu R., Li L., Yang, Y. Performance Residual Based Fault Detection for Feedback Control Systems. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs 68 (2021) 3291-3295. doi:10.1109/TCSII.2021.3062718.
5. Fairclough H. & He, Linwei & Asfaha, Tekle & Rigby, Sam. (2023). Adaptive topology optimization of fail-safe truss structures. Structural and Multidisciplinary Optimization. doi: 66. 10.1007/s00158-023-03585-x.
6. Geng Z., Han M., Bao W., Xie W. New Submodule Topology Based Fault Tolerance for Modular Multilevel Converters. IEEE Transactions on Power Delivery, 2023. pp 1-12. doi: 10.1109/TPWRD.2023.3237891.
Опубліковано
2023-09-15
Як цитувати
Yanko Alina Математична модель надійності компютерних систем, функціонуючих в модулярній системі числення по основі використання принципу пасивної відмовостійкості / Alina Yanko, Victor Krasnobayev, Polina Sabelnikova // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. 3 (73). – С. 144-147. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2023.3.144.
Розділ
Інформаційні технології