ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ВРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЧІТКОГО ОПИСУ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ ТА ІНДИКАТОРІВ СТАНУ ПОСІВІВ

  • R. Pashchenko
  • M. Mariushko
Ключові слова: дані дистанційного зондування Землі, прогнозування рівня врожаю, нечіткий опис чинників впливу, індекс NDVI, фрактальна розмірність

Анотація

Предметом дослідження є оцінка можливості прогнозування рівня врожаю сільськогосподарських культур при нечіткому описі чинників впливу та спеціальних індикаторів стану рослин. Об’єктом дослідження є визначення рівня врожаю в заданий момент часу при відомих чинниках впливу та індикаторах стану рослин, які отримуються з використанням дистанційних засобів. Метою є розгляд методу та обґрунтування прийняття рішення, щодо оцінки рівня врожаю сільськогосподарських культур при нечіткому опису чинників, що на нього впливають, та індикаторів стану посівів. Завдання: аналіз різноманітних методів моніторингу стану сільськогосподарських культур та прогнозування їх врожаю; визначення чинників впливу на рівень врожаю та індикаторів стану посівів; розгляд можливості представлення чинників впливу та індикаторів з використанням теорії нечітких множин; оцінка можливості використання даних дистанційного зондування для отримання чисельних значень чинників впливу та індикаторів стану посівів; розробка методу прогнозування рівня врожаю сільськогосподарських культур із застосуванням нечіткого опису чинників впливу та індикаторів стану посівів; обґрунтування прийняття рішення про рівень врожаю сільськогосподарських культур при заданих значеннях чинників впливу та індикаторів стану посівів. Отримані наступні результати. У результаті дослідження було введено нечіткий опис чинників впливу та індикаторів стану посівів. Показано, що нечіткий опис може застосовуватися для чинників впливу, що визначаються, як кількісно, так і якісно. На основі такого опису розроблено метод прийняття рішення про рівень врожаю з урахуванням індексу NDVI і фрактальної розмірності. Наведено результати визначення різних ступенів рівня врожаю для чотирьох різних наборів значень чинників впливу та індикаторів стану посівів. Показано, як нечіткі значення чинників та індикаторів у різному ступені впливають на оцінку рівня врожаю. Висновки. Описаний в даній роботі метод прогнозування дозволяє аналізувати, як різні набори значень чинників впливу та індикаторів стану посівів змінюють прогнозований рівень врожаю сільськогосподарських культур.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Якушев, В.П. Опыт применения и перспективы развития технологий дистанционного зондирования Земли для сельского хозяйства [Текст] / Якушев В.П., Дубенок Н.Н., Лупян E.А // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. Москва: Институт космических исследований РАН. – 2019. – Вып. 16(3). – С. 11-23. doi: 10.21046/2070-7401-2019-16-3-11-23.
2. Remote Sensing and Cropping Practices: A Review [Text] / A. Bégué, D. Arvor, B. Bellon, J. Betbeder, D. de Abelleyra, R. P. D. Ferraz, V. Lebourgeois, C. Lelong, M. Simões, S. R. Verón // Remote Sensing. – 2018. – Vol. 10, Iss. 1. – P. 1-32. doi: 10.3390/rs10010103.
3. Марюшко, М.В. Моніторинг сільськогосподарських культур із застосуванням космічних знімків SENTINEL-2 [Текст] / Марюшко М.В., Пащенко Р.Е., Коблюк Н.С. // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2019. – №1(89). – С. 99 – 108. doi: 10.32620/reks.2019.1.11
4. Марюшко, М.В. Фрактальний аналіз космічних знімків SENTINEL-2 для моніторингу сільськогосподарських культур [Текст] / Марюшко М.В., Пащенко Р.Е. // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. Харків: РЕКС, 2020. Вип. 4(96). С. 34-47. doi: 10.32620/reks.2020.4.03.
5. Слободяник, М.П. Прогнозування врожайності сільськогосподарських культур за матеріалами ДЗЗ та вегетаційними індексами [Текст] / М.П. Слободяник // Вісник геодезії та картографії. – 2014. – № 6 (93). – С. 16 – 20.
6. Черепанов, А.С. Вегетационные индексы [Текст] / А.С. Черепанов // ГЕОМАТИКА. – 2011. – № 2 (11). – С. 98–102.
7. Факторы, влияющие на урожайность сельскохозяйственных культур в условиях Новгородской области [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://apk.novreg.ru/faktory-vliyayushcie-na-urozhaynost-sel-skokhozyaystvennykh-kul-turv-usloviyakh-novgorodskoy-oblasti.html – 25.09.2021 р.
8. Саати, Т. Аналитическое планирование. Организация систем / Саати Т., Кернc К. – М.: Радио и связь, 1991. – 224 с.
9. Пащенко, Р.Е. Оцінка швидкості процесу фотосинтезу рослин при нечіткому описі факторів впливу та індикаторів [Текст] / Пащенко Р.Е., Марюшко М.В. // Сучасні інформаційні системи. – 2021. – том. 5, № 3. – С. 31 – 39. doi: 10.20998/2522-9052.2021.3.05.
10. Подхватилина, С.С. Зависимость урожайности сельскохозяйственных культур в республике Беларусь от влияния природных и антропогенных факторов [Текст] / Подхватилина С.С. // Бухгалтерский учет и анализ. – 2015. – №6. – С. 23 – 27.
11. Ягер, Р.Р. Нечеткие множества и теория возможностей. Последние достижения [Текст] / Ягер Р.Р. – М.: Радио связь, 1986. – 405 с.
12. Саати, Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий [Текст] / Саати Т. – М.: Радио и связь, 1993. – 314 с.
Опубліковано
2022-10-03
Як цитувати
Pashchenko R. Прогнозування рівня врожаю сільськогосподарських культур із застосуванням нечіткого опису чинників впливу та індикаторів стану посівів / R. Pashchenko, M. Mariushko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 3 (69). – С. 78-87. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2022.3.078.
Розділ
Інформаційні технології