ПРО ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ІМІТАЦІЇ ВІДПАЛУ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕЧІТКОЇ ЗАДАЧІ КОМІВОЯЖЕРА

  • V. Gavrilenko
  • K. Ivokhina
  • N. Rudoman
Ключові слова: задача комівояжера, метод імітації відпалу, алгоритм, нечіткі числа, множини рівня, формалізація часових інтервалів

Анотація

В даній статті розглянуто метод імітації відпалу для розв’язання нечіткої задачі комівояжера, яка формулюється як задача пошуку маршруту відвідування заданої кількості міст без повторень з мінімальною тривалістю пересування. Викладено зміст методу імітації відпалу, описано алгоритм формалізації методу. Наведено аксіоматику нечітких трикутних чисел. Сформульовано нечітку задачу комівояжера, у якій часові параметри пересування між містами задаються у вигляді правих нечітких чисел, величина носія в яких залежіть від різних зовнішніх умов та факторів. Наведено результати розрахунків розв’язків задачі комівояжера у чіткій та нечіткій формах з різними параметрами зрізів нечітких чисел.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій/ К.: Видавничий дім «Слово», 2006. – 816с.
2. Гребеннік І.В., Чорна О.С., Макарова Е.Е. Оптимізація лінійних функцій на множині циклічних перестановок з лінійними обмеженнями// Системи управління, навігації та зв’язку. - 2018. - №3(49). - С.67-72.
3. Rai S. and Ettam R. K. Simulation-based optimization using simulated annealing for optimal equipment selection within print production environments// Winter Simulations Conference (WSC), 2013. - Pp. 1097-1108.
4. Костенко О.М. Синтез оптимальних комбінаторних планів багатофакторного експерименту// Вiсник полтавської державної аграрної академії. – 2016. - №1-2. – С.62-71.
5. Нємцов М.В., Каук В.І. Дослідження методів оптимізації, які використовуються у компіляторах коду [Online] – International Electronic Scientific Journal “Science Online”. Available from: http://nauka-online.com/.
6. Bablu Jana and Tapan Kumar Roy. Multi-Objective Fuzzy Linear Programming and Its Application in Transportation Model // Tamsui Oxford Journal of Mathematical Sciences. – 2005. – V.21. – No.2. – P.243-268.
7. Zadeh L.A. Fuzzy sets // Inf. Contr. - 1965. - V.8. - P. 308-353.
8. Zimmermman, H. J. Application of Fuzzy Set Theory To Mathematical Programming // Information Sciences. - 1985. – 36. – P. 25-58.
Опубліковано
2022-10-03
Як цитувати
Gavrilenko V. Про застосування методу імітації відпалу для розв’язання нечіткої задачі комівояжера / V. Gavrilenko, K. Ivokhina, N. Rudoman // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 3 (69). – С. 60-63. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2022.3.060.
Розділ
Інформаційні технології