РОЗГЛЯД ВИМОГ EN ISO/IEC 17025 СТОСОВНО КАЛІБРУВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ В ЧАСТИНІ ПРОЦЕСІВ ВАЛІДАЦІЇ МЕТОДІВ КАЛІБРУВАННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

  • Serhii Voitenko
  • Oleksandr Barvinskyi
  • Olga Babych
  • Viktor Mosharenkov
Ключові слова: валідація, метод, калібрування, калібрувальна лабораторія, оцінювання, метрологічна простежуваність, діапазон вимірювання, невизначеність результатів вимірювання

Анотація

В статті розглядається однин із варіантів валідації методів калібрування засобів вимірювальної техніки калібрувальною лабораторією, наводяться обґрунтування щодо обраного підходу. Розглянуто порядок оцінювання метрологічної простежуваності, діапазону та невизначеності вимірювання, а також оброблення отриманих експериментальних даних з метою оцінювання зсуву методу калібрування. Все це сприятиме в подальшому формуванню єдиного підходу та спільного розуміння визначених процесів.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України : Постанова України від 12 черв. 2020 р. № 471. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/471-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 20.02.22).
2. ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT)
3. Коцюба А. М., Домницька В. К., Коцюба Л. Г. Валідація методик калібрування. Стандартизація сертифікація якість. 2016. № 1. С. 41-45. URL: http://tc.terminology.lp.edu.ua/ (дата звернення 20.02.2022).
4. Захаров И. П. Калибровка-17025: справ. пособ. 3-е изд., перераб. и дополн. Харьков, 2018. 80 с. URL: https://openarchive.nure.ua/bitstream/document/18974/1/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-17025_17025. pdf (дата звернення 20.02.2022).
5. ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (ІSO/ІEC 17000:2004,ІDT) вид. офіц. Київ: Держспоживстандарт України, 2008. 26 с. URL: https: //quality.nuph.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/04/dstu_iso_iec_17000_2007.pdf (дата звернення 20.02.2022).
6. JCGM 200:2012. Міжнародний словник з метрології. Основні й загальні поняття та пов’язані з ними терміни (VIM). Вид. 3-тє. Київ: Мінекономрозвитку України, 2017. 69 с. URL: https://www.oiml.org/en/publications/other-languagetranslations/ukrainian/v001-ua13.pdf (дата звернення 20.02.2022).
7. Про метрологію та метрологічну діяльність: Закон України від 15 січ. 2015 р. № 124-VIII. URL:https://metinvestholding.com/Content/CmsFile/ua/assets__ZU-Pro-metrologiyu-ta-metrologichnu-diyalnist.pdf (дата звернення 20.02.2022).
8. Академічний тлумачний словник української мови: в 11 томах. – Том 1, 1970. – Стор. 13.
9. Єременко В. С., Мокійчук В. М., Рамазанова-Стьопкіна О. А., Редько О. О. Національні особливості калібрування. Український метрологічний журнал. 2017. № 4. С. 12-18. URL: https://openarchive.nure.ua/bitstream/document/7767/1/%D0%A3%D0%9C%D0%96%204-2017.pdf (дата звернення 20.02.2022).
10. EUROLAB. Selection, verification and validation of methods. Springer: web site. URL:https://link.springer.com/article/10.1007/s11831-020-09473-7 (accessed: 20.02.2022).
11. ЗД-08.00.09 Політика НААУ щодо простежуваності вимірювання, що проводять органи з оцінки відповідності відповідно до заявленої сфери акредитації. Національне агентство з акредитації України. веб-сайт. URL:https://naau.org.ua/polityka-naau-shhodo-prostezhuvanosti-vymiryuvannya-shho-provodyat-organy-z-otsinky-vidpovidnostividpovidno-do-zayavlenoyi-sfery-akredytatsiyi/ (дата звернення 20.02.2022).
12. ILAC-P10:07/2020 ILAC Policy on Metrological Traceability of Measurement Results. ILAC: web site. URL:https://ilac.org/latest_ilac_news/revised-ilac-p10-published/ (accessed: 20.02.2022).
13. ILAC-P14:09/2020 ILAC Policy for Measurement Uncertainty in Calibration. ILAC: web site. URL:https://ilac.org/latest_ilac_news/revised-ilac-p14-published/ (accessed: 20.02.2022).
14. O'ZAK.Y-13. Инструкция по определению калибровочных и измерительных возможностей калибровочной лаборатории. 2021. 16 с. URL: https://akkred.uz:8081/media/file/pdf/2021-03/0a1532ad-68d0-48f0-848b-8df6d1835de5.pdf (дата звернення 20.02.2022).
15. ДСТУ OIML G 19:2018. Роль невизначеності вимірювання під час прийняття рішень про оцінку відповідності в законодавчо регульованій метрології (OIML G 19:2017, IDT). [Чинний від 2020-20-20]. вид. офіц. Київ, 2020. URL:http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=81671 (дата звернення 20.02.2022).
16. ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2017 (EN ISO/IEC 17043:2010; ISO/IEC 17043:2010, IDT) Оцінка відповідності. Загальні вимоги до перевірки професійного рівня. [Чинний від 2018-01-01]. вид. офіц. Київ, 2018. URL:http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=72072 (дата звернення 20.02.2022).
17. The assessment of the trueness of a measurement procedure by use of a reference material. EUROLAB : web site. URL:https://dastmardi.ir/wp-content/uploads/2018/02/EUROLAB-Cook-Book-%E2%80%93-Doc-No-15-Assessment-of-thetrueness-of-a-measurement-procedure-by-the-use-of-a-reference-material_2017.pdf (accessed: 20.02.2022).
Опубліковано
2022-10-03
Як цитувати
Voitenko Serhii Розгляд вимог en iso/iec 17025 стосовно калібрувальної лабораторії в частині процесів валідації методів калібрування засобів вимірювальної техніки / Serhii Voitenko, Oleksandr Barvinskyi, Olga Babych, Viktor Mosharenkov // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 3 (69). – С. 13-17. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2022.3.013.
Розділ
Управління в складних системах