МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ПРАЦЄЗДАТНІСТЬ АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ

  • Aleksandr Serkov
  • Vitalii Breslavets
  • Juliya Breslavets
  • Igor Yakovenko
Ключові слова: апаратура зв'язку, наведений струм, електромагнітне випромінювання, напівпровідникові комплектуючі, поверхневі коливання, нестійкість коливань

Анотація

Предметом є процеси аналізу і механізми виникнення оборотних і необоротних відмов напівпровідникових комплектуючих апаратури зв'язку, зумовлених впливом струмів і напруг, наведених зовнішнім електромагнітним випромінюванням, на працездатність електрорадіовиробів. Метою є модель виникнення оборотних відмов напівпровідникових комплектуючих електрорадіовиробів, які обумовлені взаємодією наведених токів з електростатичними коливаннями напівпровідникової сверхрешітки. Методами, що використовуються є визначення спектру власних коливань системи: наведені електромагнітним випромінюванням струми - власні коливання комплектуючих радіовиробу, визначені методом теорії малих обурень. Отримані наступні результати: Отримано розрахункові співвідношення, що пов'язують величину інкременту нестійкостей (критерій оборотних відмов) з величиною наведених струмів та параметрами шаруватих структур: концентрацією вільних носіїв, діелектричною проникністю, розмірами структури. Визначено параметри стороннього імпульсного електромагнітного поля, наведених струмів та робочих характеристик напівпровідникових приладів, в рамках яких спостерігається режим посилення власних коливань напівпровідникової структури. Визначено механізми появи оборотних відмов виробів напівпровідникових комплектуючих радіовиробів за умов впливу сторонніх імпульсних електромагнітних полів. Встановлено, що наявність наведеного зовнішнім випромінюванням струму призводить до встановлення режиму посилення власних коливань напівпровідникових комплектуючих радіовиробу (зворотним відмовам). Висновок. Порівняльний аналіз, отриманих у роботі розрахункових даних може бути використаний при виготовленні радіовиробів, що працюють у міліметровому та субміліметровому діапазоні (підсилювачів, генераторів та перетворювачів частоти). Оцінки режимів посилення (генерації) коливань напівпровідникових приладів, що спотворюють їх робочі характеристики залежно від параметрів зовнішнього електромагнітного впливу, дозволяє визначати можливості електромагнітної сумісності апаратури зв'язку НВЧ-діапазону.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Білецький Н.Н., Світличний В.М., Халамейда Д.Д., Яковенко В.М. Електромагнітні явища НВЧ – діапазону в неоднорідних напівпровідникових структурах. – Київ.: Наукова думка. – 1991.– 216 с.
2. Зі C. Фізика напівпровідникових приладів. – М. : Мир. – 1984. – 456 с.
3. Михайлов М.И., Разумов Л.Д., Соколов С.А. Електромагнітні впливи на споруди зв'язку. – М. :Радіо та зв’язок. – 1979. – 225 с.
4. Стил М., Вюраль Б. Взаємодія хвиль у плазмі твердого тіла. – М. ; Атоміздат – 1973. – 312 с.
5. Мирова Л.О., Чепиженко А.З. Забезпечення стійкості апаратури зв'язку до іонізуючих електромагнітних випромінювань. - М.: Радіо та зв’язок, 1988 , 235 с
6. Кравченко В.І., Яковенко В.М., Яковенко І.В., Лосєв Ф.В. Вплив стороннього електромагнітного випромінювання на хвилеводні характеристики напівпровідникових комплектуючих електрорадіовиробів // Вісник НТУ”ХПИ" – 2009. - № 11. – С.62 – 69.
7. Кравченко В.І., Яковенко І.В., Лосєв Ф.В. Порушення електромагнітних коливань у 2-D електронних структурах струмами, наведеними зовнішнім випромінюванням // Вісник НТУ”ХПИ" – 2012. - № 21. – С.154 – 161.
8. Кравченко В.І., Яковенко І.В., Лосєв Ф.В. Генерація електромагнітних коливань напівпровідникової структури в умовах стороннього електромагнітного впливу // Вісник НТУ”ХПИ" –2012. - № 21. – С.161–169.
9. Кравченко В.І., Яковенко І.В., Лосєв Ф.В. Вплив потоку заряджених частинок, наведеного зовнішнім електромагнітним випромінюванням на хвилеводні характеристики напівпровідникових комплектуючих електрорадіовиробів // Вісник НТУ”ХПИ" – 2013. - № 27. – С.83–89.
10. Кравченко В.І., Яковенко І.В., Лосєв Ф.В. Згасання поверхневих коливань напівпровідникових структур електрора-діовиробів в умовах впливу стороннього електромагнітного випромінювання // Вісник НТУ”ХПИ" – 2013. - № 27. – С.96–103
11. Кравченко В.І., Яковенко І.В., Лосєв Ф.В. Кінетичні механізми взаємодії поверхневих коливань з електронами провідності напівпровідникових структур за умов впливу стороннього електромагнітного випромінювання // Вісник НТУ”ХПИ" – 2013. - № 27. – С.103–111.
Опубліковано
2022-06-07
Як цитувати
Serkov Aleksandr Механізми впливу зовнішнього електромагнітного випромінювання на працєздатність апаратури зв’язку / Aleksandr Serkov, Vitalii Breslavets, Juliya Breslavets, Igor Yakovenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 2 (68). – С. 129-133. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2022.2.129.
Розділ
Зв’язок, телекомунікації та радіотехніка