ЗАСТОСУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ РЯТУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВИЖИВАННЯ ЕКІПАЖУ І ПАСАЖИРІВ ПІСЛЯ ПОКИДАННЯ СУДНА

  • N. Urum
  • V. Ivanenko
  • V. Fedunov
  • O. Bazhak
Ключові слова: індивідуальний рятувальний засіб, виживання, гідрокостюм, захисний костюм, рятувальне коло, рятувальний жилет

Анотація

Розглянуто реалізацію відповідних способів та прийомів для підтримки безпечних умов виживання людини у водному середовищі, підготовку до дій у різних аварійних ситуаціях з використанням індивідуальних рятувальних засобів (рятувальні кола, рятувальні жилети, гідрокостюми та теплозахисні засоби, рятувальні мережі та трали) згідно Міжнародному Кодексу з рятувальних засобів (Кодекс ЛСА) викладені загальні вимоги щодо суднових рятувальних засобів, які стосуються виготовлення, встановлення та оснащення суднових рятувальних засобів, підготовлені на базі положень частини 3 глави III «Рятувальні засоби та пристрої» Конвенції SOLAS-74. Сприятливий результат виживання багато в чому залежить від його психофізіолгічних та фізичних якостей, міцних знань основ безпеки життєдіяльності, виживання та інших факторів. При короткочасній загрозі людина діє на чуттєвому рівні, про якусь волю до життя в таких випадках годі й говорити. В умовах автономного довготривалого виживання настає критичний момент, коли безглуздість подальшого опору пригнічують волю. Бажання вижити має бути усвідомленим, цілеспрямованим і має диктуватися як інстинктом, а й усвідомленою необхідністю. Моральна готовність до аварійної ситуації на морі, насамперед, передбачає знання прийомів та засобів самопорятунку. Необхідно знати, як правильно використовувати наявні індивідуальні та колективні рятувальні засоби. Невмілі дії при використанні рятувальних засобів нерідко призводять до їхнього руйнування або малоефективного використання. Часто під час аварій на воді рятувальники виявляють загиблих. Виною тому є неправильне використання рятувальних засобів. Саме тому на суднах створюютьс я всі необхідні умови для розгортання індивідуальних та колективних рятувальних засобів. Також, приділяється особлива увага навчанню екіпажу грамотно застосовувати це обладнання.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Актуальные проблемы здравоохранения на морском транспорте: материалы научно-практической конференции / под ред. О.Н. Сорокина, В.А. Капцова, С.Д. Кривули. М.: ВНИИЖГ, 2009.
2. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Атлас добровольного спасателя. Первая медицинская помощь на месте происшествия: учебное пособие. М.: ACT и Астрель, 2014.
3. Бубнов В.Г. Основы медицинских знаний: учебно-практическое пособие. М.: ACT; Астрель, 2012.
4. Колегаев М.А., Иванов Б.Н., Басанец Н.Г. Безопасность жизнедеятельности и выживание на море. Одесса: НУ ОМА, 2008.
5. Кукин П.П., Лапин В.Л., Пономарев Н.Л. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда: учебное пособие. М.: Высш. шк., 2011.
6. Мендельсон Э.Л. Официальная терминология трудовых отношений и безопасности труда: словарь-справочник. М.: Безопасность труда и жизни, 2005.
7. Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуации с опасными грузами при перевозке водным транспортом. М.: Транспорт, 2004.
8. Здравоохранение на транспорте и в транспортном строительстве. / В.М. Сибилев, О.Н. Сорокин, А.А. Прохоров, В.А. Кудрин. М.: Транспорт, 2012.
9. Фесенко В.А. Пожарная безопасность на водном транспорте: учебное пособие. Новосибирск: СГУПС, 2013.
10. Клочкова Е.А. Охрана труда на морском транспорте: учебник. М.: Маршрут, 2014.
11. Консолидированный текст конвенции COJIAC-74/83. C.-Петербург: ЦНИИМФ, 1993. 757 с.
12. Международная конвенция по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты 1978 года (ПДМНВ-78), измененная Конференцией 1995г. СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 1991. 551 с.
13. Кузьмин С.А. Обеспечение выживания мореплавателей в чрезвычайных ситуациях на море. Калининград: БГА РФ, 1998. 150 с.
14. Подготовка курсантов к действиям в экстремальных ситуациях на море. / С.А. Кузьмин, А.В. Белов, С.П. Соловьев, В.Г. Гурьев. Калининград: БГА РФ, 2009. 91 с.
15. Жуков Е.И. Судовые спасательные средства. М.: Транспорт, 2004. 196 с.
16. Дидык А.Д. Управление судном и его техническая эксплуатация. М.: Транспорт, 1990. 216 с.
17. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (СОЛАС74). Одесса: Изд. Центр «Студия» Негоциант», 2004.
18. Международная конвенция по поиску и спасанию на море, 1979 (SAR). Одесса: Астропринт, 1998.
19. Международная конвенция и кодекс о подготовке и дипломированию моряков и несению вахты ПДНВ-78/95. Одесса: Изд. Центр «Студия» Негоциант», 2005.
20. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78). Одесса: Изд. Центр «Студия» Негоциант», 2005.
21. Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предупреждению загрязнений – МКУБ (гл. IХ СОЛАС-74) ISM CODE. Одесса: Изд. Центр «Студия» Негоциант», 2005.
22. Международное руководство по судовой медицине. Женева: ВОЗ, 1992.
23. Позолотин Л.А., Торский В.Г. Международные конвенции, кодексы, рекомендации ИМО и МОТ. Одесса: Астропринт, 1998.
24. Пожарная безопасность на судах / пер. с англ. Т.Г. Селецкой и М.Г. Ставицкого. М.: МУПК, 1998.
25. Топалов В.П., Торский В.Г. Уроки морских аварий. Одесса: Астропринт, 2004.
26. Правила классификации и постройки морских судов. Российский Регистр. С.-Пб.: Транспорт, 1995.
27. Правила морской перевозки опасных грузов. М.: Мортехинформреклама, 1990.
28. Коваленко А. А., Кучук Г. А. Методи синтезу інформаційної та технічної структур системи управління об’єктом критичного застосування. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, № 1. С. 22–27. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.1.04
29. Yaloveha V., Hlavcheva D., Podorozhniak A. Usage of convolutional neural network for multispectral image processing applied to the problem of detecting fire hazardous forest areas. Сучасні інформаційні системи. 2019. Т. 3, № 1. С. 116–120. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.1.19
30. Кучук Н. Г. Метод зменшення часу доступу до слабкоструктурованих даних / Н. Г. Кучук, В. Ю. Мерлак, В. В. Скородєлов // Сучасні інформаційні системи = Advanced Information Systems. – 2020. – Т. 4, № 1. – С. 97-102. doi: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2020.1.14
31. Nechausov A., Mamusuĉ I., Kuchuk N. Synthesis of the air pollution level control system on the basis of hyperconvergent infrastructures. Сучасні інформаційні системи. 2017. Т. 1, № 2. С. 21 – 26. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2017.2.04
32. Кучук Н.Г., Гавриленко С.Ю., Лукова-Чуйко Н.В., Собчук В.В. Перерозподіл інформаційних потоків у гіперконвенгертній системі / С.Ю. Гавриленко. Сучасні інформаційні системи. 2019. Т. 3, № 2. С. 116-121. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.2.20.
33. Зиков І. С., Кучук Н. Г., Шматков С. І. Синтез архітектури комп'ютерної системи управління транзакціями elearning. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, № 3. С. 60–66. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.3.10.
34. Donets V., Kuchuk N., Shmatkov S. Development of software of e-learning information system synthesis modeling process. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, № 2. С. 117–121. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.2.20.
35. Степаненко А.Г., Трубачев Ю.В. Офицер по охране судна : уч. пособие / под общ. ред. Пипченко А.Н. Одесса: Морской тренажерный центр, 2005.
36. Типовой курс ИМО – 1.11. МАРПОЛ – 73/78. 2003.
37. Типовой курс ИМО – 1.13. Несчастные случаи, касающиеся здоровья. Основы подготовки. 2003.
38. Типовой курс ИМО – 1.14. Несчастные случаи. Первая помощь. 2003.
39. Типовой курс ИМО – 1.15. Медицинский уход. 2003.
40. Типовой курс ИМО – 1.19. Личное выживание. 2003.
41. Типовой курс ИМО – 1.20. Основы противопожарной подготовки. 2003.
42. Типовой курс ИМО – 2.03. Расширенная программа подготовки по борьбе с пожарам. 2003.
43. Управление борьбой с пожарами на судах : учебное пособие. Одесса: ОГМА-ЦПАП, 1997.
Опубліковано
2022-04-01
Як цитувати
Urum N. Застосування індивідуальних рятувальних засобів для виживання екіпажу і пасажирів після покидання судна / N. Urum, V. Ivanenko, V. Fedunov, O. Bazhak // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 1 (67). – С. 130-135. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2022.1.130.