ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПОБУДОВИ КАРТОГРАФІЧНИХ МОДЕЛЕЙ НЕБЕЗПЕЧНИХ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ЯВИЩ

  • S. Andreev
  • S. Horelyk
  • A. Nechausov
  • D. Saul-Hoze
Ключові слова: небезпечні метеорологічні явища (НМЯ), картографічна модель, кліматичні зміни, дані ДЗЗ

Анотація

Предметом дослідження є розроблення структури регіональної ГІС моніторингу небезпечних метеоро логічних явищ та побудова картографічних моделей небезпечних метеорологічних явищ з використанням даних дистанційного зондування Землі та інших просторових і непросторових даних. Об'єктом дослідження є методи застосування геоінформаційних технологій для побудови картографічних моделей небезпечних метеорологічних явищ. Метою роботи є підвищення ефективності візуалізації даних небезпечних метеорологічних явищ для підтримки прийняття управлінських рішень з пом'якшення й нейтралізації наслідків несприятливих кліматичних умов і їх дії на суспільство. Висновки: Проведено аналіз та визначена класифікація картографічних моделей небезпечних метеорологі чних явищ. Розроблено структуру регіональної ГІС моніторингу небезпечних метеорологічних явищ. Розроблені кар тографічні моделі небезпечних метеорологічних явищ за даними ДЗЗ, які підвищують інформативність метеорологіч них даних задля підтримки прийняття управлінських рішень щодо реагування на несприятливі кліматичні процеси та їх наслідки. Побудовані карти небезпечних метеорологічних явищ на прикладі урагану «Ірма» на основі даних ДЗЗ.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Андрєєв С. М., Жилін В. А., Волотовська Д.О. Розробка методики визначення типів хмарності для замовлення оптимального часового періоду космічної зйомки. Сучасні інформаційні системи. 2018. Том 2, № 2. С. 110–116. DOI:https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.2.19.
2. Андрєєв С. М., Нечаусов А.С. Алгоритм автоматизованого визначення класу стабільності атмосфери для поточних метеоумов. Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (48). – С. 105-110. – DOI: https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.2.105.
3. Берлянт А.М., Востокова А.В., Кравцова В.И. и др. Картоведение. Москва: Аспект Пресс, 2003. 477 с.
4. Воронина Л.В. Экологический аспект опасных погодных явлений. Иитерэкспо. 2010. Т.4. Ч.2. С. 75– 79.
5. Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета». URL: http://planet.rssi.ru/index1.html.
6. Невидимова О.Г., Янкович Е.П. Использование ГИС-технологий в региональном анализе природно-климатических опасностей. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2009. Т.17. №12. C. 305–309.
7. Пьянков С.В., Шихов А.Н. Опасные гидрометеорологические явления: режим, мониторинг, прогноз. Пермь, 2014. 296 с.
8. Лагутин А.А., Шмаков И.А., Никулин Ю.А. Специализированная ГИС опер. мониторинга окружающей среды территории и прогнозирования источников природных ЧС. Вычислительные технологии. 2007. Вып. 3, т. 12. С. 54-64.
9. Butenko O., Horelik S., Krasovska I., Zakharchuk, Y. Сomplex space monitoring data analysis to determine environmental trends of Poland-Ukraine border areas. Architecture Civil Engineering Environment, 2020. DOI: 10.21307/ACEE-2020-016
10. Danshyna S. Yu., Nechausov A. S. Solution of the problem of placing medical facilities in city development projects. Radio Electronics, Computer Science, Control. No 3(54) 2020. P. 138-149. DOI: https://doi.org/10.15588/1607-3274-2020-3-13
11. Салищев К.А. Картоведение. Москва: МГУ, 1990. 400 с.
12. Сваткова Т.Г. Атласная картография. Москва: Аспект Пресс, 2002. 203 с.
13. EM-DAT – The Int. Disaster Database, Centre for Research on the Epid. of Disasters – CRED. URL: http://www.emdat.be.
14. European Environment Agency. URL: http://www.eea.europa.eu.
15. European Severe Weather Database. URL: http://essl.org/cgi-bin/eswd/eswd.cgi.
16. Butenko, O., Horelik, S., Zynyuk, O. Geospatial data processing characteristics for environmental monitoring tasks. Architecture Civil Engineering Environment, 2020. DOI: https://doi.org/10.21307/ACEE-2020-008
17. Gilles André Natural hazard mapping across the world. A comparative study between a social approach and an economic approach to vulnerability. Environment, Nature, Paysage, 2012. URL: http://cybergeo.revues.org/25297.
18. Interior Geospatial Emergency Management System (IGEMS). URL: http://igems.doi.gov.
19. Mapping the impacts of natural hazards and technological accidents in Europe An overview of the last decade, EEA, Copenhagen, 2010 Environmental issue report №13/2010. 146 p.
20. Mapping the impacts of recent natural disasters and technological accidents in Europe, EEA, Copenhagen, 2003 Environmental issue report №35. 54 p.
21. Maps: US Natural Disaster Risk, Population Density and Nuclear Facilities. [Электронный ресурс] URL:http://www.crisishq.com/why-prepare/us-natural-disaster-map.
Опубліковано
2022-04-01
Як цитувати
Andreev S. Застосування геоінформаційних технологій для побудови картографічних моделей небезпечних метеорологічних явищ / S. Andreev, S. Horelyk, A. Nechausov, D. Saul-Hoze // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 1 (67). – С. 4-12. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2022.1.004.