ОПТИМІЗАЦІЯ МЕРЕЖНОГО АЛГОРИТМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ ПІДВИЩЕНОЇ ЖИВУЧОСТІ НА МОБІЛЬНІЙ ПЛАТФОРМІ НА ЕТАПІ ЇХ ПРОЕКТУВАННЯ

  • Vitalii Tkaдhov
  • Andriy Kovalenko
  • Tetiana Fesenko
Ключові слова: живучість, комп’ютерна мережа на мобільній платформі, оптимізація, критерій

Анотація

В статті розглянуто особливості вибору мережного алгоритму та сформульовано задачу його оптимізації при проектуванні комп’ютерної мережі на мобільній платформі шляхом розробки критерію живучості зазначеного класу комп’ютерних мереж. Метою статті є розробка критерію живучості комп’ютерної мережі на мобільній платформі для подальшого його використання при проектуванні зазначеного класу мереж з метою забезпечення належного рівня живучості мережі. Отримані результати дозволяють продовжити розвиток методики оцінки живучості комп’ютерних мереж на мобільній платформі в умовах деструктивного зовнішнього впливу за необхідності перебудови її топології; вирішувати оптимізаційні задачі мережного алгоритму функціонування комп’ютерних мереж на мобільній платформі на етапі їх синтезу. Дослідження дозволяють зробити висновки, що запропонований критерій може бути використаний на етапах проектування живучості комп’ютерних мереж на мобільній платформі, які характеризуються підвищеною живучістю та функціонують в умовах постійної перебудови схем маршрутизації даних, у тому числі за рахунок перебудови топології. Сформульовано напрями подальшої роботи, зокрема в частині проведення дослідження щодо введення в комп’ютерні мережі на мобільній платформі структурну збитковість з визначенням вузлів, які під час виконання мережею основної функції, стають уразливими, тобто захист яких необхідно підвищувати

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Srivastava A., Prakash J. Future FANET with application and enabling techniques: Anatomization and sustainability issues // Computer Science Review. – 2021. – Т. 39. – С. 100359.
2. Chriki A. FANET: Communication, mobility models and security issues // Computer Networks. – 2019. – Т. 163, 106877.
3. Orozco-Lugo A. G. et al. Monitoring of water quality in a shrimp farm using a FANET // Internet of Things. – 2020. – С. 100170.
4. Khan I. U. et al. Smart IoT control-based nature inspired energy efficient routing protocol for flying ad hoc network (FANET) //IEEE Access. – 2020. – Т. 8. – С. 56371-56378.
5. Churyumov, G., Tokarev, V., Tkachov, V., & Partyka, S. (2018, August). Scenario of interaction of the mobile technical objects in the process of transmission of data streams in conditions of impacting the powerful electromagnetic field. In 2018 IEEE second international conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP) (pp. 183-186). IEEE.
6. Створення науково-методичних основ забезпечення живучості мережевих систем обміну інформацією в умовах зовнішнього впливу потужного НВЧ-випромінення [Текст]: вик. НДР (заключний звіт) / Харківський національний університет радіоелектроніки; керівн. Чурюмов Г.І., вик. Токарєв В.В., Ткачов В.М. – Х.: 2018. – No держреєстрації 018U000832.
7. А.Г. Додонов, Д.В. Ландэ. Живучесть информационных систем. – К.: Наук. думка, 2011. – 256 с.
8. Распределенная архитектура как средство повышения надежности и живучести бортовых информационно-управляющих систем / Н. П. Бородавка, Б. В. Остроумов, Н. Ф. Сидоренко, В. В. Тарасенко, В. С. Харченко, С. Я. Яценко // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. – 2012. – No 6 (58). – С. 139–147
9. Метод забезпечення живучості високомобільної комп'ютерної мережі / В. М. Ткачов [та ін.] // Сучасні інформаційні системи = Advanced Information Systems. – 2021. – Т. 5, No 2. – С. 159-165.
10. Bondarenko L. A. et al. Оценка живучести иерархических телекоммуникационных сетей военного назначения // Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence. – 2018. – Т. 31. – No. 1. – С. 61-67.
11. Кусакина М. С., Нетес В. А. Проблемы обеспечения надежности программно-конфигурируемых сетей // Телекоммуникации и информационные технологии. – 2019. – Т. 6. – No. 1. – С. 39-43.
12. Ross K. W. Multiservice loss models for broadband telecommunication networks. – Springer Science & Business Media, 2012.
13. Проектирование и эксплуатация сетей передачи дискретных сообщений / [ Архипов М. Н., Захаров Г. П., Малиновский С. Т., Яновский Г. Г.]. – М.: Радио и связь, 1988. – 360 с.
14. Tokariev V. Implementation of combined method in constructing a trajectory for structure reconfiguration of a computer system with reconstructible structure and programmable logic // Selected Papers of the XIX Int. Scientific and Practical Conf." Information Technologies and Security"(ITS 2019), Ukraine. – 2019. – С. 71-81.
Опубліковано
2021-09-03
Як цитувати
TkaдhovVitalii Оптимізація мережного алгоритму функціонування комп’ютерних мереж підвищеної живучості на мобільній платформі на етапі їх проектування / TkaдhovVitalii, Andriy Kovalenko, Tetiana Fesenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 3 (65). – С. 143-147. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2021.3.143.