ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЕКРАНІВ У КОМПЛЕКСІ ЗАХОДІВ З НОРМАЛІЗАЦІЇ РІВНІВ ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ СЕРЕДОВИЩА

  • O. Panova
Ключові слова: фізичні фактори, електромагнітне поле, акустичний шум, екранування, аероіони

Анотація

Найбільш ефективним засобом зниження рівнів електричних, магнітних та електромагнітних полів широкого частотного діапазону у виробничих та побутових умовах є їх екранування. Але у реальних умовах потребують корекції і інші фізичні фактори. Показано, що найбільш критичними з них є акустичний шум та аероіонний склад повітря. Це обумовлює необхідність здійснювати нормалізацію фізичних факторів на комплексній основі. Застосування у якості матриці для електромагнітного екрана пінолатексу і наповнювача з залізорудного концентрату дозволяє знизити рівні електромагнітних полів і акустичного шуму до нормативних значень. Навіть, для частотних смуг 31,5 Гц та 63 Гц за товщини екрана 10 мм індекси зниження шуму складають 15-20 дБ. Для частот 6-8 кГц цей показник складає 40-45 дБ, що прийнято для більшості виробничих умов. При цьому коефіцієнти екранування магнітних полів промислової частоти та електромагнітних полів ультрависоких частот відповідають нормативним вимогам. Показано, що головним фактором деіонізації повітря є електростатичні заряди, які накопичуються на полімерних повітрях, яке до того ж є причиною спрямованого руху дрібнодисперсного пилу. Перевагою латексу є відсутність електризації поверхні, що дозволяє застосувати його для облицювання поверхонь великих площ. При цьому він має пружні модулі, близькі за значеннями до модулів матеріалів, які традиційно застосовуються для шумопоглинання. Найефективнішим методом нормалізації та підтримання на нормативному рівні концентрацій аероіонів обох полярностей є застосування пристроїв штучної іонізації повітря. Для рівномірного розподілу аероіонів у об’ємі приміщень застосовують розсіюючі екрани. Перевагою екранів з латексу є відсутність часткового поглинання іонів під час розсіювань. Запропонований підхід з нормалізації рівнів електромагнітних полів акустичного шуму та концентрацій аероіонів, разом із застосуванням систем клімат-контролю дозволяє підтримувати на нормативному рівні увесь комплекс фізичних факторів виробничого середовища. Це найбільш актуально для приміщень об’єктів критичної інфраструктури (головних щитів керування, диспетчерських тощо)

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Рябов Ю. Г., Гуров И. Б. Способ оценки электромагнитной безопасности. Патент на изобретение No 2398246 от 27.08.2010 г. (Ru). ДСТУ IES/ISO31010:2013. Керування ризиком. Методи загального оцінювання.
2. Panova O.P., Krasnianskyi G. Iu., Aznaurian I. O. Evaluation of electromagnetic radiation shielding characteristics of facing building materials. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2021. Vol. 1164. 012057. DOI 10.1088/1757-899X/1164/1/012057
3. Зинкин В.Н., Богомолов А.В., Ахметзянов И.М., Шешегов П.М. Авиационный шум: специфические особенности биологического действия и защиты. 2012. Авиакосмическая и экологическая медицина. Т. 46. No 2. С. 9-16.
4. Биковський А.І., Громов М.Д., В.О. Шандра та ін. Методи та акустичні засоби віброшумозахисту на транспорті та будівництві. 2010. Наук.техн.зб.: Комунальне господарство міст. Вип .91. С. 150-155.
5. Панова О. В. Захист працюючих від впливу електромагнітних полів екрануванням: дис. ... канд. техн. наук: 05.26.01. Панова Олена Василівна. Київ. 2014. 151 с.
6. Боганик А.Г. Эффективные конструкции для дополнительной звукоизоляции помещений. 2004. Строительные материалы. No 10. С. 18—19.
7. Старцева О.В., Овсянников С.Н. 2012. Исследование звукоизоляции однослойных и двухслойных перегородок. Жилищное строительство. No 6. С. 43—46.
8. Glyva V., Lyashok J., Matvieieva I., Frolov V., Levchenko L., Tykhenko O., Panova O., Khodakovskyy O., Khalmuradov B., Nikolaiev K. 2018. Development and investigation of protective properties of the electromagnetic and soundproofing screen. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Iss. 6/5(96). P. 54–61. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.150778.
9. Касаткіна Н.В., Левченко Л.О., Панова О.В., Тихенко О.М., Ченчевой В.В. Оптимізація параметрів екранування електромагнітних полів різнорідних джерел у виробничих будівлях. 2020. ВІСТІ Донецького гірничого інституту No1 (46). С.181-188. ISSN 1999-981X. https://doi.org/10.31474/1999-981x-2020-1-181-188
10. Левашова Ю.С., Коваленко А.В., Косенко Н.А. Наслідки підвищеної чи зниженої іонізації повітря в робочому просторі приміщень. 2018. Науковий вісник будівництва. Х.: ХНУБА. ХОТВ, АБУ. Вип.3(93). С. 253
11. Латышенко К.П.. Исследование електрофизических характеристик латексов, латексных пен и промышленной воды. 2006. Вестник ТГТУ.Т12.No2А. С.339-343.
12. Патент 147191, Україна МПК (2020.01), G12В 17/00 (2006.01), Н05К 9/00. Спосіб виготовлення композиційного матеріалу для екранування іонізуючих та неіонізуючих електромагнітних випромінювань. Бурдейна Н.Б., Глива В.А., Касаткіна Н.В., Панова О.В., Осадчий Б.М., Халмурадов Б.Д.. Володілець: Бурдейна Н.Б., Глива В.А., Касаткі- на Н.В., Панова О.В., Осадчий Б.М., Халмурадов Б.Д.. No u 2020 06476; заявл. 07.10.2020; опубл. 22.04.2021, Бюл. No 16.
Опубліковано
2021-09-03
Як цитувати
Panova O. Застосування електромагнітних екранів у комплексі заходів з нормалізації рівнів фізичних факторів середовища / O. Panova // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 3 (65). – С. 126-129. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2021.3.126.

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)