ВИБІР МАТЕРІАЛУ ТАРИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ МІКРОФІЛЬМІВ МЕТОДОМ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ

  • Oleksandr Piskachov
  • Iryna Piskachova
  • Vyacheslav Tkachenko
Ключові слова: тара, матеріал, мікрофільм, метал, картон, пластмаса, зберігання, ієрархія, метод, критерій

Анотація

Зберігання мікрофільмів та їх використання мають важливе значення для заощадження інформації: найважливіших технічних, будівельних, історичних, культурних та інших даних. На стан документів негативно впливають режими зберігання, фактори, які діють за межами допустимих умов («оцтовий синдром», біологічна вразливість, «нітратний синдром» та інші), які можуть викликати прискорення їх старіння і передчасне руйнування та загрожують істотним скороченням термінів зберігання архівних документів. У статті використані результати аналізу особливостей, порядку організації заощадження мікрофільмів як архівних документів і причин повної і часткової втрати інформації на них. Результати довгострокового заощадження архівних документів залежать не тільки від режиму зберігання, а й матеріалів з яких зроблена тара. Як матеріали для тари розглядаються пластмаси, метали, картон. Для вирішення актуальної задачі визначення пріоритетності використання різних матеріалів для виготовлення тари для зберігання мікрофільмів показана можливість використання методу аналізу ієрархій. Цей метод відноситься до класу критеріальних і дозволяє більш об’єктивно проводити експертну оцінку. Для оцінки обрані такі критерії: антигрибкові властивості, механічні характеристики і пожежобезпечність, захист від оцтовог о синдрому, вага, вартість коробок.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Створення страхового фонду документації одна із складових національної безпеки держави / М.О. Гриценко; О.І. Полонський; О.І. Піскачов // СФД (Страховий фонд документації) : наук.- вироб. журн. -2013. – No1(14), С. 40-47.
2. Проблемні питання щодо довгострокового зберігання кіно- і фотодокументів / Тімров О. О., Виноградова О. Є // СФД (Страховий фонд документації) : наук. - вироб. журн., 2020, с. 43-54.
3. Брахман, Т. Многокритериальность и выбор альтернативы в технике. М.: Радио и связь, 1984, 287 с.
4. Саати, Т., Кернс, К. Аналитическое планирование. Организация систем. М.: Радио и связь, 1991, 224 с.
5. Саати, Т. Л. Об измерении неосязаемого. Подход к относительным измерениям на основе главного собственного вектора матрицы парных сравнений // Журнал "Cloud Of Science". 2015. Т. 2. No 1. С. 35.
6. Саати, Т. Л. Относительное измерение и его обобщение в принятии решений. Почему парные сравнения являются ключевыми в математике для измерения неосязаемых факторов // Журнал "Cloud Of Science". 2016. Т. 3. No 2. C. 171- 262.
7. Боровский, А. С., Тарасов, А. Д. Интегрированный подход к разработке общей математической модели функционирования систем физической защиты объектов // Вестник ВГУ, серия: системный анализ и информационные техноло- гии, 2011, No 1, С. 50-59.
Опубліковано
2021-09-03
Як цитувати
Piskachov Oleksandr Вибір матеріалу тари для зберігання мікрофільмів методом аналізу ієрархій / Oleksandr Piskachov, Iryna Piskachova, Vyacheslav Tkachenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 3 (65). – С. 99-102. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2021.3.099.
Розділ
Інформаційні технології