ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ НАДВОДНОЇ ОБСТАНОВКИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ СУДНОВОДІННЯ

  • Hanna Shapiro
  • Oleksandr Aroslankin
  • Yevgen Postnikov
Ключові слова: безпеки плавання, інформаційні моделі, навігація, судноводіння, управління рухом

Анотація

В статті доведено, що одним з перспективних напрямків підвищення ефективності вирішення названих завдань є впровадження інтелектуальних інформаційних технологій в процеси інформаційного забезпечення прийняття рішень судноводієм. Основою інформаційного забезпечення – є побудова інформаційних моделей надводної обстановки, що здатні підвищити оперативність та правильність прийняття рішень судноводієм за рахунок збільшення обсягів та різнорідності інформації, яка обробляється. Незважаючи на значне оснащення сучасних суден технічними засобами навігації та управління рухом, слабким місцем залишається “людський” фактор. Передача функцій судноводія штучному інтелекту у складі сучасних автоматизованих систем не доцільна, оскільки галузь штучного інтелекту тільки розвивається, а інтелект досвідченої людини здатен на сьогоднішній день вирішувати більш складні завдання. Штучний інтелект доцільно використовувати в якості систем підтримки прийняття рішення. Доцільним є формування інформаційної моделі автоматизованої системи управління судноводінням у вигляді доповненої реальності та занурювати судноводія у таку доповнену реальність. Побудова нових інформаційних моделей з елементами доповненої реальності підвищить ситуаційну обізнаність судноводія у надводній обстановці, оперативність прийняття рішення та повноту врахування факторів

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Контейнеровоз заблокував Суецький канал. Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/03/29/672385/ (Дата звернення: 31.05.21).
2. Astrein V. Determination of ships passing strategy by the use of a conflict function / V. Astrein // Eurasian Union of Scientists. – 2015. – No 12(21). – С. 1-3.
3. Шерстюк В.Г. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений по управлению судном в условиях неполной и противоречивой информации / В.Г. Шерстюк, А.П. Бень // Судовождение. – 2007. – No 14. – С. 141-144.
4. Вагущенко Л.Л. Поддержка решений по расхождению с судами / Л.Л. Вагущенко, А.Л. Вагущенко. – Одесса : Феникс, 2010. – 229 с.
5. Мальцев А.С. Интеллектуальные гибридные системы поддержки принятия решений при расхождении судов / А.С. Мальцев // Судовождение : сб. научн. трудов ОНМА. Вып. 11. – Одесса : ИздатИнформ, 2006. – С. 74-86.
6. Астреин В.В. Основы интеллектуальных систем предупреждения столкновений судов: монография / В.В. Астреин. – Saarbrucken: Lambert Academic Publishing, 2014. – 109 с.
7. Международные правила предупреждения столкновений судов в море 1972 (МППСС-72) [Електронний ресурс]. – М.: РКонсульт, 2004. – 80 с. – Режим доступу: http://www.mppss.ru/rules/ (Дата звернення: 31.05.21).
8. SOLAS: Consolidated text of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, and its Protocol of 1988: articles, annexes and certificates: IMO: 2004 edition [Електронний ресурс]. – London.: IMO publication, 2005. – P. 565. – Режим дост упу: http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Safety-of-Life-at-Sea-(SOLAS),-1974.aspx. (Дата звернення: 31.05.21).
9. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход. Москва : Вильямс, 2006. 1408 с.
10. Фин В.К. Об интеллектуальном анализе данных // Новости Искусственного интеллекта, 2004. - No 3 - C. 98-103.
11. Амелин К.С., Баклановский М.В., Граничин О.Н. и др. Адаптивная мультиагентная операционная система реального времени // Стохастическая оптимизация в информатике, 2013. - Т. 9. Вып. 1. - C. 3-16.
12. Дакі О.А., Дорошева А.О., Іваненко В.М., Чебан В.І. Агентоорієнтована модель реалізації системи підтримки прийняття рішення безпеки судноводіння. Системи озброєння і військова техніка. 2020. No 3(63). С. 122-30. https://doi.org/10.30748/soivt.2020.63.18.
13. Вильский Г. Б. Информационная безопасность судовождения : монография. – Миколаїв : Видавництво ФОП Швець В.Д., 2014. – 336 с.
14. Мельник О.В., Шапран Ю.Є., Матюхов А.Т., Бойко О.А. Дослідження системи підтримки прийняття рішення безпеки судноводіння / Водний транспорт: Збірник наукових праць. Випуск 1(32). 2021.
15. Hagen J.E. Implementing e -Navigation, 2017. - 203 p.
16. Marr, D. Theory of edge detection / D. Marr, E. Hildreth // Proceedings of the royal society of London. Vol. 207, No. 1167, 1980. - P. 187 -217 .
17. Попов, А.Н., Кондратьев, А.И., Субанов, Э.Э., Субанов, Р.Э. Интеллектуализация интерфейса пользователя концепции e-Navigation в формате Head-Up // Эксплуатация морского транспорта. - 2019. - No 2 (91). - С. 50-59.
Опубліковано
2021-09-03
Як цитувати
Shapiro Hanna Формування інформаційної моделі надводної обстановки для автоматизації процесів судноводіння / Hanna Shapiro, Oleksandr Aroslankin, Yevgen Postnikov // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 3 (65). – С. 37-41. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2021.3.037.