УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД У ПІДРОЗДІЛАХ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИНАХ І З’ЄДНАННЯХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

  • Volodymyr Tabunenko
  • Oleksandr Martsenyak
  • Viktor Kuzhelovych
Ключові слова: аварійність, дорожньо-транспортна пригода, причини дорожньо-транспортних пригод, показники аварійності, автомобільна техніка, облік і оцінка роботи машин

Анотація

Показананеобхідністьудосконаленнясистемиорганізаціїоблікудорожньо-транспортнихпригод,щосталися у підрозділах, військових частинах і з’єднаннях Національної гвардії України (НГУ). Проаналізовані причини скоєння дорожньо-транспортних пригод (ДТП) на дорогах країни. Збір статистичних даних про ДТП дозволить встановити основні фактори, що впливають на виникнення аварій та розробити обґрунтовані заходи по підвищенню безпеки руху, що приведе до зниження рівня аварійності на автомобільних дорогах України. Для оцінки рівня аварійності на автомобільних дорогах використовуються наступні показники: абсолютні показники; питомі показники, що являють собою відношення абсолютних показників аварійності; відносні показники. В роботі пропонується в якості кількісного показника обліку ДТП у НГУ застосувати відносний показник - загальну інтенсивність виникнення дорожньо-транспортних пригод у військовій частині (підрозділі). Запропонований показник дозволяє оцінити рівень аварійності у військовій частині (підрозділі), порівняти його між військовими частинами і вжити заходів щодо усунення причин дорожньо-транспортних пригод. Пропозиції по удосконаленню структури Книги обліку дорожньо-транспортних пригод військової частини дозволяють удосконалити облік дорожньо-транспортних пригод, визначити причини і закономірності їх виникнення

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. http://patrol.police.gov.ua Патрульна поліція. Статистика ДТП в Україні за період з 01.01 по 31.01.2021: ДТП 01-2021.
2. Всемирный доклад о предупреждении дорожно-транспортного травматизма: резюме/ редакция Margie Peden [et al.]. Всемирная организация здравоохранения. 2006 г. - 54с.
3. Резолюция ООН 58/289 „Поліпшення глобальної безпеки дорожнього руху” // Материалы Генеральной Ассамблеи ООН в документах и резолюциях (1995-2005 гг.). – М.: Международные отношения. – С. 248 – 261.
4. World’s first road death. London, Roadpeace. – Інтернет ресурс. – http://www.roadpeace.org/articles.WorldFirstDeath.htmI
5. Потапенко Л. Ю. Аналіз роботи автомобільного транспорту і стану дорожнього господарства як складової частини єдиноїтранспортноїсистемиУкраїни//Продуктивнісилиіреґіональнаекономіка. –Київ:,2006.Ч.1.-С.258–264.
6. Гоженко А.І. Проблеми виникнення дорожньо-транспортних пригод та дорожньо-транспортного травматизму в Україні. Можливі шляхи їх вирішення./ А.І. Гоженко, Ю.С. Біла // Актуальні проблеми транспортної медицини. - No 3 (29), 2012. - С.12–22.
7. Автомобільний транспорт України: стан, проблеми, перспективи розвитку: монографія / за заг. ред. А.М. Редзюка / Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут. – Київ: ДП «Державтотранс НДІ проект», 2005. – 400 с.
8. Лобашов О.О., Прасоленко О.В. Практикум з дисципліни "Організація дорожнього руху". – Харків: Вид-во ХНАМГ, 2011. – 221 с.
9. Григоров М.А. Аналіз методів прогнозування інтенсивностей дорожнього руху / М.А. Григоров // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту: Зб. наук. праць. – Горлівка : Вид-во АДІ ДонНТУ, 2007. – No 2(5). – С. 73–76.
10. Паснак І.В. Аналіз та удосконалення методів прогнозування аварійності транспортних засобів / І.В. Паснак, О.В. Придатко, Н.В. Шаркевич // Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. 2014. – Вип. 24.7. – С. 211–215.
11. Четверухін Б.М. Визначення режимів роботи систем координованого управління світлофорними об'єктами на підходах до зон заспокоєного руху / Б.М. Четверухін, В.Ф. Душник // Вісник ХНАДУ: Зб. наук. праць. – Харків: Вид-во ХНАДУ, 2003. – Вип. 20. – С. 72–75.
12. Душник В.Ф. До питання організації дорожнього руху на вулично-дорожній мережі / В.Ф. Душник // Безпека дорож- нього руху України : наук.-техн. вісник. – Київ: Вид-во НДЦ БР МВС України, No 1-2. 2003. – С. 39–41.
13. Сараєв О.В. Аналіз сучасних показників дорожньо-транспортних пригод / О.В. Сараєв// Безопасность дорожного движения. Вісник ХНАДУ, Вип. 63, 2013.- С.101-106.
14. Бондар Т.В. Аналіз причин виникнення аварійності – шлях до обґрунтованого планування заходів з підвищення безпеки руху/ Т.В. Бондар // Автошляховик України, науково-виробничий журнал No 4 (216), 2010. –С. 45–46.
Опубліковано
2021-09-03
Як цитувати
Tabunenko Volodymyr Удосконалення системи організації обліку дорожньо-транспортних пригод у підрозділах, військових частинах і з’єднаннях національної гвардії україни / Volodymyr Tabunenko, Oleksandr Martsenyak, Viktor Kuzhelovych // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 3 (65). – С. 33-36. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2021.3.033.
Розділ
Автомобільний, річковий, морський та авіаційний транспорт