МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЦИФРОВИХ ЗАСОБІВ ЗВ'ЯЗКУ

  • I. Mayboroda
  • M. Glushchenko
  • V. Lazarev
Ключові слова: система зв’язку, цифрові засоби зв'язку, технічне обслуговування, експлуатаційна надійність

Анотація

Технічне обслуговування є основним заходом, що проводиться в процесі технічної експлуатації особовим складом підрозділів зв’язку на техніці для забезпечення високої бойової готовності та експлуатаційної надійності засобів зв’язку. Ефективність проведення технічного обслуговування багато в чому залежить від чіткого знання обслуговуючим персоналом обсягу, змісту, організації та технології проведення певних заходів .Мета роботи – провести порівняльний аналіз систем технічного обслуговування армій країн членів НАТО та Національної гвардії України, на основі якого розробити рекомендації щодо втілення методики проведення технічного обслуговування цифрових засобів зв'язку підрозділів Національній гвардії України. В статті проводиться аналіз заходів технічного забезпечення, що наведені в інструкціях з експлуатації радіостанцій виробництва HARRIS, які стали основними в процесі модернізації системи зв’язку Національної гвардії України. Розглянуті основні види технічного обслуговування відповідного обладнання на всіх рівнях. За результатами проведеного встатті аналізу визначені найбільш ефективні види технічного обслуговування цифрових засобів зв’язку та порядок проведення відповідних технологічних операцій. Результати статті можуть бути використані в процесі розробки та введення в дію належним чином інструкцій та положень з технічного обслуговування цифрових засобівзв’язку в Національній гвардії України.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Розпорядження Кабінету міністрів України від 1 лютого 2017 р. No 100-р. Концепція розвитку Національної гвардії на період до 2020 року. Київ.
2. Положення про технічне забезпечення зв’язку в Національній гвардії України. Наказ МВС No 1384 від 06.11.2015 - с. 60.
3. Михайлов О.В., Дехтяр С.В., Кайдаш І.Н. Удосконалення системи технічного обслуговування і ремонту засобів зв ́язку і автоматизації // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – No 1 Kg ;URL.
4. Люлін Д.О., Михайлов О.В., Кайдаш І.Н. Удосконалення системи технічного забезпечення засобів зв ́язку і автоматизації // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” No 2 – 2011, с.68-75.
5. RF-7800 V- HH. УКХ портативна радіостанція. Посібник з експлуатації. PUBLICATION NUMBER: 10515-0461-4200. Тов. «РАДІО САТКОМ ГРУП». MARCH 2014
6. MPR-9600. Тактична короткохвильова радіостанція. Інструкція з експлуатації.PUBLICATION NUMBER: 10515-0228-4200. Тов. «РАДІО САТКОМ ГРУП». JUNE 2011
7. RF-7850M-HH. Багатодіапазнонна мережева портативна радіостанція. Посібник з експлуатації.PUBLICATION NUMBER: 10515-0461-4200. Тов. «РАДІО САТКОМ ГРУП». OCTOBER 2015
8. RF-7800H-MP. Тактична КХ радіостанція. Посібник з експлуатації. PUBLICATION NUMBER: 10515-0413-4100. Тов. «РАДІО САТКОМ ГРУП».FEBRUARY 2016
9. RF-5800H-MP. Тактична КХ радіостанція. Посібник з експлуатації. PUBLICATION NUMBER: 10515-0413-4100. Тов. «РАДІО САТКОМ ГРУП». FEBRUARY 2016
10. RF-7800V-V51X. УКХ автомобільна/стаціонарна радіостанція. Посібник з експлуатації.PUBLICATION NUMBER: 10515-0397-4100. Тов. «РАДІО САТКОМ ГРУП». OCTOBER 2015
11. RF-7800V-B51X. УКХ автомобільна/стаціонарна радіостанція. Посібник з експлуатації.PUBLICATION NUMBER: 10515-0397-4100 Тов. «РАДІО САТКОМ ГРУП». SEPTEMBER 2016
12. ДСТУ В 3577-97. Види технічного обслуговування. Заміна комплектувальних виробів. Загальні положення.- Київ. Держстандарт України, 1998.- 10 с.
Опубліковано
2021-05-31
Як цитувати
Mayboroda I. Методика проведення технічного обслуговування цифрових засобів зв’язку / I. Mayboroda, M. Glushchenko, V. Lazarev // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 2 (64). – С. 153-156. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2021.2.153.
Розділ
Зв’язок, телекомунікації та радіотехніка