МЕТОД ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРИ ВІДБОРІ (РЕКРУТИНГУ) ПЕРСОНАЛУ НА ОСНОВІ НЕЧІТКИХ КОГНІТИВНИХ КАРТ

  • Daryna Danylenko
  • Vitalii Martovytskyi
  • Lukashov Sergiy
  • Rosinskiy Dmytro
  • Vladislav Sukhoteplyj
Ключові слова: аутсорс, автоматизація відбору персоналу, список компетенцій, нечіткі когнітивні карти Коско, відбір кандидатів

Анотація

В статті охарактеризовано основні етапи при відборі кандидатів із сфери IT до персоналу сучасних компаній розробки та підтримки програмних засобів. Предметом дослідження є теоретичні та прикладні аспекти автоматизації етапу відбору персоналу методом когнітивного аналізу на основі нечітких когнітивних карт. Об'єктом дослідження є етап відбору у процесі рекрутингу та найму для задоволення потреби підприємств у необхідному персоналі. Доведено необхідність та узагальнено вимоги до формування нечіткої когнітивної карти компетенцій як інструменту відбору персоналу за допомогою якісних та кількісних суб’єктивних оцінок. Розроблено алгоритм відбору кандидата на основі аналізу даних про нього, його відповідей на співбесідах, тощо. Цей метод може бути також використаний у багатьох інших завданнях, пов’язаних із відбором кандидатів. Надано практичні рекомендації щодо організації процедури відбору кандидатів за допомогою бази правил та типу взаємозв`язків між найважливішими критеріями.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Acikgoz Yalcin. Employee recruitment and job search: Towards a multi-level integration // Human resource management review, 29(1) 2019, pp. 1-13. DOI: 10.1016/j.hrmr.2018.02.009
2. Jeong Hwa-Yeon. Job type for recruitment, job function change and education direction in the fashion industry along with the growth of the online market. // Journal of the Korea Fashion and Costume Design Association, 22 (3) 2020, pp. 75-87. DOI: 10.30751/kfcda.2020.22.3.75
3. Rodney, Harriet, Katarina Valaskova, and Pavol Durana. The artificial intelligence recruitment process: How technological advancements have reshaped job application and selection practices // Psychosociological Issues in Human Resource Management, 7 (1) 2019, pp. 42-47.
4. QIN, Chuan, et al. Enhancing person-job fit for talent recruitment: An ability-aware neural network approach // The 41st international ACM SIGIR conference on research & development in information retrieval, 2018, pp. 25-34. DOI: 10.1145/3209978.3210025
5. Щьокіна Є.Ю, Балабан Л.Ю, Мартиненко К.А. Cучасні технології управління людськими ресурсами // Електронний фаховий науково-практичний журнал "Інфраструктура ринку", 43 2020, C. 338-342. DOI: 10.32843/infrastruct43-61
6. Барабанова Августина Андреевна, Мария Витальевна Неменко. Анализ автоматизированной системы управления процессом подбора персонала e-staff рекрутер // Молодой исследователь: вызовы и перспективы, 2018, C. 321-326.
7. Hurma System — обзор сервиса | Startpack. Описание Hurma System [Електронний ресурс] https://startpack.ru/application/hurma (Дата доступу 15.01.2021)
8. Avdeeva Z.K., Kovriga S.V. and Makarenko D.I. (2010), “Cognitive modeling for the management tasks of semistructured systems (situations)”, Institut problem upravlenija RAN, vol. 16, pp. 26–39
9. Abramova H.A. and Kovriga S.V. (2008), “Some criteria of models reliablity on the basis of cognitive cards”, Problemy upravlenija, vol. 6, pp. 23–33.
10. Тристан А.В. Застосування когнітивних підходів в слабоструктурованих системах підтримки прийняття рішень / А.В. Тристан // Збірник наукових праць Харківський університет Повітряних Сил. – Х.:Х УПС, 2013. – Вип. 3 (36). - С. 133-136.
11. Горелова Г.В. Исследование слабоструктурированных проблем социально-экономических систем: когнитивный подход / Г.В. Горелова, Е.Н. Захарова, С.А. Радченко. – Ростов н/Д.: Изд-во РГУ, 2006. – 332 c.
12. Максимов В.И. Когнитивные технологии – от незнания к пониманию / В.И. Максимов // Cб. трудов 1-й Международной конференции «Когнитивный анализ и управление развитием ситуаций», (САSC’2001). – М.: ИПУ РАН, 2001.– Т. 1. – С. 4-18.
13. Білорус, Т. "МЕТОДИЧЕСКИЙ ИННСТРУМЕНТАРИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОИСКАИ ОТБОРАХ ПЕРСОНАЛА." Вiсник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка 172 (2015): 20-29.
14. Kosko B. Fuzzy Cognitive Maps // International Journalof Man- Machine Studies. – 1986.– Vol. 11. – P. 65-75.
15. Гожий, О. П. Побудова динамічних моделей на основі нечітких когнітивних карт для вирішення задач сценарного планування. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 2013, 7: 13-17.
16. Гантмахер Ф.Р. Теория матриц / Ф.Р. Гантмахер — М.: Наука, 1967. — 575 с.
17. Borisov, V. V., & Fedulov, A. S. Generalized rule-based fuzzy cognitive maps: structure and dynamics model. In: International Conference on Neural Information Processing. Springer, Berlin, Heidelberg, 2004. p. 918-922.
18. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011). Про затвердження Національної рамки кваліфікацій [Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ramky kvalifikatsii]. [Електронний ресурс] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF
19. Щербатов И.А. Математические модели сложных слабоформализуемых систем: компонентный подход // Системы. Методы. Технологии. 2014. No 2 (22). С. 70-78.
Опубліковано
2021-05-31
Як цитувати
Danylenko Daryna Метод прийняття рішення при відборі (рекрутингу) персоналу на основі нечітких когнітивних карт / Daryna Danylenko, Vitalii Martovytskyi, Lukashov Sergiy, Rosinskiy Dmytro, Vladislav Sukhoteplyj // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 2 (64). – С. 39-49. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2021.2.039.
Розділ
Управління в складних системах