ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДУ УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ІНФОРМАЦІЇ ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ДОПОВНЕНЬ СУПУТНИКОВИХ РАДІОНАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ

  • Оleksandr Shulga
  • Valeriia Sokirina
Ключові слова: супутникова радіонавігаційна система, навігаційні супутники, космічний сегмент, наземний керуючий сегмент, сузір'я навігаційних супутників, диференціальний режим супутникової навігації, системи функціонального доповнення, супутникове доповнення

Анотація

Аналітичні дані вимог повітряних, морських, сухопутних, річкових, космічних споживачів, порятункових служб за визначенням місцезнаходження об'єктів показують, що вимоги значно залежать від задач, які належить вирішувати різним групам споживачів. При цьому, узагальнені вимоги охоплюють вимоги до робочих зон радіонавігаційних систем (РНС), точності визначення просторово-часових координат (СКП) середньоквадратична похибка, доступності (ймовірність обслуговування) та цілісності (ймовірність виявлення помилки і/або проміжку часу, протягом якого порушення виявиться). Вимоги, що висуваються до забезпечення абонентів частотночасовими координатами (наприклад, до телекомунікаційних систем), то поки ще не в повній мірі узагальнено вимоги до забезпечення точністних характеристик. В той же час практичний досвід показує актуальну потребу в отриманні інформації про точний час, і також у частотних еталонах високої стабільності. Це має пряме відношення до синхронізації синхронних швидкодіючих ліній передачі інформації, що основані на принципах синхронної цифрової ієрархії (СЦІ), а ті, що використовують тактову мережеву синхронізацію (ТМС) до синхронізації базових станцій мобільних систем динамічного зв'язку тощо. Мета статті полягає у розгляді та аналізі застосування радіонавігаційного плану України (РПУ), що охоплює використання РНС і засобів цивільного та подвійного застосування, що керуються різними відомствами. Крім того визначено, що РПУ не включає радіотехнічні системи, які виконують оглядові функції або функції телекомунікаційних систем зв'язку. Вказано, що він не включає автоматичні системи ідентифікації (АСІ), чи систем АЗС (автоматичне залежне спостереження), але охоплює навігаційні засоби, на яких базуються описані системи. На етапі формування і розроблення РПУ проведений аналіз теперішнього стану та розвитку всіх РНС (існуючих, а також тих, що використовуватимуться в перспективі), а крім того відповідності їх можливостей висунутим до радіонавігаційних засобів (РНЗ) вимогам різних категорій споживачів. Виявлено, що для задоволення вимог точності місцезнаходження серед радіонавігаційних систем СКП повинна мати значення менше 10м, що зараз має відповідність лише із супутниковими радіонавігаційними системами (СРНС).

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Межгосударственная радионавигационная программа государств-участников Содружества Независимых Государств на 2001-2005 годы (Концепция развития радионавигационных систем). [Електронний ресурс]. – Режим доступу до док.: http://www.mte.ru/www/navig.nsf.
2. Концепция гармонизации национальных систем организации воздушного движения государств — участников Содружества Независимых Государств [Текст], 2003.
3. Концепція створення та експлуатації системи координатно-часового і навігаційного забезпечення України з застосуванням глобальних навігаційних супутникових систем на період 2006-2011 рр. – Національне космічне агентство України, 2006. – 31 с.
4. Дорогобід В. П., Козелков С. В., Луцьо В. В. Використання системи координатно-часового та навігаційного забезпечення України для підвищення точності визначення місцеположення рухомих об’єктів / В. П. Дорогобід, С. В. Козелков, В. В, Луцьо // Системи управління, навігації та зв’язку: Збірник наук. праць. – Полтава: ПНТУ, 2015. – Вип. 4 (36) – С.84-89
5. Евстафьев О. В. Наземная инфраструктура ГНСС для точного позиционирования / О. В. Евстафьев // Геопрофи. – 2008. – No 1. – С. 21–24.
6. Евстафьев О. В. Наземная инфраструктура ГНСС для точного позиционирования // Геопрофи. – 2008. – No 2. – С. 24–28.
7. Евстафьев О. В. Наземная инфраструктура ГНСС для точного позиционирования // Геопрофи. – 2008. – No 3. – С. 15–18.
8. Евстафьев О. В. Наземная инфраструктура ГНСС для точного позиционирования // Геопрофи. – 2008. – No 5. – С. 43–48.
9. Евстафьев О. В. Наземная инфраструктура ГНСС для точного позиционирования // Геопрофи. – 2008. – No 6. – С. 19–23.
10. Евстафьев О.В. Наземная инфраструктура ГНСС для точного позиционирования // Геопрофи. – 2008, No 1–2.
11. Козелков С. В., Кочерук С. М. Напрямки розвитку радіонавігаційного забезпечення України/ С.В. Козелков, С.М. Кочерук // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Х.: ХУПС. – 2009. – Вип. 3(21). – C. 86-90.
Опубліковано
2021-05-31
Як цитувати
ShulgaОleksandr Вибір та обґрунтування методу управління потоками інформації вимірювальних систем для вдосконалення функціональних доповнень супутникових радіонавігаційних систем / ShulgaОleksandr, Valeriia Sokirina // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 2 (64). – С. 11-16. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2021.2.011.