МОДЕЛЮВАННЯ НЕНАДІЙНОГО ВУЗЛА БЕЗДРОТОВОЇ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ НЕОДНОРІДНОЮ МЕРЕЖЕЮ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

  • О. Makogon
  • O. Dychko
  • O. Isakov
  • R. Lazuta
  • H. Osmak
  • L. Trotsko
Ключові слова: бездротова сенсорна мережа, ненадійний вузол, мережа масового обслуговування, характерис- тики надійності, загрози інформаційної безпеки

Анотація

Предметом вивчення в статті є функціонування бездротової сенсорної мережі в недружньому середовищі. Метою дослідження є моделювання процесів, які відбуваються у бездротових сенсорних мережах, всебічного опису їх основних режимів роботи та аналізу “вузьких” місць задля підвищення надійності функціонування мережі та мінімізації загроз її інформаційної безпеки. Задачі: на основі аналізу технології побудови бездротової сенсорної мережі та процесів функціонування її елементів визначити характеристики надійності, що мають вплив на інформаційну безпеку; визначити структуру мережі масового обслуговування, подібну за структурою до бездротової сенсорної мережі як об’єкту дослідження; визначити основні характеристики вузла сенсорної мережі як мережі масового обслуговування; визначити аналітичні залежності для знаходження характеристик ненадійного вузла бездротової сенсорної мережі. Методологічною основою дослідження стали загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. Отримані результати дослідження дозволяють зрозуміти та вивчити процеси, що відбуваються у бездротових мережах масового обслуговування та спрогнозувати поведінку мережі у недружньому середовищі. Можливість зробити оцінку числа загублених пакетів дає розуміння надійності роботи вузлів мережі. Висновки. Бездротові сенсорні мережі можуть бути визначені як розподілені комунікаційні системи. Характеристики надійності їх структурних елементів мають вплив на інформаційну безпеку. Бездротова сенсорна мережа може бути смодельована мережею масового обслуговування. Основні характеристики вузла сенсорної мережі можуть бути визначені як характеристики мережі масового обслуговування. Приведені аналітичні залежності дозволяють визначити характеристик ненадійного вузла, необхідних для аналізу “вузьких” місць, підвищення надійності функціонування мережі та мінімізації загроз інформаційної безпеки бездротової сенсорної мережі

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Sergiyevskiy, M. “Wireless Sensor Networks”, [Online], available at: http://www.compress.ru/Article.aspx?id=17950.
2. Karl, H and Willig, A (2005). Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks. John Wiley & Sons, Ltd., Hoboken, US.
3. Karabutov, A. “Sensor Networks”, [Online], available at: http://offline.computerra.ru/2004/553/35459/.
4. Xiang, L., (2013), “Design Of Household Control System Based On ZigBee, GSM and TCP/IP Protocol, 10th IEEE International Conference on Control and Automation (ICCA), pp. 1372-1375.
5. Кучук Н.Г., Гавриленко С.Ю., Лукова-Чуйко Н.В., Собчук В.В. Перерозподіл інформаційних потоків у гіперконвенгертній системі / С.Ю. Гавриленко. Сучасні інформаційні системи. 2019. Т.3, No2. С. 116-121. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.2.20
6. Nechausov A., Mamusuĉ I., Kuchuk N. Synthesis of the air pollution level control system on the basis of hyperconvergent infrastructures. Сучасні інформаційні системи. 2017. Т. 1, No 2. С. 21-26. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2017.2.04
7. Mozhaiev M., Kuchuk N., Usatenko M. (2019) The method of jitter determining in the telecommunication network of a computer system on a special software platform. Innovative technologies and scientific solutions for industries, 2019. Vol. 4 (10), pp. 134-140. doi: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2019.10.134
8. Зиков І. С., Кучук Н. Г., Шматков С. І. Синтез архітектури комп'ютерної системи управління транзакціями e-learning. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, No 3. С. 60–66. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.3.10
9. Гахов Р.П. Моделирование трафика беспроводной сети передачи данных / Р. П. Гахов, Н. Г. Кучук// Научные ведомости БелГУ. – 2014. – No 1 (172). – Вып. 29(1). – С. 175-181.
10. Свиридов А. C., Коваленко А. А., Кучук Г. А. Метод перерозподілу пропускної здатності критичної ділянки мережі на основі удосконалення ON/OFF-моделі трафіку. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, No 2. С. 139–144. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.2.24
11. Кучук Н. Г. Метод зменшення часу доступу до слабкоструктурованих даних / Н. Г. Кучук, В. Ю. Мерлак, В. В. Скородєлов // Сучасні інформаційні системи = Advanced Information Systems. – 2020. – Т. 4, No 1. – С. 97-102. doi: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2020.1.14
12. Korchenko, O. Alyeksander M., Nadzhi Abdu and Petrenko, O. (2016), “Analysis of threats and mechanisms for ensuring information security in sensor networks”, Zakhyst informatsiyi, Vol. 18, no1, pp. 48-56.
13. Stetsenko, I.V. (2010), Modelyuvannya system: navch. posib. [Systems Modeling: Tutorial. tool.],: CHDTU, Cherkasy, UA.
14. Tananko, I. Ye. and Dolgov, V. I. (2018), Fundamentals of system modeling: textbook. allowance, Nauka, Saratov, RU.
15. Lozhkovsʹkyy, A.H. (2010), Teoriya masovoho obsluhovuvannya v telekomunikatsiyakh [Queuing theory in telecommunications], Odesʹka natsionalʹna akademiya zvʺyazku, Odesa, UA.
Опубліковано
2020-11-25
Як цитувати
MakogonО. Моделювання ненадійного вузла бездротової сенсорної мережі неоднорідною мережею масового обслуговування / MakogonО., O. Dychko, O. Isakov, R. Lazuta, H. Osmak, L. Trotsko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 4 (62). – С. 122-125. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.4.122.