ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЕКРАНІВ КОМПОЗИЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

  • N. Kasatkina
  • L. Levchenko
  • O. Tykhenko
Ключові слова: електромагнітна сумісність, електромагнітний екран, електрофізичні властивості, коефіцієнт екранування

Анотація

Розроблено засади проектування магнітних та електромагнітних екранів для забезпечення електромагнітної сумісності електричного та електронного обладнання особливо важливих об’єктів. Показано, що для підвищення стабільності роботи обладнання, яке забезпечує важливі функції (керування повітряним рухом, робота електрогенеруючих підприємств тощо) доцільно екранувати технічні засоби та окремі їх компоненти. На прикладі розроблення циліндричної захисної конструкції наведено основні засади проектування. Доведено, що для проектування захисної конструкції необхідно мати дані щодо реальної електромагнітної обстановки. Це дає можливість визначити мінімально необхідний коефіцієнт екранування, виходячи з нормативів щодо стійкості електронного обладнання до електромагнітних впливів. На основі коефіцієнта екранування за відомими функціями були отримані значення електрофізичних параметрів екрануючого матеріалу. Ці параметри отримані зміною концентрації та товщини екрануючої конструкції. Цей етап є обов’язковим через відсутність даних щодо електрофізичних та магнітних властивостей композиційних матеріалів у довідковій літературі. Для спрощення та прискорення проектних робіт доцільно отримати апроксимації щодо зміни характеристик матеріалу зі зміною захисних властивостей. Наведено розрахунок з використанням пакету Comsol ефективної магнітної проникності металополімерного матеріалу у залежності від його складу (співвідношення вмісту екрануючої субстанції та полімеру). Цей параметр обумовлює коефіцієнт екранування, отриманий експериментально. Показано, що для екранування великих площ (окремих приміщень) потрібно враховувати необхідність забезпечення сигналу частот бездротового зв’язку не менше, ніж 0,18–0,20 мкВт/см2

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Саенко Ю. Л., Бараненко Т. К., Бараненко Е. В. Методы компенсации реактивной мощности в сетях с нелинейными нагрузками. Вісник Приазовського державного технічного університету. 2013. Вип. 26. С. 204–210.
2. Саєнко Ю. Л., Бараненко Т. К., Бараненко Е. В. Зниження рівнів гармонічних спотворень в електричних мережах з джерелами інтергармонік. Електрифікація транспорту. 2012. No3. С. 78–83.
3. Перельот Т.М. Гармоніки електричних струмів промислової частоти та їх вплив на електромагнітну обстановку у приміщеннях. Гігієна населених місць. 2014. Вип. 64. С. 192–197.
4. Bezprozvannych G. V. Pushar O. A. Increasing Noise Immunity of Cables for Fire Protection System. Electrical insulation and Cable Engineering. 2020. No 4. Р. 54–58.
5. Хорхе В. Магнитная защита для беспроводных систем. Электронные компоненты. 2017. No 10. С. 73–76.
6. Розов В. Ю., Ассуиров Д. А. Автоматическое управление внешним магнитным полем технических объектов. Технічна електродинаміка. 2011. No1. С. 11–18.
7. Bhattacharjee S. Protective Measures to Minimize the Electromagnetic Radiation. Electronic and Electric Engineering. 2014. Vol. 4. P. 375–380.
8. Kasar V., Pawar A. A Novel Approach to Electromagnetic Interference Shielding for Cell Phones. International Journal of Science and Research. 2014. Vol. 3. P. 1869–1872.
9. Singh J. Computer Generated Energy Effects on Users and Shielding Interference. International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering. 2015. Vol. 3. P. 10022–10027.
Опубліковано
2020-11-25
Як цитувати
Kasatkina N. Проектування електромагнітних екранів композиційної структури для забезпечення стабільності функціонування об’єктів критичної інфраструктури / N. Kasatkina, L. Levchenko, O. Tykhenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 4 (62). – С. 98-101. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.4.098.

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)

1 2 > >>