ПОРІВНЯННЯ ПІДХОДІВ CODE FIRST ТА DESIGN FIRST В РОЗРОБЦІ API

  • M. V. Lipchanskyi
  • O. O. Iliashenko
Ключові слова: DesignFirst, CodeFirst, API, RESTfulAPI, OpenAPISpecification

Анотація

У статті розглянуті питання щодо дизайну та моделювання API під час розробки програмних продуктів. Останнім часом виявлено, що API можна використовувати в якості повноцінних продуктів та інтерфейсів для бізнесу, що значно дозволяє розширити власну ціннісну пропозицію за допомогою можливостей партнерів, та з’єднуватися з клієнтами за допомогою різноманітних каналів. Метою статті є огляд, аналіз, та порівняння методу Design First на базі OpenAPI Specification з підходом Code First для створення типового RESTful API. На основі підходу Design First можна виконувати розробку API базуючись на згенерованому boilerplate-коді з опису (контракту) OpenAPI або інших форматів опису, тестових сценаріях та заглушках, що дозволяє розпаралелити виконання задач між виконавцями та підвищити швидкість розробки. Наведені результати порівняння продуктивності розробки на базі API, які створені із використанням двох підходів, встановлено, що реалізація API підходом Design First надає ряд переваг для різних суб’єктів розробки у порівнянні з методом Code First. За допомогою Burndown діаграми та розрахунку Velocity (швидкості) роботи команди зроблено висновок, що підхід Design First дозволяє отримувати більш швидке виконання поставлених завдань

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Patni, S. (2017), Pro RESTful APIs: Design, Build and Integrate with REST, JSON, XML and JAX-RS, 1st ed., Apress, Santa Clara, California, USA, 126 p.
2. Jin, B., Sahni, S. and Shevat, A. (2018), Designing Web APIs, 1st ed., O'Reilly Media, Inc., Sebastopol, CA, USA, 232 p.
3. "Understanding the API-First Approach to Building Products", [Електронний ресурс. – Режим доступу до матеріалу: https://swagger.io/resources/articles/adopting-an-api-first-approach/
4. "What is API: Definition, Types, Specifications, Documentation", [Електронний ресурс, 2019. – Режим доступу до матеріалу: https://www.altexsoft.com/blog/engineering/what-is-api-definition-types-specifications-documentation/
5. Gontovnikas, M. "The Business Value of API-First Design", [Електронний ресурс, 2020. – Режим доступу до матеріалу: https://auth0.com/blog/the-business-value-of-api-first-design/
6. Кучук Н.Г., Гавриленко С.Ю., Лукова-Чуйко Н.В., Собчук В.В. Перерозподіл інформаційних потоків у гіперконвен- гертній системі / С.Ю. Гавриленко. Сучасні інформаційні системи. 2019. Т.3, No2. С. 116-121. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.2.20
7. Nechausov A., Mamusuĉ I., Kuchuk N. Synthesis of the air pollution level control system on the basis of hyperconvergent infrastructures. Сучасні інформаційні системи. 2017. Т. 1, No 2. С. 21-26. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2017.2.04
8. Ponelat, J.S. and Rosenstock, L.L. (2021), Designing APIs with Swagger and OpenAPI, Manning, 400 p.
9. Зиков І. С., Кучук Н. Г., Шматков С. І. Синтез архітектури комп'ютерної системи управління транзакціями e-learning. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, No 3. С. 60–66. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.3.10
10. Rosenstock, L. "OpenAPI and Design-First Principles", [Електронний ресурс, 2018. – Режим доступу до матеріалу: https://stoplight.io/blog/openapi-and-design-first-principles-96e7c4b2aec1/
11. Takashi, N. "An API-First Approach For Designing Restful APIs", [Електронний ресурс, 2020. – Режим доступу до матеріалу: https://hackernoon.com/an-api-first-approach-for-designing-restful-apis-5tu3zru
Опубліковано
2020-11-25
Як цитувати
Lipchanskyi M.V. Порівняння підходів code first та design first в розробці api / M.V. Lipchanskyi, O.O. Iliashenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 4 (62). – С. 51-54. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.4.051.
Розділ
Інформаційні технології