ОСВІТНІ ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ ТА ОНЛАЙН СЕРЕДОВИЩА В НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • N. Ichanska
  • V. Demianenko
Ключові слова: інформатизація, освітні інтернет ресурси, інформаційне суспільство, комп’ютеризація, дистанційне навчання, віртуальні бібліотеки, віртуальні музеї, мережеві карти знань, соціальні пошукові системи, соціальні геосервіси

Анотація

Предметом дослідження є інформатизація та комп’ютеризація освіти. У статті наведено та проаналізовано найпопулярніші освітні ресурси, які стали невід’ємною частиною навчально-виховної діяльності викладачів. Це дистанційні навчальні платформи, віртуальні бібліотеки й музеї, мережеві карти знань, соціальні пошукові системи та геосервіси. Кожен з елементів освітніх інтернет ресурсів, що використовуються для покращення технологій навчання є ефективним і робить свій внесок в інформатизацію освіти. На сучасному етапі розвитку суспільства і освіти головною метою є підготовка здобувача освіти до активної і плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, забезпечення підвищення якості, доступності та ефективності навчання.Дляефективного здійснення цього процесу необхідно застосувати цілеспрямований вплив системи управління на всісфери освіти та більш широке використання сучасних інформаційних технологій. Результати сформовано список переваг та недоліків існуючих навчальних інтернет ресурсів, які ефективно впливають на освітній процес. Розроблено веб-додаток для тестування знань, що відноситься до елементів дистанційного навчання. Висновки - у роботі розглянуто вплив інформаційних технологій на навчально-виховний процес та освіту в цілому та запропоновано якісний перелік інтернет ресурсів й онлайн середовищ, що є ефективними для інформатизації та комп’ютеризації освіти, включаючи особисто створений ресурс

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Ашеров А. Т. Наукові та методичні основи формування інформаційної культури студентів технічних університетів : [текст] / А. Ашеров, Т. Богданова. - X. : УІПА, 2010. - 407 с.- (Серія "Інженерна педагогіка").
2. Баловсяк Н. В. Інформаційна компетентність фахівця : [текст]/Н. В. Баловсяк // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2004. -No 5. - С. 21-28.
3. Биков В. Ю. Технологія створення дистанційного курсу: навч. посіб. / В.Ю. Биков,В.М. Кухаренко, Н.Г. Сиротенко, О.В. Рибалко, Ю.М. Богачков. – К.: Міленіум, 2008. – 324 с.
4. Дем’яненко В. Використання сучасних веб-технологій для системи контролю та моніторингу знань студентів / V. Demianenko, N. Ichanska // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 2 (54). – С. 83-86. – doi: https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.2.083.
5. Жаболенко М. В., Жданова Н. О. // Стратегія інноваційного розвитку системи вищої освіти в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції/ гол. ред. С. В. Смерічевська. - Донецьк: Кальміус, 2007 р.
6. Кучук Н.Г., Гавриленко С.Ю., Лукова-Чуйко Н.В., Собчук В.В. Перерозподіл інформаційних потоків у гіперконвенгертній системі / С.Ю. Гавриленко. Сучасні інформаційні системи. 2019. Т.3, No2. С. 116-121. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.2.20
7. Ічанська Н.В., Омелян О.М. Використання інформаційно- комунікаційних технологій у процесі викладання матема- тики / Математика в сучасному технічному університеті: Матеріали Шостої МНТК, (Київ 28-29 грудня, 2017 р.) – Київ: КПІ імені Ігоря Сікорського (Київ), 2018. – С. 370-374. http://matan.kpi.ua/public/files/2017/mvstu6/MSTU6.pdf.
8. Зиков І. С., Кучук Н. Г., Шматков С. І. Синтез архітектури комп'ютерної системи управління транзакціями e-learning. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, No 3. С. 60–66. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.3.10
9. Матвієнко О. В. Інформаційна освіта: інноваційні аспекти :[текст] / О. В. Матвієнко. - К. : КНУКіМ, 2003. - 126 с.
10. Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій: [текст] / Наталія Вікторівна Морзе. - К. : BHV, 2007.– 350 с.
Опубліковано
2020-11-25
Як цитувати
Ichanska N. Освітні інтернет ресурси та онлайн середовища в навчально- виховній діяльності викладача закладу вищої освіти / N. Ichanska, V. Demianenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 4 (62). – С. 40-42. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.4.040.
Розділ
Інформаційні технології

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)