МЕТОДОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТРЕНАЖЕРІВ З ІМЕРСИВНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПІЛОТІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

  • V. Verkhovsky
  • A. Samokish
  • V. Wushan
  • M. Pavlenko
Ключові слова: проектування, підготовка льотного складу, авіаційний тренажер, імерсійні середовища

Анотація

В статті розглянуто основні підходи до розробки нових методів проектування проектування тренажерів з імерсивним середовищем для підготовки пілотів цивільної авіації. незаперечна Незаперечно, що ефективність навчання і придбання льотним складом практичних навичок в рамках навчального процесу з використанням віртуальних тренажерів можуть запропонувати будь-які складні, недоступні або дорогі в реальному житті устаткування і матеріали, необмежений час для спроб і усвідомлення досліджуваних процесів, без небезпеки для життя. Важливим фактором, що визначає потребу віртуальних тренажерів є спосіб їх створення, що, в свою чергу, породжує задачу формування особливого середовища для їх швидкого проектування, головним чином експертами конкретної предметної області, які не мають глибоких навичок програмування. Особливо роль відіграють кордони контакту людини з віртуальним світом, що забезпечують включення і занурення в його зміст, та дають можливість ефективної і безпечної взаємодії з ним

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Состояние безопасности полетов в мире. – [Электронный ресурс]. –http://www.icao.int/safety/Documents/ICAO_State-of-Global-Safety_web_RU.pdf.
2. Картамышев П. В. Методика летного обучения / П. В. Картамышев, М. В. Игнатович, А. И. Оркин. – М.: Транспорт, 1987. – 278 с.
3. Макаров Р. Н. Теоретические основы профессиональной авиационной педагогики / [Макаров Р. Н., Герасименко Л. В., Нидзий Н. А, Стрелец И. В.]. – М. : МАПЧАК, 2000. – 325 с.
4. Кемалов Б. К. Разработка интегрированных средств представления знаний в системах машинного обучения авиационных специалистов : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Б. Кемалов – Пенза, 2012. – 19 с.
5. Казачкин Б. И. Авиационные тренажеры как связующее звено между наземной и летной подготовкой / Б. И. Казачкин. – Монино , 1999. – 160 с.
6. Косачевский С. Г. Применение теории трансформационного обучения для разработки автоматизированных обучающих систем подготовки летного состава / С. Г. Косачевский // Научный вестник МГТУ ГА. Серия: Аэромеханика и прочность. 2007. – No 111.– С. 172–175.
7. Желтухин В. В. Автоматизированные обучающие системы в сфере управления профессиональной подготовкой летного состава. Роль предтренажерной подготовки. // Межвузовский сборник научных трудов. СПб., Академия гражданской авиации, 1999. Т. IV. – С. 192–200.
8. Гринченко, С. Создатели виртуальности: краткий обзор производителей тренажёрных систем [Текст] / С.Гринченко // Defense Express. Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины. – 2008. – No 4. – С. 35–37.
9. Кушнир О. А. Тренажёрная подготовка будущих пилотов в интегративной системе диагностики и корригирования профессионально важных качеств / О. А. Кушнир // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – Харків : УІПА, 2008. – No 22–23. – С. 356–365.
10. Макаров Р. Н. Психологическая подготовка летного состава средствами наземной подготовки / Р. Макаров. − М. : Изд-во ВВА им. Ю. А. Гагарина, 1984. − 200 с.
11. Макаров Р. Н. Основы формирования профессиональной надежности летного состава гражданской авиации: Учебное пособие / Р. Н. Макаров. – М. : Воздушный транспорт, 1990. – 384 с.
12. Макаров Р. Н. Основы формирования профессиональной надежности летного состава гражданской авиации: Учебное пособие / Р. Н. Макаров. – М. : Воздушный транспорт, 1990. – 384 с.
Опубліковано
2020-11-25
Як цитувати
Verkhovsky V. Методологія проектування тренажерів з імерсивним середовищем для підготовки пілотів цивільної авіації / V. Verkhovsky, A. Samokish, V. Wushan, M. Pavlenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 4 (62). – С. 15-20. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.4.015.
Розділ
Контроль космічного та повітряного простору

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)