АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ДОСВІДУ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ БОРТОВИХ ВИМІРЮВАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

  • P. Arkushenko
  • O. Shefer
  • I. Shein
  • M. Andrushko
  • А. Florin
Ключові слова: безпілотні літальні апарати, система бортових вимірювань, збір, обробка параметричної інформації

Анотація

У статті проведено аналіз можливостей та досвіду застосування систем бортових вимірювань для проведення випробувань безпілотних літальних апаратів, визначені шляхи удосконалення їх застосування. Метою досліджень було вивчення можливостей застосування систем бортових вимірювань для проведення випробувань безпілотних літальних апаратів. Аналіз використання систем бортових вимірювань для проведення випробувань показав, що можливі наступні варіанти реалізації систем бортових вимірювань для безпілотних літальних апаратів: програмно-алгоритмічна реалізація з передачею інформації з борта безпілотного літального апарату на наземну частині комплексу для її подальшої обробки; реалізація систем бортових вимірювань на самому борту безпілотного літального апарату за рахунок обладнання бортовими засобами реєстрації параметрів польоту. В цьому варіанті розглядається можливість передачі параметрів польоту в реальному масштабі часу на наземну частину комплексу та накопичення її на борту для наступного зчитування (списування) та аналізу після здійснення польоту; використання в якості систем бортових вимірювань для проведення випробувань безпілотних літальних апаратів малогабаритних сучасних універсальних систем об’єктивного контролю на базі реєстраторів параметрів польоту типу РП-24 або БУР. Результати роботи доцільно використовувати при проведенні випробувань безпілотних літальних апаратів та інших типів озброєння та військової техніки науково-дослідними установами та підприємствами промисловості

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Правила об’єктивного контролю в державній авіації України: наказ Міністерства оборони України від 03.12.2014 No 860.–2014.– 37 с.
2. Андрушко М.В. Дослідження шляхів створення системи об’єктивного контролю сучасних БпАК та уніфікації наземних систем обробки інформації /М.В. Андрушко, С.В. Ратушний// Системи озброєння і військова техніка. – 2018. - No 2(54). -C.67-76.- DOI: 10.30748/soivt.2018.54.09. Режим доступу: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/18805/soivt_2018_2_11.pdf
3. Брагин А. Малогабаритная система бортових измерений для летных испытаний воздушных судов малой размерности. [Електрон. ресурс] /А. Брагин, А. Лукьянов// CTA. – 1/2012. – С. 74-82. – Режим доступу: http://www.cta.ru/.
4. Правила виконання польотів безпілотними авіаційними комплексами державної авіації України. (введені в дію Наказом міністерства оборони України від 08.12.2016 р. No 661).
5. ОСТ 1 00774-98 Система сбора и обработкиполетнойинформациисамолетов (вертолетов). Общин технические требования.
6. Система бортових измерений ГАММА-2110 АО НПО “Прибор”.[Електрон.ресурс]/АО НПО “Прибор”. – Режим доступу: http://www.npo-pribor.ru/catalog/aviatsionne-priborostroenie/sistemy-bortovykh-i-nazemnykh-izmereniy/sistema-bortovykh-izmereniy-gamma-2110/
7. Цибатов В.А. Оптимизация бортовых систем сбора и обработки данних// В.А.Цибатов М.: Наука, 1983. – 176 с.
8. Бортовые измерительные системы. НПП “Мера”.[Електрон.ресурс] / НПП Мера. – Режим доступу: http://www.nppmera.ru/.
9. КАМ-500. Cбор данных. Обзор системы компании КАМ-500 компании Acra. [Електрон.ресурс]. – Режим доступу: http://www.cwc-ae.com/.
10. Современные измерительные системы и их возможности (на примере продукции фирмы imc). [Електрон.ресурс] / Sensorika–Режим доступу: http://www.sensorika.com/.
11. Дослідження можливостей застосування дослідного зразка реєстратора польотних параметрів РП-24 в якості системи бортових (об’єктових) вимірювань під час випробувань зразків ОВТ: Звіт про НДР: ДНДІ ВС ОВТ; керівник: С.В. Ратушний; відп. викон.: О.Є.Кузьміч, Чернігів.– 2018.– С.11-42.
12. Обґрунтування варіантів використання бортових інформаційно-вимірювальних комплексів та реєструючих систем під час випробувань озброєння та військової техніки різного функціонального призначення. Звіт про НДР: ДНДІ ВС ОВТ; керівник: С.В. Ратушний; відп. викон.: К.В.Андрєєв, Чернігів, 2018.– С.12-42.
13. Сівак В. Обґрунтування напрямів створення системи об’єктивного контролю сучасних безпілотних авіаційних комплексів та модернізація наземних систем обробки інформації // В. Сівак, М. Андрушко, В. Ляшенко, В. Ясько / Збірник наукових праць національної академії державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки. – 2019 . – 3(81). – С.486-504. – режим доступу: http://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/download/489/470/
14. Перспективы развития бортових регистраторов. Новости зарубежной науки и техники. Серия: Летные испытания за рубежом. Сборник обзоров. No 2. – С. 65 – 68.
15. Scientific and practical implementation of methodsimproving the quality of computer-integrated information system / O.Shefer, V. Halai, B. Topikha // Intelligent computer-integrated information technology in project and program management: Collective monograph edited by I. Linde, I. Chumachenko, V. Timofeyev. – Riga: ISMA, 2020. – pp. 295-315.
Опубліковано
2020-11-25
Як цитувати
Arkushenko P. Аналіз можливостей та досвіду застосування систем бортових вимірювань для проведення випробувань безпілотних літальних апаратів / P. Arkushenko, O. Shefer, I. Shein, M. Andrushko, FlorinА. // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 4 (62). – С. 9-14. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.4.009.
Розділ
Контроль космічного та повітряного простору

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)