МОДЕЛЬ РОЗРАХУНКУ ЧАСУ НА ПЕРЕДИСЛОКАЦІЮ РАДІОТЕХНІЧНОГО ПІДРОЗДІЛУ З УРАХУВАННЯМ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ШТАТНИХ ЗМІН

  • B. Bakumenko
  • B. Artemychenko
  • M. Sukhorukov
  • D. Melnyk
Ключові слова: радіотехнічний підрозділ, розрахунок часу готовності, модель розрахунку часу, передислокація

Анотація

Стаття присвячена визначенню моделі розрахунку часу готовності окремого радіотехнічного підрозділу на призначені позиції. Існуюча модель розрахунку часу готовності підрозділу не враховує зміни організаційно-штатної структури радіотехнічного підрозділу та всі можливі часові затрати виконання заходів підготовки й виконання поставлених завдань. Існуюча методика розрахунку часу на передислокацію визначає лише порядок розрахунку передислокації окремих підрозділів і частин, але не може враховувати всі особливості підготовки та передислокації саме радіотехнічних підрозділів. Проведений аналіз етапів злагодження радіотехнічного підрозділу показав увесь перелік заходів, що виконуються, та які часові показники можуть бути враховані при розрахунку часу готовності. Розглянуті зміни в організаційно-штатні структурі радіотехнічного підрозділу дають можливість змінити та визначити модель розрахунку часу не тільки здійснення маршу, а в цілому часу готовності радіотехнічного підрозділу до виконання завдання на визначені позиції. Зміни організаційно-штатної структури привели до збільшення чисельності підрозділу, що дало можливість окремі заходи виконувати одночасно. Визначена модель порядку розрахунку часу готовності радіотехнічного підрозділу до виконання завдання надасть можливість набуття єдиного підходу до проведення розрахунків та врахування всіх можливих часових затрат виходячи з досвіду останніх років

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Історія радіотехнічних військ та основи фахової підготовки: Навчальний посібник / Г.В. Худов, Ю.І. Рафальський, Б.В. Бакуменко та ін. / За ред. Г.В. Худова. – Харків: ХНУ ПС, 2018. – 188 с.
2. Тактика радіотехнічних військ: Навчальний посібник / За ред. Г.В. Худова. – Харків: ХНУ ПС, 2018. – 240 с.
3. Air Power Australia [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ausairpower.net.
4. Radartutorial.eu. Ingenieurbüro Christian Wolff [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www radartutorial.eu.
5. Indian Radar Systems: [Електронний ресурс] // WORLD DEFENCE – 2008. - No 8. – Режим доступу: http://defenceanalyzist.blogspot.com/2011/08/indian-radarsystems.html.
6. LSTAR® Air Surveillance Radars [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.srcinc.com/whatwe-do/radar-and-sensors/lstar-air-surveillance-radar.html.
7. Петрушенко М. М. Створення єдиного поля радіолокаційного контролю повітряного простору держави / М.М. Петрушенко, В.Д. Карлов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2010. – No 1(3). – С. 111-116.
8. Кучук Г.А. Метод дослідження фрактального мережного трафіка / ГА Кучук // Системи обробки інформації. – Х.: ХУ ПС, 2005. – Вип. 5 (45). – С. 74-84.
9. Кучук Г.А. Метод мінімізації середньої затримки пакетів у віртуальних з’єднаннях мережі підтримки хмарного сервісу / Г.А. Кучук, А.А. Коваленко, Н.В. Лукова-Чуйко // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава . ПНТУ, 2017. – Вип. 2(42). – С. 117-120.
10. Кучук Г. А. Метод синтезу інформаційної структури зв’язного фрагменту корпоративної мультисервісної мережі / Г. А. Кучук // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил. – 2013. – No 2(35). – С. 97-102.
11. Department of Defense Dictionary of Military and Ass. Terms. US NATO Military Terminology. – Chairman, 2006, 758 p.
12. Математичні моделі та методи аналізу надійності радіоелектронних, електротехнічних та програмних систем: монографія / Ю. Я. Бобало, Б. Ю. Волочій, О. Ю. Лозинський, Б. А. Мандзій, Л. Д. Озірковський, Д. В. Федасюк, С. В. Щербовських, В. С. Яковина. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 300 с.
Опубліковано
2020-05-28
Як цитувати
Bakumenko B. Модель розрахунку часу на передислокацію радіотехнічного підрозділу з урахуванням організаційно-штатних змін / B. Bakumenko, B. Artemychenko, M. Sukhorukov, D. Melnyk // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 2 (60). – С. 148-151. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.2.148.
Розділ
Зв’язок та радіолокація