РОЗРАХУНКОВІ МЕТОДИ ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЕКРАНІВ ІЗ ЗАДАНИМИ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

  • N. Kasatkina
  • O. Tykhenko
  • О. Fursenko
Ключові слова: електромагнітне поле, екранування, композиційні матеріали, коефіцієнт екранування, електромагнітний екран

Анотація

На сьогоднішній день основна частина досліджень та прикладних розробок щодо розроблення матеріалів для екранування електромагнітних полів різних частотних діапазонів є експериментальними, особливо це стосується сучасних композиційних матеріалів. Встановлено, що актуальною є задача вироблення раціональної методології розрахункового прогнозування ефективності матеріалів для екранування електромагнітних полів. Мета роботи − надання зручного у використанні розрахункового апарату для прогнозування захисних властивостей матеріалів для екранування електромагнітних полів, що дозволить мінімізувати обсяги експериментальних робіт під час проектування захисних конструкцій. Наведено, виходячи з фундаментальних співвідношень електродинаміки суцільних середовищ, зручні у використанні залежності коефіцієнтів екранування металевих та композиційних матеріалів від їх геометричних, магнітних та електрофізичних властивостей. Обґрунтовано співвідношення щодо визначення внеску відбиття електромагнітних хвиль у загальний коефіцієнт екранування. Це дозволяє розрахувати товщину електромагнітного екрана на принципах розумної достатності. Показано, що для ефективного використання розрахункових методів оцінювання захисних властивостей композиційних матеріалів для екранування магнітних та електромагнітних полів потрібна наявність надійних експериментальних даних щодо магнітних та електрофізичних властивостей найбільш поширених за складом композиційних матеріалів

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Аполлонский С. М. Справочник по расчёту электромагнитных экранов. 1998. 224 с.
2. Резинкина М. М. Использование численных расчётов для выбора средств экранирования от действия магнитных полей. Журнал технической физики. 2007. Т. 77. № 11. С. 17–24.
3. Назаренко М. В., Гончарова О. М., Панова О. В. Розрахункові методи визначення захисних властивостей електро-магнітних екранів. Проблеми охорони праці в Україні. 2012. Вип. 23. С. 8489.
4. Громыко Г. Ф., Ерофеенко В.Т., Заяц Г.М. Численное исследование структуры магнитного поля в цилиндрическом пленочном экране. Информатика. 2015. № 2. С. 5−18.
5. Lavrova O., Polevikov V., Tobiska L. Modeling and simulation of magnetic particles diffusion in a ferrofluid layer. Magnetohydrodynamics. 2016. Vol. 52. № 4. P. 417–430.
6. Полевиков В. К., Ерофеенко В. Т. Численное моделирование взаимодействия магнитного поля с цилиндрическим слоем магнитной жидкости. Информатика. 2017. № 2(54). С. 5–14.
7. Glyva V.A., Podoltsev A.D., Bolibrukh B.V., Radionov A.V. A Thin Electromagnetic Shield of a Composite Structure Made On the Basis of a Magnetic Fluid. Tekhnichna elektrodynamika. 2018. № 4. Р. 14−18. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.04.014
8. Glyva V., Lyashok J., Matvieieva I., Frolov V., Levchenko L., Tykhenko O., Panova O., Khodakovskyy O., Khalmuradov B., Nikolaiev K. Development and investigation of protective properties of the electromagnetic and soundproofing screen. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Iss. 6/5 (96). P. 54–61. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.150778
9. Glyva V., Podkopaev S., L. Levchenko, N. Karaieva, K. Nikolaiev, O. Tykhenko, O. Khodakovskyy, B. Khalmuradov. Design and study of protective properties of electromagnetic screens based on iron ore dust. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018, Iss. 1/5 (91). PP. 10–17. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.123622.
10. Демский Д. В. Метод расчета эффективности экранирования для неоднородных электромагнитных экранов: дис. … канд. техн. наук: 05.12.14 / Демский Дмитрий Викторович. М., 2014. 114 с.
11. Коваленко В. В., Глива В. А., Тихенко О. М., Лук’яненко С. О. Розрахункові методи визначення захисних властивостей електромагнітних екранів у дальній зоні електромагнітного поля. Системи обробки інформації. 2016. № 7 (144). С. 55–57.
Опубліковано
2020-05-28
Як цитувати
Kasatkina N. Розрахункові методи проектування електромагнітних екранів із заданими захисними властивостями / N. Kasatkina, O. Tykhenko, FursenkoО. // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 2 (60). – С. 118-121. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.2.118.

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)