ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СВІТЛОФОРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ПЕРЕХРЕСТІ

  • S. Ocheretenko
  • D. Ohulchanska
Ключові слова: регульоване перехрестя, транспортний потік, транспортний засіб, детектор транспорту, затримка транспортних засобів, світлофорний цикл

Анотація

Розглядаються заходи, які спрямовані на підвищення ефективності функціонування регульованого перехрестя. Розглянути середні затримки транспортних засобів на нерегульованому та регульованому перехрестях. Встановлені моделі, що дозволяють визначити середні затримки транспортних засобів на перехресті в залежності від інтенсивності транспортного потоку по другорядній вулиці та тривалості основного такту. Критерієм вибору тривалості основних тактів світлофорного регулювання прийнято мінімум середніх затримок на перехресті

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движения / Г.И. Клинковштейн – М.: Транспорт, 1981. – 240 с.
2. Уджуху А.З. Применение методик расчета транспортных задержек на практике / Уджуху А.З., Лабутин // Вестник Донецкой академии автомобильного транспорта. – №3, 2018. – 34-40 с.
3. Григоров М.А Проблемы моделирования и управления движением транспортных потоков в крупных городах: монография / М.А. Григоров, А.Ф. Дащенко, А.В. Усов – Одесса: Астропринт, 2004. – 272 с.
4. Врубель Ю.А. Организация дорожного движения: В двух частях. Часть 2 / Ю.А. Врубель Минск: Белорусский фонд безопасности дорожного движения, 1996. – 306 с.
5. Ахамандинов М.М. Математеские модели управления транспортными потоками: монография / М.М. Ахамандинов, Д.С. Завалищин, Г.А. Тимофеева – Екатеренбург: УрГУПС, 2011. – 120 с.
6. Кременец Ю.А. Технические средства организации дорожного движения / Ю.А. Кременец, М.П. Печерский, М.Б. Афанасьев – М.: ИКЦ «Академкнига», 2005. – 279 с.
7. Кременец Ю.А. Технические средства организации дорожного движения / Ю.А. Кременец, М.П. Печерский, М.Б. Афанасьев. – Москва: Академкнига, 2005. – 279
8. Сильянов В.В. Теория транспортных потоков в проектировании дорог и организации движения. / В.В. Сильянов. – М.: Транспорт, 1977. — 303 с.
9. Городокин В.А. Оптимизация работы светофорного объекта по основным тактам цикла // В.А. Городокин, З.В. Альметова, О.В. Леонова. – Транспорт. Транспортные сооружения. Экология № 4, 2015. – С. 67 – 76.
Опубліковано
2020-05-28
Як цитувати
Ocheretenko S. Підвищення ефективності світлофорного регулювання на перехресті / S. Ocheretenko, D. Ohulchanska // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 2 (60). – С. 51-55. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.2.051.
Розділ
Оптимізація транспортних систем