ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПТОВОЛОКОННИХ КАНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ

  • I. Nevlyudov
  • B. Malik
  • O. Tokareva
  • V. Nevlyudova
Ключові слова: оптичне волокно, випромінювач, потужність, ефективність передачі

Анотація

Волоконно-оптичні системи є одним з найбільш перспективних напрямків при розробці фізичної основи інформаційного простору. При реалізації оптоволоконних ліній зв'язку часто виникає необхідність узгодження оптоелектронних компонентів з різними поперечними перетинами випромінюючих і приймаючих областей і різними числовими апертурами. Варіантом такого завдання може бути з'єднання одномодового і багатомодового волокон або випромінювачів і фотоприймачів з волокнами різних типів. Одним з методів такого узгодження є створення каскадних волокон, в яких лінзове волокно і кілька ділянок градієнтних волокон інтегровано в одномодове волокно. Предметом дослідження є технології елементів волоконно-оптичних систем передачі. Метою даної роботи є створення компонентів волоконно-оптичних ліній зв’язку, що дозволяють підвищувати ефективність вводу випромінювання від джерела в оптичних світловод, зокрема одномодовий. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішення наступних завдань: розглянути фактори, що впливають на втрати енергії при генерації і вводу випромінювання джерела в оптичне волокно, а також розробити і впровадити систему узгоджуючих елементів і дати послідовність дій для ефективного вводу випромінювання джерела в одномодове волокно. Висновки. Запропонована технічна і технологічна реалізація процесу робить можливим вводити більшу потужність в оптоелектронні лінії передачі інформації, що підвищує ефективність вводу випромінювання до 20 дБ. Визначення точності розташування сполучної площини в пристроях узгодження та взаємного розміщення випромінювачів та оптичного волокна дає можливість знизити втрати в з'єднанні до 0,1 дБ, передавати інформацію з більшою надійністю на більші відстані без регенерації і зберегти працездатність волоконно-оптичної системи в умовах впливу механічних, кліматичних і радіаційних факторів

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Pachnicke S. Fiber-Optic Transmission Networks. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012.
2. Govind P. Agrawal. Fiber-Optic Communications Systems, Third Edition. John Wiley & Sons, Inc, 2002.
3. Ivanov A. Fiber Optics: Components, Communications Systems, Measurements. М.: Syrus Systems, 1999.
4. Косенко В.В., Кучук Н.Г. Моделювання технічної структури інформаційно-телекомунікаційної мережі на основі конкретної реалізації інформаційної структури. Системи обробки інформації. 2016. Вип.9 (146). С. 167-171.
5. Косенко В.В., Артюх Р.В., Роговой А.И. Вариантный синтез иерархии структур инфокоммуникационной сети. Системи управління навігації та зв’язку. Полтава. 2017. Випуск 4 (44). С. 60-63.
6. Bass M., Van Stryland E.W. Fiber Optics Handbook: Fiber, Devices, and Systems for Optical Communications. McGrawHill Professional, 2002.
7. Patent G02B 6/22 “Monomode Optical Fibre’, 2001.
8. H. Yoda, T. Endo, and K. Shiraishi “Cascaded GI–fiber chips with a wedge–shaped end for the coupling between an SMF and a high–power LD with large astigmatism,” in J. Lightw. Technol, vol. 20, no. 8, 2002, pp. 1545–1548.
9. Филипенко, А.И., Малик Б.А., Селенкова Н.П., Гончар В.В. Контроль геометрических параметров каскадных оптоволоконных структур. Восточно–Европейский журнал передовых технологий. 2012. No3/5(57). C.28–31.
10. I Sh Nevliudov, AI Filipenko Method of the Interferential Images Analysis During Testing of Quality Parameters of Fiber- Optical Components Surface / News of Engineering Sciences Academy of Ukraine: Mechanical engineering and progressive technologies, 2004, No 24, р. 81-87
11. И.Ш. Невлюдов, А.И. Филипенко, Б.А. Малик Методология и оборудование контроля параметров компонентов волоконно-оптических систем передачи информации / Прикладная радиоэлектроника: сб. АН Прикладной радиоэлектроники, 2002, No1. – с. 51-56.
12. B. Malyk, О. Tokarieva, S. Malyk-Zamorii “Optical fiber structures performance enhancement under the conditions of ionizing radiation high power levels,” in Problems of Atomic Science and Technology, no. 2 (114), 2018, pp. 13-18.
13. Patent UA115811 “Method for optical fibers matching section manufacturing”, 2017.
14. Patent UA122687 “Method for optical fibers matching section manufacturing”, 2018.
Опубліковано
2020-02-26
Як цитувати
Nevlyudov I. Підвищення ефективності оптоволоконних каналів зв’язку / I. Nevlyudov, B. Malik, O. Tokareva, V. Nevlyudova // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 1 (59). – С. 151-154. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.1.151.
Розділ
Зв’язок та радіолокація