МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД З ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

  • A. Zinchenko
  • R. Pikul
  • K. Zinchenko
  • K. Liubarchuk
  • E. Yusukhno
  • A. Maksymenko
  • Yu. Sokol
  • Yu. Rindin
Ключові слова: оцінювання системи зв’язку, ефективність, завадозахищеність, розвідзахищеність, система зв’язку спеціального призначення

Анотація

Найбільш характерними особливостями побудови систем зв'язку військового призначення є високий ступінь апріорної невизначеності стосовно оперативної обстановки та малий обсяг вихідних даних для планування зв’язку. У таких умовах важливий правильний вибір апарату оцінки прийнятих управлінських рішень, який дозволить посадовим особам органів управління системою зв’язку бути впевненим у правильності рішень, що приймаються. Прийняття рішення на побудову системи зв’язку будь-якого рівня, як правило, включає визначення мети її функціонування, вибір показників і обґрунтування критеріїв оцінки, синтез альтернативних структур і пошук раціонального варіанту розгортання системи зв’язку. Практика бойового застосування частин та підрозділів зв’язку переконливо показала, що в теорії та практиці організації зв’язку виникла необхідність в удосконаленні науково-методичного апарату, що буде відповідати сучасним умовам функціонування систем управління та забезпечувати більш адекватну оцінку ефективності систем зв’язку, що розгортаються. В зазначеній статті авторами запропоновано методичний підхід з оцінки ефективності системи зв’язку спеціального призначення. Запропонований підхід заснований на використанні показника доступності системи зв’язку спеціального призначення з першого разу. В ході зазначеного дослідження авторами використані основні положення теорії зв’язку, теорії завадостійкості та розвідзахищеності. Новизна запропонованого методичного підходу, на відміну від існуючих полягає в тому, що система зв’язку спеціального призначення оцінюється по узагальненому показнику доступності канальних та мережевих ресурсів системи зв’язку спеціального призначення, що є згорткою часткових показників оцінки ефективності системи зв’язку спеціального призначення. Практичне значення запропонованого методичного підходу полягає в тому, що запропонований підхід дозволяє оцінити систему зв’язку по більшій кількості часткових показників, визначити заходи щодо розгортання системи зв’язку та виробити заходи стосовно підвищення ефективності системи зв’язку спеціального призначення

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Боговик, А. В., Игнатов В. В. Эффективность систем военной связи и методика ее оценки. СПб.: ВАС, 2006. - 184 с.
2. Yakhno, I., Malyk, O., Hatsenko, S. , Shyshatskyi, A., Pikul, O. Method of assessment of information availability of radio inflammation sources by devices of radioelectronic recognition. Advanced information systems. 2019. Vol. 3, No. 1. pp. 98-103. DOI: doi: 10.20998/2522-9052.2019.1.16
3. Гурський Т. Г., Степаненко, Є.О., Шишацький, А. В. Оцінка граничної дальності зв’язку на сучасних радіо- та радіорелейних лініях. Зб. наук. праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації. No 1. 2019. С. 6-17.
4. Дмитриев, В. И. Средства и комплексы подвижной радиосвязи. - СПб.: ВАС, 2007. – 268 с.
5. Ермишян, А. Г. Сызранцев, Г. В., Дыков, B. В. Теоретические и научно-практические основы построения систем связи в локальных войнах и вооруженных конфликтах. СПб.: ВАС, 2006. – 220 с.
6. Исаков, Е. Е. Устойчивость военной связи в условиях информационного противоборства. СПб., 2009. 400 с.
7. Леонович, Г. А., Калинин, В. М. Методика расчета зоны покрытия станции радиодоступа подвижных абонентов связи тактического звена управления. Вестн. Воен. акад. Респ. Беларусь. 2004. No 4 (5). С. 56-61.
8. Семашко, Ю. А. Калинин, B. М.. Проблемные аспекты и инновационные концепции управления войсками (силами) и организация связи в сетецентрических операциях. Вестн. Воен. акад. Респ. Беларусь. 2012. No 1 (34). C. 27-36.
9. Shyshatskyi, A., Zhuk, O., Prokopenko, Ye., Dolina, M. Method of hierarchical management by channel and network resources of military radio communication systems. Системи озброєння і військова техніка. 2017. No 4. С. 129-136.
10. Шишацький А. В., Лукова-Чуйко, Н. В., Жук, П. В. Аналіз наукових і технологічних рішень з розподілу канальних ресурсів систем військового радіозв’язку. Системи озброєння і військова техніка. 2018. No 1. С. 55-60. DOI: https://doi.org/10.30748/soivt.2018.53.08.
11. Голубцов, С. Г., Пылинский, М. В. Повышение доступности системы связи в тактическом звене управления за счет совершенствования ее структуры. Наука и воен. безопасность. 011. No 1 (29). С. 51-56.
Опубліковано
2020-02-26
Як цитувати
Zinchenko A. Методичний підхід з оцінки ефективності системи зв’язку спеціального призначення / A. Zinchenko, R. Pikul, K. Zinchenko, K. Liubarchuk, E. Yusukhno, A. Maksymenko, Yu. Sokol, Yu. Rindin // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 1 (59). – С. 132-136. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.1.132.
Розділ
Зв’язок та радіолокація