ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЕКРАНІВ ТА ЕКРАНУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ

  • O. Tykhenko
Ключові слова: електромагнітне поле, електромагнітна обстановка, коефіцієнт екранування, амплітудночастотні залежності, екрануючі матеріали

Анотація

В умовах складної електромагнітної обстановки, що формується за рахунок впливу зовнішніх та внутрішніх джерел, а також внаслідок широкого застосування бездротових систем передачі інформації, завдання, пов’язані із застосуванням екрануючих конструкцій значно ускладнюються. Зокрема, необхідність забезпечення стабільної роботи мобільного зв’язку накладає певні обмеження на коефіцієнти екранування захисних матеріалів. Це потребує визначення загальних підходів до запровадження екранування на принципах розумної достатності, враховуючи як захист людей від електромагнітних впливів, так і виробничі потреби. Встановлено, що необхідним є розроблення схеми проектування електромагнітних екранів з урахуванням складності електромагнітної обстановки. Мета роботи – розроблення загальних засад проектування екрануючих матеріалів та конструкцій з урахуванням гранично допустимих рівнів магнітних та електромагнітних полів різного походження. Обґрунтовано, що для проектування магнітних та електромагнітних екранів доцільно використати експериментальні дані щодо залежності коефіцієнтів екранування від товщини захисного матеріалу, вмісту екрануючої металевої та металовмісної субстанції у полімерній матриці тощо. Визначено коефіцієнти екранування магнітного поля промислової частоти, електромагнітного поля частотою 1,8 ГГц та геомагнітного поля композиційними металополімерними матеріалами різної товщини та характеристик. Встановлено, що оптимізація параметрів матеріалів щодо впливів полів цих трьох походжень неможлива. Наведено схему, яка може бути використана за наявності електромагнітних полів різного походження та широкого частотного спектра. Але передумовою таких робіт є проведення моніторингу електромагнітної обстановки у виробничих приміщеннях з визначенням амплітудно-частотних характеристик електромагнітних полів різного походження. Здійснення проектних та впроваджувальних робіт за розробленою схемою є найбільш доцільним підходом щодо проектування захисних матеріалів та екрануючих конструкцій. Такий підхід мінімізує витрати часу та коштів на роботи з електромагнітної безпеки

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Grinchenko V. S. Mitigation of three-phase power line magnetic field by grid electromagnetic shield. Tekhnichna Elektrodynamika. 2018. Vol. 2018, Issue 4. P. 29–32. doi: https://doi.org/10.15407/techned2018.04.029
2. Singh J. Computer Generated Energy Effects on Users and Shielding Interference. International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering. 2015. Vol. 3, Issue 10. P. 10022–10027.
3. Ахмед А.А.А., Пулко Т.А., Насонова Н.В., Лыньков Л.М. Гибкие многослойные конструкции экранов электромагнитного излучения. Доклады БГУИР. 2015. No 5(91). С. 95–99.
4. Glyva V. A., Podoltsev A. D., Bolibrukh B.V., Radionov A. V. A thin electromagnetic shield of a composite structure made on the basis of a magnetic fluid. Tekhnichna Elektrodynamika. 2018. V ol. 2018, Issue 4. P. 14–18. doi: https://doi.org/10.15407/techned2018.04.014
5. Glyva V., Podkopaev S., Levchenko L., Karaieva N., Nikolaiev K., Tykhenko O. et. al. Design and study of protective properties of electromagnetic screens based on iron ore dust. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 1, Issue 5 (95). P. 10–17. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.123622
6. Подобєд І. М., Глива В. А., Левченко Л. О. Шляхи вдосконалення нормативної бази з електромагнітної безпеки та магнітної сумісності технічних засобів в умовах підвищення енергонасиченості будівель і споруд. Гігієна населених місць. 2012. Вип. 28. С. 171–175.
7. Тихенко О.М. Методи захисту працюючих від впливу електромагнітних випромінювань ультрависоких та вищих частот. Проблеми охорони праці в Україні. 2016. Вип. 32. С. 43–48.
Опубліковано
2020-02-26
Як цитувати
Tykhenko O. Загальні засади проектування електромагнітних екранів та екрануючих конструкцій / O. Tykhenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 1 (59). – С. 116-119. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.1.116.

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)