ОЦІНЮВАННЯ КІЛЬКОСТІ ВТОРИННИХ ДЕФЕКТІВ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ШЛЯХОМ КОМПЛЕКСУВАННЯ МОДИФІКОВАНИХ МОДЕЛЕЙ РОСТУ НАДІЙНОСТІ ДЖЕЛІНСЬКІ-МОРАНДИ І ШИКА-ВОЛВЕРТОНА

  • O. Rudenko
  • O. Odarushchenko
  • Z. Rudenko
  • O. Odarushchenko
Ключові слова: надійність програмного забезпечення, дефект, вторинний дефект, модель оцінювання надійності програмних засобів, модель Джелінські-Моранди, модель Шика-Волвертона, комплексування моделей, об’єднана модель Джелінські-Моранди і Шика-Волвертона

Анотація

Виконано аналіз множин моделей оцінювання надійності програмних засобів (МНПЗ) або за іноземною назвою моделей зростання надійності ПЗ (Software Reliability Growth Models – SRGM). Досліджено ймовірнісні МНПЗ з метою встановлення таких, що можуть бути використано для врахування фактору прояву вторинних дефектів. Під вторинними дефектами розуміються такі, що вносяться в ПЗ після усунення первинних, які проявляються та усуваються в процесі налагодження та тестування ПЗ. Проаналізовано припущення та аналітичні вирази моделей росту надійності програмних засобів Джелінські-Моранди, Шика-Волвертона, щодо питання їх застосування для врахування фактору внесення та прояву вторинних дефектів проектування програмних засобів. Запропоновано підхід щодо кількісної оцінки вторинних дефектів, що полягає в модифікації функцій ризику моделей внесенням до них параметра, який визначає число вторинних дефектів та комплексування модифікованих функцій ризику. Проаналізовані проблемні питання, що виникають при комплексуванні модифікованих простої експоненціальної моделі і моделі Джелінські-Моранди. Розглянуті підходи, при яких можливе комплексування модифікованих МНПЗ – узгодженість припущень, прийняття додаткових припущень, що узгоджують моделі, співставлення параметрів щодо умов здійснення аналітичних перетворень. Показані переваги комплексування модифікованих моделей росту надійності Джелінські-Моранди і Шика-Волвертона у порівнянні з комплексуванням модифікованої моделі росту надійності Джелінські-Моранди і модифікованої простої експоненціальної моделі. Проведено співставлення параметрів модифікованих моделей росту надійності Джелінські-Моранди і Шика-Волвертона, в результаті чого виявлено співпадання більшості з них. Додано припущення моделі росту надійності Шика-Волвертона про пропорційність функції ризику тривалості тестування, що не відповідає припущенню МНПЗ Джелінські-Моранди, оскільки відповідний параметр використовується в аналітичних перетвореннях при комплексуванні моделей. Обґрунтована можливість комплексування МНПЗ Джелінські-Моранди і Шика-Волвертона. Показана послідовність аналітичних перетворень об’єднаної моделі модифікованих моделей Джелінські-Моранди і Шика-Волвертона на основі яких одержана формула для оцінювання кількості вторинних дефектів програмних засобів. Одержаний вираз спрощує оцінювання кількості вторинних дефектів ПЗ, у порівнянні з їх оцінюванням на основі комплексування модифікованих моделей Джелінські-Моранди і простої експоненціальної моделі. Одержана формула у поєднанні з МНПЗ інших класифікаційних ознак дозволяє спрогнозувати значення функції ризику та далі використовувати її для комплексного оцінювання показників надійності та функціональної безпеки складних систем, у тому числі систем, які можливо віднести до класу критичних (наприклад, програмно-технічних комплексів інформаційно-керуючих систем АЕС)

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Гордеев А. А. Эволюция моделей качества программного обеспечения: методика и результаты анализа в контексте стандарта ISO 25010 / А.А. Гордеев, В.С. Харченко // Системы обработки информации. – 2013. – No6(113), C. 15-34.
2. International standard ISO/IEC FDIS 25010. System and software quality models. – 2010, 34 p.
3. Jelinski Z. Software reliability research / Z. Jelinski, P. Moranda // Statistical computer performance evaluation W.Freiberger, Ed. Academic Press. – 1972. – Р. 465-484.
4. Shick G.J. An analysis of computing software reliability models / G.J. Shick, R.W. Wolverton // IEEE Tras. Software Eng. – V. SE–4. – No 2. – 1978. – P. 104-120.
5. Полонников Р.И. Методы оценки показателей надежности программного обеспечения / Р.И. Полонников, А.В. Никандров. – СПб.: Политехника – 1992. – 78 с.
6. Одарущенко О. Н. Учет вторичных дефектов в моделях надежности программных средств / О. Н. Одарущенко, А.А. Руденко, В.С. Харченко // Математичні машини і системи. – Київ: ІПММС НАН України, 2010. – No 1. – С. 205-217.
7. Анализ сценариев и определение параметров для оценки надежности программных средств с учетом вторичных дефектов / В.С.Харченко, О. Н. Одарущенко, А. А. Руденко, Е. Б. Одарущенко // Системи управління, навігації та зв’язку. – Київ, 2011. – Випуск 2 (18). – С.273-280.
8. Харченко В. С. Учет фактора вторичных дефектов при оценке надежности программных средств / В.С.Харченко, А. А. Руденко, О.Н.Одарущенко, Е. Б. Одарущенко // Научные ведомости Белгородского государственного университета. История. Политология. Экономика. Информатика. – Белгород, 2013. – No 22 (165). Выпуск 28/1. – С. 153-160.
9. Одарущенко О.Н. Метод оценивания надежности программных средств с учетом вторичных дефектов / О.Н. Одарущенко, А.А. Руденко, В.С. Харченко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2012. – No 7 (59). – С. 294-300.
10. Холстед М.Х. Начало науки о программах / М. Х. Холстед – М.: Финансы и статистика, 1981. – 128 с.
Опубліковано
2020-02-26
Як цитувати
Rudenko O. Оцінювання кількості вторинних дефектів програмних засобів шляхом комплексування модифікованих моделей росту надійності джелінські-моранди і шика-волвертона / O. Rudenko, O. Odarushchenko, Z. Rudenko, O. Odarushchenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 1 (59). – С. 97-100. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.1.097.
Розділ
Інформаційні технології