НОВИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ НЕРЕГУЛЬОВАНИХ ПЕРЕХРЕСТЬ

  • O. Denisenko
Ключові слова: нерегульоване перехрестя, транспортний потік, транспортний засіб, пропускна здатність, граничний інтервал, лазерний промінь

Анотація

Предметом вивчення в статті є новий підхід визначення параметрів руху транспортних засобів і осості визначення пропускної здатності (ПС) нерегульованих перехресть різного типу. Метою є розробка способу визначення ПС міських нерегульованих перетинів, який дозволяє отримати і Дольний комплекс критеріальних оцінок якості функціонування таких перехресть. Завдання дослідження: аналіз су-суспільством і розробка нових підходів, методів і алгоритмів визначення ПС нерегульованих перехресть, які враховують у новій пропозиції позитивних якостей відомих рішень; розширення функціональних віз-можностей відомих рішень для отримання широкого комплексу критеріїв оцінки якості функціонування перехресть; пропозиція і розробка такого способу, який відповідав би вимогам універсальної адаптивної системи, що дозволяє ефективно в динаміці реагувати на всілякі зміни умов руху транс-кравців потоків (ТП) на перехресті. Отримані наступні результати. Розкрито деякі особливості сучас-менной організації моніторингу ТП на локальних об'єктах, а також проаналізовано їх основні переваги та недоліки. Представлений новий підхід визначення ПС нерегульованих перехресть в умовах динамічного изме-нения параметрів руху ТП і адаптивного реагування системи на дорожню ситуацію. Показано особливості реалізації алгоритмів визначення ПС для різного типу перетинів. Висновки. Запропонована технологія изме ренію комплексу параметрів руху ТП одночасно позволяє здійснювати оцінку якості функціонування нерегульованих перетинів за критерієм ПС і в динаміці контролювати цей параметр. Визначення ПС таким способом з високой частотою сканування і за реальними значеннями часу роз'їзду на перехресті різних типів транспортних засобів, дає можливість істотно підвищити точність вимірювання кінцевих параметрів. Пропозиція і розробка способу визначення ПС нерегульованих перехресть за такою технологією відповідає вимогам універсальних адаптивних систем, які еффективно в динаміці реагують на всілякі зміни умов руху ТП на перехресті і УДС міста

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Highway Capacity Manual / Washington: TRB, 2010. – 1134 p.
2. Teply S., Allingham D., Richardson D., Stephenson B. Second Edition of the Canadian Capacity Guide for Signalized Intersections.// Institute of Transportation Engineers, District 7, Canada, 1995. – 115 p.
3. Левашов А.Г. Проектирование регулируемых пересечений / А.Г.Левашов, А.Ю. Михайлов, И.М. Головных.– Иркутск: изд-во ИрГТУ, 2007.–298 с.
4. Булавина Л.В. Расчет пропускной способности магистралей и узлов: учеб. пособие / Л.В. Булавина. - Екатеринбург: изд-во ГОУ ВПО УГТУ−УПИ, 2009.– 44 с.
5. Левашев А.Г., Михайлов А.Ю. Основные параметры оценки пропускной способности регулируемых пересечений // ВИНИТИ. – 2004. – No3. – С. 14 – 19.
6. Кременец, Ю.А. Технические средства организации дорожного движения: учеб. для вузов /Ю.А. Кременец, М.П. Печерский, М.Б. Афанасьев. – М.: ИКЦ “Академкнига”, 2005. -279 с.
7. Пат. 112094 Україна, G 08 G 1/09. Спосіб визначення тривалості елементів та циклу світлофорної сигналізації / Денисенко О. В.; заявник і патентовласник Харківський національний автомобільно-дорожній університет. - опубл. 25.07.16, Бюл. No 14/2016.
8. Пат. 114539 Україна, G 08 G 1/09. Спосіб визначення рівня обслуговування на регульованому перехресті/ Денисенко О. В.; заявник і патентовласник Харківський національний автомобільно-дорожній університет.- опубл. 26.06.17, Бюл. No 12/2017.
9. Пат. 119614 Україна, G 08 G 1/09. Спосіб оптимізації багатофазного циклу регулювання світлофорного об’єкту / Денисенко О. В.; заявник і патентовласник Харківський національний автомобільно-дорожній університет.- опубл. 10.07.19, Бюл. No 13/2019.
10. Пат. 115922 Україна, G 08 G 1/09. Спосіб визначення пропускної здатності нерегульованого перехрестя з головною і другорядною дорогами / Денисенко О. В.; заявник і патентовласник Харківський національний автомобільнодорожній університет.- опубл. 10.01.18, Бюл. No 1/2018.
11. Пат. 116398 Україна, G 08 G 1/09. Спосіб визначення пропускної здатності нерегульованого перехрестя рівнозначних доріг / Денисенко О. В.; заявник і патентовласник Харківський національний автомобільно-дорожній університет. - опубл. 12.03.18, Бюл. No 5/2018.
Опубліковано
2020-02-26
Як цитувати
Denisenko O. Новий підхід до визначення пропускної здатності нерегульованих перехресть / O. Denisenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 1 (59). – С. 45-49. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.1.045.
Розділ
Оптимізація транспортних систем